Vědecké práce ovocnářské 24/2015

 


 

Obsah čísla:

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd

angreštu pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Diviš, P., Olšovcová, Z., Matějíček, A., Kaplan, J................................................................13

Výsledky hodnocení odrůd rybízu původem z ČR v intenzivním

systému pěstování

Matějíček, A., Kaplan, J., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Šmídová, B.............................17

Výsledky hodnocení nových českých odrůd angreštu v intenzivním

systému pěstování

Kaplan, J., Matějíček, A., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Křenová, A.............................23

Porovnání obsahu cukrů ve vybraných tradičních a perspektivních

odrůdách třešní

Židová, P., Tichá, A., Hyšpler, R., Šmídová, B.,
Matějíček, A., Zadák, Z., Paprštein, F.................................................................................29

Antioxidační aktivita vybraných odrůd červeného a bílého rybízu

Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.................................................................37

Význam kanadských borůvek z hlediska obsahu zdraví prospěšných

látek – antokyanů

Šmídová, B., Šatínský, D., Dostálová, K., Matějíček, A., Židová, P....................................43

Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu

Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.................................................................51

Afinita a růst Amelanchier alnifolia a křížence Sorbopyrus auricularis varianta bulbiformis na nových podnožích v ovocné školce

Mészáros, M., Laňar, L........................................................................................................57

Vliv způsobu ruční probírky na velikost plodů jabloní

Mészáros, M., Náměstek, J...................................................................................................63

Opylovací poměry vybraných odrůd třešní

Skřivanová, A., Blažková, J..................................................................................................67

Fenotypová stabilita odrůdy hrušně ´Dita´ po ozdravovacím procesu

Sedlák, J., Paprštein, F........................................................................................................73

Ověření fenotypové stability jabloně po chemoterapii

Sedlák, J., Paprštein, F........................................................................................................79

Výskyt moniliniové spály květů v pokusných výsadbách třešní a višní v roce 2014
Žďárská, I., Vávra, R., Suran, P., Skřivanová, A., Blažková, J...........................................85

Výskyt moniliniové spály na výhonech odrůd slivoní

Jonáš, M., Vávra, R., Blažek, J............................................................................................97

Stanovení rezistence genotypů meruněk (Prunus armeniaca L.)

k moniliniové spále květů (Monilinia laxa)

Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I.......................................................................105

Testování účinnosti přípravků proti moniliniové spále květů v ekologické produkci meruněk (Prunus armeniaca L.)
Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I......................................................................113

Ověření účinnosti fungicidu Aliette 80 WG proti Venturia inaequalis (Cook) Wint.

Kloutvorová, J., Demelová, Š., Rybanská, D., Jaklová, P., Kupková, J.............................121

Hodnocení účinnosti vybraných přípravků proti

Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)

Skalský, M., Rybanská, D., Silovská, I...............................................................................129

Odolnost genotypů meruněk k hnilobám plodů vyvolaných

patogeny rodu Monilinia

Vávra, R., Skřivanová, A., Drahošová, H., Blažková, J., Odstrčilová, L., Krška, B., Jonáš, M...................................................................................137

Výskyt přirozené infekce bakteriální spály růžovitých a screening složení bakteriální mikroflóry na květech a listech hrušní
Šillerová, J., Korba, J., Paprštein, F., Sedlák, J.................................................................145

Vliv použitého přípravku a jeho koncentrace na větvení

a růst odrůdy jabloně ´Topaz´ ve školce

Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M...........................................................................................153

První výsledky hodnocení citlivosti odrůd hrušní ´Dicolor´, ´Bohemica´ a ´Lucasova´ na onemocnění fytoplazmové chřadnutí hrušně'
Suchá, J., Valentová, L., Čmejla, R., Bohunická, M..........................................................159

Vliv smáčedla a frekvence ošetření na větvení odrůdy

jabloně ´Rubinola´ ve školce

Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M...........................................................................................169

Opatření zmírňující vliv půdní únavy na růst podnože St. Julien A

v ovocné školce

Bělíková, H., Laňar, L., Mészáros, M................................................................................177

Střídavá plodnost u jabloní se sloupcovým typem růstu

Vávra, R., Blažek, J., Vejl, P., Jonáš, M..............................................................................187

Vliv foliární aplikace pomocných prostředků na výnos a kvalitu produkce ekologicky'
pěstovaného jahodníku v kryté kultuře

Pištěková, I ................................................................................................193

Shromažďování materiálu a výzkum původních lokalit planého

a krajového genofondu drobného ovoce v ČR

Holubec, V., Paprštein, F., Harčarik, J., Leišová-Svobodová, L........................................199

Odrůda jabloně se sloupcovým typem růstu ´Slendera´

Zelený, L., Blažek, J., Kadlecová, V....................................................................................207

Odrůda třešně ´Korvik´

Blažková, J., Skřivanová, A., Zelený, L..............................................................................213

Bibliografie 2013–2014.....................................................................................................217