Laboratorní komplement

Kontakt

Vedoucí laboratorního komplementu

RNDr. Radek Čmejla, Ph.D. Telefon:
Mobil:
E-mail:

491 848 222
739 197 729
radek.cmejla@vsuo.cz

Zástupce vedoucího laboratorního komplementu

Mgr. Lucie Valentová Telefon:
Mobil:
E-mail:
491 848 221
739 310 642
lucie.valentova@vsuo.cz

 

Kontaktní údaje

Adresa:

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.

Laboratorní komplement – Laboratoř molekulární biologie

Holovousy 129

508 01 Hořice

 

Telefon: +420 491 848-222; -221; -220; -219
Mobil: 739 197 729; 739 310 642
E-mail: laboratorni.komplement@vsuo.cz
Web: www.vsuo.cz
IČO: 25271121
DIČ: CZ25271121
ID datové schránky: ds5uxah
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 249408669/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11778.