Metodiky 2018

KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
Integrovaná ochrana jahodníku
Holovousy: VŠÚO, 2018.
Vzor vycházející metodiky


SKALSKÝ, M. a kol.
Metodika ochrany hrušní proti meře skvrnité (Cacopsylla pyri) *vzor*
Holovousy: VŠÚO, 2018.
Vzor vycházející metodiky


KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
Metodika kvantitativní detekce mutace v genu Cytb u Venturia Inaequalis a postupů stanovení rezistence patogena k vybraným DMI fungicidům
Holovousy: VŠÚO, 2018.
Vzor vycházející metodiky


Metodiky 2016-2017

PAPRŠTEIN, F. a kol.
Certifikovaná metodika ozdravování třešně pomocí chemoterapie in vitro kultur. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2017.
ISBN 978-80-87030-50-9


MÉSZÁROS, M. a kol.
Pěstování třešní a višní v ekologické produkci.
Holovousy: VŠÚO, 2017.
ISBN 978-80-87030-55-4


SUS, J., MÉSZÁROS, M., LAŇAR, L., NÁMĚSTEK, J. , ZÍKA L.
Tvarování a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřeteno. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2016.
ISBN 978-80-87030-51-6


NEČAS T., NÁMĚSTEK J., LAŇAR L., LÁČÍK J., ONDRÁŠEK I., MÉSZÁROS M., WOLF J. a KOSINA J.
Metodika řízkování podnoží vybraných ovocných druhů. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2016.
ISBN 978-80-87030-52-3


Metodiky 2011-2015

KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
Integrovaná ochrana jádrovin.
Holovousy: VŠÚO, 2011.
ISBN 978-80-87030-20-2


BLAŽEK, J., I. PIŠTĚKOVÁ a J. GOLIÁŠ.
Inovace pěstování a skladování nových odrůd slivoní. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2013.
ISBN 978-80-87030-23-3


PIŠTĚKOVÁ, I., H. DRAHOŠOVÁ, L. ODSTRČILOVÁ, S. BOČEK, P. SALAŠ,
H. SASKOVÁ a R. VAŇKOVÁ.
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2013.
ISBN 978-80-87030-25-7


MATĚJÍČEK, A., J. KAPLAN, J. MATĚJÍČKOVÁ a M. VESPALCOVÁ.
Metodika pěstování kulturních odrůd bezu černého. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2013.
ISBN 978-80-87030-27-1


PAPRŠTEIN, F. a J. PATZAK.
Metodika hodnocení jabloně (Malus × domestica) molekulárně genetickými metodami. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-21-9


SEDLÁK, J. a F. PAPRŠTEIN.
Metodika eliminace vlnovníka rybízového nechemickou cestou. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-32-5


SEDLÁK, J., J. ŠPAK, F. PAPRŠTEIN, J. PŘIBYLOVÁ, L. SVOBODOVÁ a D. KUBELKOVÁ.
Metodika ozdravování rybízu od virů a fytoplazem. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-31-8


PAPRŠTEIN, F., J. SEDLÁK, J. POLÁK, S. GADIOU a L. SVOBODOVÁ.
Metodika ozdravování a získání viruprostých základních rostlin odrůd jabloně, hrušně a třešně pro systém certifikace pomocí in vitro kultur, chemoterapie a termoterapie. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-30-1


PAPRŠTEIN, F., A. PROŠKOVÁ, S. HONZOVÁ, M. KMÍNKOVÁ, J. SEDLÁK, I. ŠETINOVÁ, J. KAPLAN a A. KVÁČOVÁ.
Metodika hypoalergenních odrůd jablek a jejich pěstování. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-24-0


KORBA, J., J. ŠILLEROVÁ, F. PAPRŠTEIN a J. SEDLÁK.
Metodika testování odolnosti lokálních odrůd jádrovin k patogenu bakteriální spály růžovitých (Erwinia amylovora): Certifikovaná metodika [CD-ROM].
Holovousy: VŠÚO, 2014 [cit. 2016-01-08].
ISBN 978-80-87030-29-5 (VŠÚO Holovousy); 978-80-7427-156-4 (VÚRV Praha).


PAPRŠTEIN, F., J. SEDLÁK a V. HOLUBEC.
Metodika záchrany a management sadů a výsadeb starých krajových odrůd ovoce. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-39-4


PAPRŠTEIN, F., J. SEDLÁK, A. MATĚJÍČEK a J. POLÁK.
Metodika hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči viru PPV. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-38-7


MATĚJÍČEK, A. a kol.
Metodika skladovacích režimů pro jednotlivé druhy jádrovin. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-40-0


MATĚJÍČEK, A. a kol.
Inovativní pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na produkci stolních plodů, technologii a nutriční benefity. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-36-3


PIŠTĚKOVÁ, I. a kol.
Metodika skladovacích režimů pro jednotlivé druhy peckovin. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-37-0


VÁVRA, R., V. PSOTA, J. BLAŽKOVÁ, M. BAGAR, P. SURAN, I. ŽĎÁRSKÁ, M. JONÁŠ, A. SKŘIVANOVÁ, A. BÍLKOVÁ a L. ZELENÝ.
Ochrana proti moniliniové spále květů a hnilobě plodů v ekologické produkci peckovin. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-42-4


VÁVRA, R., P. VEJL, J. BLAŽEK, P. SEDLÁK, M. MELOUNOVÁ, I. ŽĎÁRSKÁ a V. KADLECOVÁ.
Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-43-1


VÁVRA, R., P. SEDLÁK, S. BOČEK, J. KLOUTVOROVÁ, P. VEJL, J. BLAŽEK a M. MELOUNOVÁ.
Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (Cke.) Wint. na území České republiky. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-44-8


FALTA, V., M. BAGAR, R. VÁVRA, K. HOLÝ, B. HORTOVÁ, R. CHALOUPKA, J. KLOUTVOROVÁ, F. KOCOUREK, R. LOSKOT, R. MICHALKO, M. NAVRÁTIL, S. PEKÁR, V. PSOTA, J. SUCHÁ a K. BAGAROVÁ.
Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Certifikovaná metodika.
Praha: VÚRV, 2015.
ISBN 978-80-7427-194-6


KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
Metodika ochrany peckovin proti houbovým chorobám a škůdcům. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-45-5


VÁCHA, J. a kol.
Směrnice pro integrované systémy pěstování peckovin.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-47-9


VÁCHA, J. a kol.
Směrnice pro integrované systémy pěstování jádrovin.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-46-2

 


 

Odborné publikace

PAPRŠTEIN, F. a J. KLOUTVOR.
Historické odrůdy třešní a višní pěstovaných na území České republiky
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-13-4


Padesát pět let meteorologických pozorování v Holovousích (1955–2009)
Holovousy: VŠÚO, 2010.
ISBN 978-80-87030-17-2


Nové odrůdy ovoce
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-04-2


Inovace pěstování ovocných plodin
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-03-5


BLAŽEK, J. a Wit, I. De:
New Apple Cultivars
Holovousy: VŠÚO, 2006.


Čtyřicet let meteorologických pozorování v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 1995.