Laboratorní komplement

Novinky

3.5.2017

Laboratoř molekulární biologie absolvovala úspěšně jako každý rok mezilaboratorní porovnávací zkoušky "Kvalitativní detekce viru šarky švestky (Plum pox virus) metodou ELISA" a "Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA".

Detaily naleznete v sekci Akreditace, pověření.

20.2.2017

S radostí oznamujeme, že Laboratorní komplement získal akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, konkrétně pro metodu Detekce Ca. Phytoplasma spp. skupiny 16SrX metodou PCR z rostlinného materiálu. Oficiálně se tak potvrdila vysoká kvalita našich nabízených služeb. Více informací naleznete v sekci Akreditace, pověření.

17.2.2017

Připravili jsme pro Vás nové stránky Laboratorního komplementu, které by měly lépe přiblížit naši nabídku a činnost.