Odborné konzultace

pro tazatele z řad mikro, malých a středních podniků v oblasti zemědělství

VŠÚO Holovousy s.r.o. nabízí i v roce 2019 (v období od 24. ledna 2019 do 25. listopadu 2019) poradenské služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora poradenství v zemědělství“.

Tazatelé z řad mikro, malých a středních podniků se mohou obracet přímo (telefonicky, elektronicky, písemně či osobně) na odborníky z jednotlivých oddělení, podle jejich zaměření, kteří pomohou tazateli zodpovědět jednotlivý odborně zaměřený dotaz provozního charakteru.