Vědecké práce ovocnářské 25/2017

 

 


 

OBSAH ČÍSLA

 

Obsah flavonolu kvercetinu ve třech druzích rodu Sambucus původních v České republice
Dadáková, E. a A. Matějíček

Význam a monitoring vybraných fenolických sloučenin v plodech jabloní s ohledem na různé podmínky skladování
Bílková, A., H. Sklenářová a R. Vávra

Vliv zakrývání výsadeb na obsah celkových antioxidačních látek a celkovou titrační kyselost v plodech angreštu
Křenová, A., M. Kaplanová, J. Kaplan, B. Šmídová, P. Židová a R. Vávra

Hodnocení exprese genu Mal d 1 u vybraných odrůd jabloní
Žďárská, I., V. Nekvindová, R. Čmejla, R. Vávra, P. Vejl a M. Melounová

Odolnost genotypů třešní k praskání plodů
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Bílková, M. Šubrtová a J. Blažková, Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová

Využití zakrývacích systémů proti dešti v ochraně proti mrazovému poškození třešní v době kvetení
Vávra, R., M. Jonáš, A. Bílková, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Skřivanová, P. Suran a T. Litschmann

Využití chelátové mědi (CuEDTA) pro odlisťování jabloní v ovocné školce
Laňar, L., M. Baudyšová a M. Mészáros

Hodnocení účinnosti přípravků proti praskání plodů třešní (Prunus avium L.)
Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová

Obsah minerálního dusíku v půdě jabloňových sadů a riziko vyplavení nitrátů
Kurešová, G., M. Mészáros, P. Svoboda, A. Neumannová, L. Menšík a J. Haberle

Hodnocení sezónních změn v minerálním složení listů a plodů u Malus domestica Borkh. 'Golden Delicious' v průběhu vegetace
Čonka, P., H. Bělíková, M. Mészáros, G. Kurešová a J. Náměstek

Větvení jabloní odrůdy 'Red Jonaprince' ve školce podle výšky řezu na korunku
Laňar, L., T. Letocha, M. Mészáros a J. Sus

Charakteristika plodů perspektivních hybridů třešní
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Žďárská, A. Bílková, J. Blažková, A. Skřivanová a M. Šubrtová

Uchování genofondu jádrovin a peckovin pomocí moderních biotechnologických postupů s využitím in vitro kultur
Sedlák, J., F. Paprštein a P. Židová

Fytotoxicita antivirotika ribavirin u in vitro kultur třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein

Eliminace viru PDV z odrůd třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein

Monitoring rozšíření květopasa hrušňového (Anthonomus piri) v produkčních hrušňových výsadbách České republiky
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská

Ověření ovicidní účinnosti vybraných přípravků na přezimující vajíčka svilušky ovocné (Panonychus ulmi)
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská

Porovnání agresivity dvou populací Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter
Jaklová, P., J. Kloutvorová a J. Kupková

Sledování symptomů červenání listů na jednoletých stromech hrušní (Pyrus communis) v závislosti na přítomnosti 'Candidatus Phytoplasma pyri'
Valentová, L., J. Suchá a R. Čmejla

Srovnání účinnosti čtyř přípravků proti moniliové spále peckovin
Jaklová, P., J. Kloutvorová, J. Kupková a M. Kupka

Výsledky hodnocení skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s využitím technologie 1-MCP
Pištěková, I., A. Matějíček a J. Matějíčková

Vliv skladování kanadských borůvek v Xtend obalech a chladírně na senzorickou kvalitu plodů a obsah nutričních látek
Židová, P., A. Křenová, B. Šmídová, A. Matějíček a M. Kaplanová

Možnosti stanovení vnitřní kvality jablek pomocí NIR spektroskopie
Šubrtová, M. a L. Zelený

Hodnocení variability vegetativních a plodových znaků v rámci genofondu třešně v České republice
F. Paprštein, J. Sedlák, P. Chudobová, P. Židová