Oddělení ochrany rostlin

Kontakty

Ing. Michal Skalský – vedoucí oddělení ochrany rostlin – ochrana ovoce proti škůdcům

Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. – ochrana ovoce proti škůdcům

Ing. Pavlína Jaklová – ochrana ovoce proti houbovým chorobám

Ing. Jan Fousek, Ph.D – virologie

RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D – virologie

RNDr. Petra Lišková, Ph.D. – bakteriologie

Výzkum oddělení ochrany rostlin je zaměřen na:

Signalizační služba o výskytu a vývoji chorob a škůdců

Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

Pěstitelům z celé České republiky nabízíme signalizační službu zaměřenou na poskytování aktuálních informací o výskytu a vývoji chorob a škůdců na ovocných plodinách, doporučení vhodných způsobů ochrany a načasování aplikací pesticidů proti škodlivým organismům.

 

Pro potřeby signalizace je využíváno dat z meteostanice.


Meteostanice VŠÚO Holovousy s.r.o., parcela "Kamenec" - 287 m n.m.

 

Testování přípravků na ochranu rostlin v rámci registračních pokusů (GEP) nových pesticidů.

Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

V experimentálních výsadbách jsou zakládány maloparcelkové pokusy dle metodik poskytnutých zadavatelem pokusu s využitím specializované techniky. Výsledky jsou zpracovány programu ARM.

Ověřování účinnosti alternativních a nových přípravků na ochranu rostlin proti škodlivým organismům (živočišní škůdci, houbové a bakteriální patogeny).

Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

Pomocí maloparcelkových testů, skleníkových a laboratorních pokusů, je hodnocena účinnost vybraných přípravků na ochranu rostlin proti škodlivým činitelům. Laboratoř ochrany rostlin disponuje také Potterovou sedimentační věží sloužící k přesné aplikaci pesticidů.

 

Vliv pesticidů na užitečné organismy

 

Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D.

V rámci laboratorních a poloprovozních pokusů stanovujeme letální a subletální vlivy pesticidů na užitečné organismy jako jsou například slunéčka, škvoři, dravé ploštice, pavouci, apod.

Monitoring invazních živočišných škůdců, houbových a bakteriálních patogenů ovocných plodin v podmínkách České republiky.

Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

Je prováděn monitoring zaměřený na zjišťování přítomnosti a případné škodlivosti invazních druhů škodlivých organismů v podmínkách České republiky.

Monitoring podmínek vzniku infekce hospodářsky významných chorob, jako je strupovitost jabloně, moniliový úžeh peckovin, skvrnitost listů třešně a bakteriální spála růžokvětých.

Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

S využitím moderních signalizačních technologií a osvědčených laboratorních metod jsou sledovány vývojové fáze patogenů, zásoba primárního inokula a vhodné povětrnostní podmínky potřebné pro vznik infekce.

Studium preventivních opatření na snížení infekčního zdroje chorob.

Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

Je hodnocena účinnost aplikovaných agrotechnických opatření, která mají pozitivní vliv na snížení primárního zdroje inokula.

Sledování citlivosti houby Venturia inaequalis, původce strupovitosti jabloně, k běžně používaným skupinám fungicidů ohrožených vznikem rezistence.

Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

Pomocí skleníkových, laboratorních a molekulárních metod je stanovena citlivost / rezistence houby V. inaequalis. Jsou využívány validované metodiky FRAC a metody vyvinuté ve VŠÚO Holovousy s.r.o.

Ve spolupráci s laboratoří molekulární biologie provádíme diagnostiku patogenů

Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová, Mgr. Lucie Valentová, RNDr. Radek Čmejla, PhD., Ing. Štěpánka Scháňková Ph.D.

Rutinní diagnostika viróz ovocných plodin pomocí metody ELISA, diagnostika fytoplazem moderními molekulárně-biologickými metodami (PCR), určování houbových a bakteriálních patogenů (PCR, sekvenace)

Virologický výzkum

Ing. Štěpánka Scháňková Ph.D., RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D.

Virologický výzkum je zaměřen na hospodářsky nejzávažnější virózy ovocných dřevin (šarka švestky, virus nekrotické kroužkovitosti třešně, virus zakrslosti slivoně, virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně u peckovin, latentní virové choroby jabloně atd.), a to jak z hlediska detekce virů, tak i z hlediska ozdravování výchozích materiálů ovocných dřevin a drobného ovoce včetně ozdravovacích metod in vitro. Jedním z výstupu řešení je kolekce odrůd a podnoží slivoní, udržovaných v technickém izolátu, roubové množárny slivoní a klonová výsadba slivoní, které jsou uchovávány v bezvirózním stavu nebo ve stavu testovaném na hospodářsky významné virové choroby.

Poradenská činnost

Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Bronislava Hortová, Ph.D., Ing. Pavlína Jaklová

Nedílnou součástí aktivit oddělení ochrany rostlin je poradenská činnost – identifikace škodlivého činitele, doporučení vhodných ochranných opatření, atd. Přednášková činnost na konferencích a seminářích pro odbornou i laickou veřejnost.

Všechny pracovníky oddělení naleznete v kontaktech.