Třešňové dny 2019 - Program

 

Středa 26.6. 2019

8:00 – 9:30                 Registrace účastníků

9:30 – 9:45                 Slavnostní zahájení Třešňových dnů

9:45 – 11:15              Blok 1 - Přednášky

 • The current state of the fruit breeding program at Dresden-Pillnitz
  (Současný stav šlechtění ovoce v Drážďanech-Pillnitzu)
  Henryk Flachowski, Německo
   
 • Sweet cherry trials at the Research and Breeding Institute of Holovousy
  (Pokusy v třešňových výsadbách ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích)
  Radek Vávra, Aleš Horna, Česká republika
   
 • Towards high quality: the breeding program of the University of Bologna
  (K vysoké kvalitě: šlechtitelský program Boloňské univerzity)
  Barbara Mila Novak, Itálie

 

11:15 – 11:30             Přestávka

 

11:30 – 12:30             Blok 2 - Přednášky

 • Swiss Cherry Production – real experience for growers
  (Produkce třešní ve Švýcarsku – zkušenosti pro pěstitele)
  Isabel Mühlenz, Švýcarsko
   
 • Irrigation of cherry orchards leading to success
  (Zavlažování třešňových sadů vedoucí k úspěchu)
  Thomas Schwizer, Švýcarsko

 

12:30 – 13:30              Oběd

 

13:30 – 14:00              Blok 3 - Přednáška

 • Sweet cherry varieties bred in Holovousy
  (Odrůdy třešní vyšlechtěné v Holovousích)
  Pavol Suran, Česká republika

 

14:00 – 16:15             Blok 4

 • Degustace odrůd třešní a prohlídka šlechtitelského sadu

 

16:15 – 17:15             Lehká večeře

                                  

Společenský večer
18:30 – 21:00             Exkurze do ZOO ve Dvoře Králové – komentovaná prohlídka s průvodcem (1,5 hod)

Od 21:00                      Večeře – raut a venkovní grilování, Penzion Za Vodou

 

Čtvrtek 27. června 2019

9:00 – 14.00                Prohlídka komerčních sadů firmy Fytos ve Vlkově nad Lesy a ZD Libčany (odjezd v 8:30 z Holovous)