Články

Bibliografie Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. 2010-2016

Bibliography 2010-2016, Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy

Ing. HANA BĚLÍKOVÁ
Opatření zmírňující vliv půdní únavy na růst podnože St. Julien A v ovocné školce [Measures to alleviate the influence of soil borne disease to growth of St. Julien A in fruit nursery] /H. Bělíková, L. Laňar, M. Mészáros. – In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. – Sv. 24(2015), s. 177‒186.

Using foliar applications of magnesium and potassium to improve yields and some qualitative parameters of vine grapes (Vitis vinifera L.) / T. Zlámalová, J. Elbl, M. Baroň, H. Bělíková, L. Lampíř, J. Hlušek, T. Lošák. – In: Plant, Soil and Environmental. - ISSN 1214-1178. – Vol. 61, no. 10(2015), p. 451‒457.

The effect of fertilisation with digestate on kohlrabi yields and quality / T. Lošák, J. Hlušek, T. Válka, J. Elbl, T. Vítěz, H. Bělíková, E. Von Bennewitz. – In: Plant, Soil and Environment. - ISSN 1214-1178. – Vol. 62, no. 6(2016), p. 274‒278.


RNDr. ANETA BÍLKOVÁ
Program určování optimální sklizňové zralosti slivoní na základě detekce obsahu etylenu / A. Bílková, L. Zelený, P. Suran. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-48-6. - Dostupné z: http://www.vsuo.cz/common/cms_files/program_urcovani_optimalni_skliznove_zralosti_slivoni_na_zaklade_detekce_ob.pdf


Ing. JAN BLAŽEK, CSc.
Výsledky organoleptického hodnocení skladovaných jablek [Results of organoleptic evaluation of store apples] / J. Blažek, F. Paprštein. – In: Zahradnictví, - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 8 (2010), s. 12-13.

Výsledky organoleptického hodnocení skladovatelných jablek [Results of organoleptic evaluation of store apples] / / J. Blažek, F. Paprštein. – In: Vinař – sadař, 2010, č. 5, s. 57-59.

Tree growth and some other characteristics of new columnar apple cultivars bred in Holovousy, Czech Republic [Růst stromů a některé další znaky sloupcových odrůd jabloní vyšlechtěných v Holovousích, Česká republika] / J. Blažek, J. Křelinová. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 38, no. 1(2011), p. 11-20.

Velmi slabě rostoucí jabloně [Apple trees growing very weakly] / J. Blažek. - In: Zahrádkář. - ISSN 0139-7761. - Roč. 43, č. 1(2011), s. 10-12.

Výsledky veřejné ochutnávky jablek na konci skladovací sezóny v roce 2011 [Results of apple tasting taking place at the end of storage season of the year 2011] / J. Blažek, F. Paprštein. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 7(2011), s. 20-21.

Hodnocení nových odrůd slivoní v husté výsadbě [Evaluation of new plum cultivars in the dense planting] / J. Blažek. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 11(2011), s. 18-19.

Výsledky degustace jablek ve VŠÚO v Holovousích [Results of apple tasting in RBIP Holovousy] / J. Blažek, F. Paprštein. - In: Vinař - sadař. - ISSN 1804-3054. - Č. 4(2011), s. 62-63.

´Herald´ - nová odrůda jabloně sloupcového charakteru růstu s odolností proti chorobám [´Herald´ - a new apple cultivar of columnar tree growth habit with resistance to diseases] / J. Blažek. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 267-270.

Nová podzimní odrůda ´James Grieve Super Compact´ [Apple cultivar ´James Grieve Super Compact´] / J. Blažek. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 271-274.

Nová rezistentní odrůda jabloně ´Cumulus´ sloupcového charakteru růstu [New resistant apple ´Cumulus´ with columnar growth of trees] / J. Blažek. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 275-278.

Rajonizační požadavky odrůd jabloní podle hodnocení jejich pěstitelů v ČR [Climatic demands of apple cultivars according to their evaluation by growers in CZ] / J. Blažek. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 15-28.

Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování nových odrůd slivoní [Results from fruit evaluation after long-time storing of new plum cultivars] / J. Blažek, I. Pištěková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 115-127.
 
Vybrané charakteristiky odrůd jabloní sloupcového růstu vyšlechtěných ve VŠÚO v Holovousích [Selected characteristics of columnar apple cultivars bred in RBIP at Holovousy] / J. Blažek, J. Křelinová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 253-265.

Performane of tree growth characteristics in selected progenies of columnar apple cultivars [Projev růstových charakteristik stromů ve vybraných potomstvech sloupcových odrůd jabloní] / J. Blažek. - In: Abstracts of XIII Eucarpia Symposium on fruit Breeding and Genetics. Warsaw University of Life Sciences - SGGW (WULS-SGGW), Poland, September 11-15, 2011. - P. 152.

Charakteristiky vybraných odrůd slivoní získané jejich hodnocením v husté výsadbě [Characteristics of selected plum cultivars obtained by their evaluation in the dense planting] / J. Blažek. - In: Vinař - sadař. - ISSN 1804-3054. - Č. 2(2012), s. 52-54.

Nová odrůda jabloně ´Fragrance´ [New apple cultivar ´Fragrance´] / J. Blažek. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 7(2012), s. 52, 4 obr.

´Fragrance´ - nowa odmiana jabłoni [´Fragrance´ - nová odrůda jabloně] / J. Blažek. - In:  Sad nowoczesny. - ISSN 0137-4788. - Vol. 40, no. 7(2012), p. 51.  

Perspektivní odrůda jabloně ´Fragrance´ [Promising  apple cultivar ´Fragrance´] / J. Blažek. - In: Vinař - Sadař. - ISSN 1804-3054. - Č. 3(2012), s. 76.

Odrůda jabloně ´Fragrance´ [Apple cultivar ´Fragrance´] / J. Blažek. - In: Zahrádkář. - ISSN 0139-7761. - Roč. 44, č. 8(2012), s. 11.

Odrůdy letních jablek z Holovous [Summer apple cultivars from Holovousy] / J. Blažek, J. Křelinová. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 11, č. 11(2012), s. 12-13.

Výsledky organoleptického hodnocení skladovatelných jablek konaného v Holovousích [Results of sensory evaluation of storable apples held at Holovousy] / J. Blažek, F. Paprštein. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 11, č. 8(2012), s. 14-15.

Response of New Apple Cultivars to Different ULO Storage Conditions [Reakce nových odrůd jabloní na různé varianty skladování v podmínkách ULO] / J. Blažek, I. Pištěková. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 934(2012), vol. 1, p. 235-244.

Final evaluatiuon of mine plum cultibars grafted onto two rootstocks in a trial established in 1998 at Holovousy [Závěrečné hodnocení devíti odrůd slivoní naštěpovaných na dvou podnožích v pokusu založeném v r. 1998 v Holovousích] / J. Blažek, I. Pištěková. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 39, no. 3(2012), p. 108-115.

Initial Results from the Evaluation of Plum Cultivars Grown in a Very Dense Planting Conditions [Předběžné výsledky získané hodnocením odrůd slivoní pěstovaných v podmínkách husté výsadby] / J. Blažek, I. Pištěková. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 968(2012), p. 99-108.

The role of Schmidt ´Antonovka´ in apple scab resistance breeding [Význam Schmidtovi ´Antonovky´ pro šlechtění jabloní zaměřeném na odolnost vůči strupovitosti] / V.G.M. Bus, W.E. Weg van de, A. Peil, F. Dunemann, E. Zini, F.N.D. Laurens, J. Blažek, V. Hanke, P.L. Forsline. - In: Tree Genetics and Genomes. - ISSN 1614-2942. - Vol. 8, no. 4(2012), p. 627-642.
 
Main characteristics of new plum cultivars bred at Holovousy [Hlavní charakteristiky nových odrůd slivoní vyšlechtěných v Holovousích] / J. Blažek, M. Šecová ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 40, no. 4(2013), p. 149‒153.
 
Comparative study of apple cultivars bred in Holovousy, Czech Republic [Srovnávací studie odrůd jabloní vyšlechtěných v Holovousích, ČR] / J. Blažek. ‒ In: Journal of Plant Studies. ‒ ISSN 1927-0461, EISSN 1927-047X. ‒ Vol. 2, no. 2(2013), 113‒121.

New apple cultivars bred at Holovousy, Czech Republic [Nové odrůdy jabloní vyšlechtěné v Holovousích, ČR] / J. Blažek. ‒ In: Aspects of Applied Biology. – No. 119(2013), p. 189‒196.

New summer apple cultivar ´Judita´ [Nová letní odrůda jabloně ´Judita´] / J. Blažek. ‒ In: Canadian Journal of Plant Breeding (CJPB). ‒ ISSN 2291-6350. ‒ Vol. 1, no. 2(2013), p. 67‒69.

Nová letní odrůda jabloně ´Judita´[New summer apple cultivar ´Judita´] / J. Blažek. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 63‒65.

Nová odrůda jabloně ´Frosta´[New apple cultivar ´Frosta´] / J. Blažek. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 59‒61.

Novinky letních jablek z Holovous [Novelties of summer apple from Holovousy] / J. Blažek. ‒ In: Vinař - sadař. ‒ ISSN 1804-3054. ‒ Č. 1(2013), s. 72‒73.

Nowa letnia odmiana jabtoni 'Judita' [Nová letní odrůda jabloně ´Judita´] / J. Blažek. ‒ In: Sad Nowoczesny. – ISSN 0137-4788. ‒ No. 12(2013), p. 45.

Odrůda jabloně ´Fragrance´ [Apple cultivar ´Fragrance´] / J. Blažek. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 67‒70.

Performance of Tree Growth Characteristics in Selected Progenies of Columnar Apple Cultivars [Projevy růstových charakteristik stromů u vybraných potomstev sloupcových odrůd jabloní] / J. Blažek. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 976(2013), p. 345‒353.

Pěstitelské charakteristiky odrůd jabloní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy s.r.o. [Tree growing characteristics of apple cultivars bred in Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.] / J. Blažek. ‒ In: 56. Ovocnářské dny, Hradec Králové, 15.-16. ledna 2013. Sborník referátů. [CD] Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2013. 6 s.

Inovace pěstování a skladování nových odrůd slivoní. Certifikovaná metodika [Innovations of cultivation and holding in storage within new plum cultivars. Certified methodology] / J. Blažek, J. Goliáš, I. Pištěková. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2013. ‒ 36 s. ‒ ISBN 978-80-87030-23-3.

Vybrané charakteristiky nových odrůd a novošlechtění jabloní hodnocených v pokusné výsadbě založené v roce 2003 [Selected characteristics of new apple cultivars and selections evaluated in the experimental orchard established in 2003] / J. Blažek, J. Křelinová, M. Šecová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 13‒26.

Apple cultivars bred in Holovousy. Part 1. ‒ Characteristics of the orchard [Odrůdy jabloní vyšlechtěné v Holovousích.  Část 1. Pěstitelské charakteristiky] / J. Blažek, J. Křelinová. ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 40, no. 1(2013), p. 8‒15.

15. Intenzita růstu a plodnost stromů v souboru potomstev hodnocených v rámci programu novošlechtění jabloní [Tree vigour and productivity within a set of progenies evaluated during an apple breeding program] / J. Blažek, J. Křelinová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 165‒178.

Organoleptické hodnocení jablek na konci skladovací sezóny [Organoleptic evaluation of apples at the end storage season] / J. Blažek, J. Křelinová. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 8(2013), s. 14‒15.

Apple cultivars bred in Holovousy. Part 2 - Fruit characteristics and their storage potential [Odrůdy jabloní vyšlechtěné v Holovousích.  Část 2Plodové charakteristiky a skladový potenciál] / J. Blažek, J. Křelinová, M. Šecová. ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 40, no. 2(2013), p. 52‒57.

Overview of Plum Breeding in Europe [Přehled šlechtění slivoní v Evropě] / M. Butac, V. Bozhkova, A. Zhivondov, N. Milosevic, E. Bellini, V. Nencetti, J. Blazek et al. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 981(2013), p. 91‒98.

Development of fruit quality within top apple cultivars based on the consumer preference testing in last 34 years [Vývoj kvality plodů u šlechtěných odrůd jabloní podle preferencí degustátorů během posledních 34 let] / J. Blažek, F. Paprštein. ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 41, no. 1(2014), p. 10‒18.

Výsledky veřejné ochutnávky jablek na konci skladovací sezóny v r. 2014 / J. Blažek, F. Paprštein, J. Křelinová. – In: Vinař-sadař. - ISSN 1804-3054. – Č. 1(2015), s. 58‒61.

Heritability of flowering time within apple progeny / J. Blažek, F. Paprštein, J. Křelinová. – In: Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. - ISSN 1212-1975. - Vol. 51, no. 1(2015), p. 23–28.

Results of public tasting of apple novelties at the end of the storage seasoms during the last 10 years / J. Blažek, F. Paprštein, L. Zelený, J. Křelinová. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867. - 2015, 42(2), 53‒60.

Odrody jabloní vyšľachtené v Českej republike v posledních desiatich rokoch – Flordika. / J. Blažek. – In: Sady a vinice. – Roč. 10, č. 3(2016), s. 16.

Odrody jabloní vyšľachtené v Českej republike v posledních desiatich rokoch – Rosabel. / J. Blažek. – In: Sady a vinice. - Roč. 10, č. 2(2016), s. 18.

Výsledky ochutnávky jablek na konci skladovací sezóny v roce 2016 [Results of the apple tasting done at the end of the storage season in 2016] / J. Blažek, F. Paprštein, J. Křelinová. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 15, č. 8(2016), s. 16‒18.

Precocity and a long‒term cropping in apple progenies grown on M 9 rootstock. / J. Blažek, L. Zelený, J. Křelinová. -  In: Horticultural Science. – Vol. 43, no. 4(2016), p. 167‒174.

Heritability of Powdery Mildew and Scab Resistance within Apple Progenies. / J. Blažek, L. Zelený, J. Křelinová. – In: Plant Protection Science. - ISSN 1212‒2580. – Vol. 52, no. 2(2016), p. 123–127.


Ing. JITKA BLAŽKOVÁ
Tree vigour, cropping, and phenology of sweet cherries in two systems of tree training on dwarf rootstocks / J. Blažková, H. Drahošová, I. Hlušičková. – In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 37, no. 4(2010), p. 127-138.

Odrůdy třešní z Holovous [Sweet cherry cultivars from Holovousy] / J. Blažková, H. Drahošová. - In: Vinař - sadař. - ISSN 1804-3054. - Č. 3(2011), s. 68-72.

Impact of pruning time on tree vigour and productivity of three sweet cherry cultivars grown on two semi-dwarf rootstocks [Vliv doby řezu na intenzitu růstu stromů a jejich plodnost u tří odrůd třešní pěstovaných na polozakrslých podnožích] / J. Blažková, H. Drahošová. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 39, no. 4(2012), p. 181-187.

Nová odrůda třešně ´Christiana´ [New sweet cherry cultivar ´Christiana´] / J. Blažková, I. Hlušičková. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 71‒73.

Nová odrůda třešně ´Irena´ [New sweet cherry cultivar ´Irena´] / J. Blažková, I. Hlušičková. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 75‒78.

Nové odrůdy třešní vyšlechtěné ve VŠÚO Holovousy s.r.o. [New cultivars of sweet cherries bred in the Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.] / J. Blažková. – In: Ovocnářské dny Hradec Králové, 21.-22. ledna 2014. Sborník referátů CD. ‒ Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-28-8.

Odrůdy třešní vyšlechtěných ve VŠÚO v Holovousích [Sweet cherry cultivars bred in the Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.] / J. Blažková, I. Hlušičková, H. Drahošová, A. Skřivanová, L. Zelený. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 1(2014), s. 38‒43, příl. Ovocnářství.

Novější odrůdy třešní z VŠÚO v Holovousích / J. Blažková, A. Skřivanová, L. Zelený. – In: Vinař-sadař. - ISSN 1804-3054. – Č. 1(2015), s. 72‒75.

Odrůda třešně ´Korvik´ [Sweet cherry cultivar ´Korvik´] / J. Blažková, A. Skřivanová, L. Zelený. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. – Sv. 24, s. 213‒216.


Ing. ŠÁRKA DEMELOVÁ
Ověření účinnosti nízkých dávek mědi proti strupovitosti jabloni [Verification of the efficacy of the low doses of copper ageinst scab on apples] / Š. Demelová, J. Kloutvorová, L. Knězáček. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 4(2013), s. 12‒14.

Hodnocení účinnosti pomocného přípravku Myco‒Sin Vin na původce moniliové hniloby jablek (Monilinia fructigena) [Evaluation of efficacy of biocontrol agent Myco‒Sin Vin against  brown rot (Monilinia fructigena) on apple fruits] / Š. Demelová, J. Kloutvorová, J. Kupková, M. Kupka. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 8(2013), s. 16‒18.

Ovlivnění spektra skládkových chorob přípravkem Myco‒Sin VIN / Š. Demelová, J. Kloutvorová. – In: Veda mladych 2014 ‒ Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (Krakow) ‒ Nitra: SPU, 2014. ‒ s. 341(poster). ‒ ISBN 978-80-552-1189-3.

Hodnocení účinnosti fungicidu Luna Experience proti moniliniové spále višní (Monilinia laxa Aderh. et Ruhland) / Š. Demelová, J. Kloutvorová. – Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 10(2014), s. 12‒14.

Účinnost fungicidů Luna Experience a Signum na skvrnitost peckovin [Efficacy of fungicides Luna Experience and Signum against leaf spot of stone fruit] / Š. Demelová, J. Kloutvorová. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 6(2015), s. 12‒14.

Skládkové choroby jablek a četnost jejich výskytu během skladování / Š. Demelová, M. Lánsk, J. Kloutvorová. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 10(2015), s. 10‒12.


Ing. HANA DRAHOŠOVÁ, Ph.D.
Kvetení a mrazové poškození květů třešní na slabě rostoucích podnožích [Flowering and frost damaging of cherry blossom on the dwarfing rootstocks] / H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 4(2010), s. 16-18.

Střípky ze symposia o třešních – Chile 2009 / H. Drahošová. – In: Sady a vinice. - ISSN 1336-7684. - Roč. 5, č. 3(2010), s. 32-33.

Perspektivní odrůdy višní - první výsledky [Promising cultivars of sour cherry - first result] / H. Drahošová, J. Blažková. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 3(2011), s. 12-14, 3 tab., 1 graf, foto.

Hodnocení praskání plodů třešní [Evaluation of cherry fruit cracking] / H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 101-113.

Využití listových hnojiv ve výsadbách třešní [Using of foliar fertilising in sweet cherry orchards] / H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 45-60.


Ing. EVA CHROBOKOVÁ, Ph.D.
An analysis of apricot cultivars by random amplified polymorphic DNA and microsatellite primers [Analýza kultivarů meruněk pomocí primerů náhodně amplifikované polymorfní DNA a mikrosatelitních primerů] / E. Chroboková, J. Raddová, M. Vachůn, B. Krška, M. Pidra. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 38, no. 4(2011), p. 125-133.

Výskyt a detekce virového onemocnění maloplodnosti třešně (LChD) v České republice [Occurence and detection of Little Cherry Disease (LChD) in Czech Republic] / E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 4(2012), s. 10-12.

Zajištění kvalitního množitelského materiálu v ovocnářské produkci / E. Chroboková, J. Suchá, J. Kloutvorová. - In:  Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 9(2012), s. 16-18.

Occurrence of the little cherry disease in the Czech Republic [Výskyt maloplodosti třešně v ČR] / E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková. - In: Acta Fytotechnica et Zootechnica. - ISSN 1335-258X. - Vol. 15, Special Issue(2012), p. 16-20.

Výskyt malokvětosti třešně v ČR [Occurrence of the little cherry disease in the Czech Republic] / E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková, M. Zouhar. - In: Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín, 5-7 September, Nitra, 2012, s. 143.

Monitoring výskytu fytoplazem ovocných dřevin v ČR pomocí molekulárních metod [Monitoring of phytoplasma occurence in fruit trees in the Czech Republic using molecular methods] / E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková, L. Křivohlávková, D. Nováková, J. Fránová, M. Navrátil, P. Válová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 219‒232.

Prevence poškození ovocných dřevin glyfosátovými herbicidy / V. Kůdela, E. Chroboková. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 6(2013), s. 12‒14.

30. Výskyt vektorů fytoplazmového chřadnutí hrušně ve výsadbách v ČR / E. Chroboková. ‒ In: Ovocnářské dny Hradec Králové, 21.-22. ledna 2014. Sborník referátů CD. ‒ Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-28-8.

31. Virová onemocnění peckovin v České republice / E. Chroboková, J. Suchá. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 1(2014), s. 48‒51, příl. Ovocnářství.

32. Occurence of potential vectors of phytoplasma in pear orchards with different plantation management. [Výskyt potenciálních vektorů fytoplazmy v hrušňových výsadbách s různými systémy pěstování] / E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková, P. Lauterer, P. – In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 41, no. 3(2014), p. 107‒113.

Výskyt ´Candidatus Phytoplasma pyri´v hmyzích vektorech v ČR [Occurrence of ´Candidatus Phytoplasma pyri´in insect vectors in the Czech Republic] / E. Chroboková. - In: Rostlinolékař. - ISSN 1211-3565. – Roč. 26, č. 1(2015), s. 22‒25.


Ing. PAVLÍNA JAKLOVÁ
Rezistence houby Ventruria inaequalis k fungicidům a antirezistentní strategie / P. Jaklová, J. Kloutvorová. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. – Roč. 15, č. 1(2016), s. 30‒33.

Srovnání účinnost čtyř přípravků proti šedé hnilobě jahod. / P. Jaklová, J. Kloutvorová, J. Kupková, M. Kupka.  – In: Zahradnictví. - ISSN 1213‒7596. – Roč. 15, č. 12(2016), s. 22‒24.


Ing. MARTIN JONÁŠ
Vliv termínu řezu koruny a podřezání kořenů třešní na kvalitativní a kvantitativní ukazatele plodů [Effect of pruning time and root pruning of cherries on qualitative and quantitative fruit indicators] / M. Jonáš, A. Skřivanová, R. Vávra, P. Suran. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. - Roč. 14, č. 1(2015), s. 23‒25.

Výskyt moniliniové spály na výhonech různých odrůd slivoní [Occurrence of twig blight on different plum varieties] / M. Jonáš, R. Vávra, J. Blažek. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. – Sv. 24(2015), s. 97‒103.

Impact of foliar application of auxiliary preparations on quantitative and qualitative parameters of organic strawberry production  under plastic tunnel. – M. Jonáš, I. Pištěková. - In: Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau e.V. (FÖKO), Weinsberg, Germany, Ecofruit. 17th International Conference on Organic Fruit‒Growing: Proceedings, 15‒17 February 2016, Hohenheim, Germany, 2016, pp. 123‒127.


Ing. JIŘÍ KAPLAN
Černý bez v produkčním ovocnářství - I. díl [Black elderberry in commercial fruit growing] / J. Kaplan. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 8(2011), s. 12-13.

Černý bez v produkčním ovocnářství - II. díl [Black elderberry in commercial fruit growing] / J. Kaplan, A. Matějíček. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 9(2011), s. 18-21.

Baza čierna - nová ovocinárska plodina v ČR - I. / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vestpalcová. - In: Sady a vinice. - ISSN 1336-7684. - Roč. 7, č. 4(2012), s. 14-15.

Baza čierna - nová ovocinárska plodina v ČR - II. / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vestpalcová. - In: Sady a vinice. - ISSN 1336-7684. - Roč. 7, č. 5-6(2012), s. 18-19.

Drobné ovoce a zájem spotřebitelů [Interest in berry fruits by consumer] / L. Dokoupil, V. Řezníček, J. Turčínková, M. Souček, J. Kaplan, A. Matějíček. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 7(2012), s. 44-46.

Potential of use of gooseberries, currants and their hybrids as table fruit in market network of the Czech Republic [Potenciál využití angreštu, rybízu a jejich kříženců jako stolních plodů v tržní síti v České republice] / J. Kaplan, L. Dokoupil, A. Matějíček, V. Řezníček, J. Turčinková. ‒ In: Postharvest Unlimited, ISHS International Conference, 10-13 June 2014, Cyprus. Book of Abstracts, p. 119.

Evalution of fruit cultivar Moravský sladkoplodý belonging to species Sorbus aucuparia in the collection of rowans [Zhodnocení plodů odrůdy Moravský sladkoplodý náležící k druhu Sorbus aucuparia v kolekci jeřábů] / J. Kaplan, J. Matějíčková, A. Matějíček, F. Paprštein. ‒ In: 2nd WCS-2014, II International symposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crops 07-12th April 2014 BAKU/Azerbaijan. Book of Abstracts, p. 106‒107.

Odrůda černého bezu ´Sambo´ [Elderberry cultivar ´Sambo´] / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 91‒94.

Odrůda černého bezu ´Samdal´ [Elderberry cultivar ´Samdal´] / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 95‒98.

Mezinárodní vědecké sympozium v Moldavsku [International Scientific Symposium in Moldova] / J. Kaplan, A. Matějíček. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 5(2014), s. 13‒15.

Ovocnářský seminář Papradno 2014 s účastí našich odborníků [Pomology Seminar Papradno 2014 with the participation of our experts] / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 7(2014), s. 54‒55.

II. Mezinárodní ovocnářské sympozium v Baku [II. Pomiculture international symposium in Baku] / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Kaplanová. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 8(2014), s. 16‒19.

Možnosti ovocnářské spolupráce v Gruzii [Possibilities of fruit‒growing cooperation in Georgia] / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Kaplanová. – In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596.
- Roč. 13, č. 9(2014), s. 14‒16.

V. mezinárodní konference posklizňové úpravy zahradnických komodit na Kypru [V. International conference of post‒harvest treatment of horticultural commodities in Cyprus] / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Kaplanová, I. Pištěková. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 10(2014), s. 16‒19.

Možnosti odbytu plodů angreštu a rybízu realizací čerstvého ovoce v ČR [Possibilities of marketing of gooseberries and currants by realization of fresh fruit in the Czech Republic] / L. Dokoupil, J. Kaplan, A. Matějíček, V. Řezníček, J. Turčínková. ‒ In: Vinař - sadař. ‒ ISSN 1804-3054. ‒ Č. 6(2014), s. 52‒56.

Sensory evaluation of 17 elderberry cultivars grown in the Czech Republic / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. – No. 1061(2015), p. 215‒218.

Comparison of fruit cultivar ´Moravsky Sladkoplody´ belonging to the soecies Sorbus aucuparia L. with other rowan cultivars, interspecific hybrids and wild rowan / J. Kaplan, J. Matějíčková, A. Matějíček, F. Paprštein. - In: Acta Horticulturae. – No. 1074(2015), p. 83‒86.

Výsledky hodnocení nových českých odrůd angreštu v intenzivním systému pěstování [Evaluation of new Czech gooseberry cultivars planted in commercial growing technology] / J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Kaplanová, A. Křenová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 23‒28.


Ing. MARCELA KAPLANOVÁ
Comparison of gooseberry cultivars in relation to their suitability for table fruit production. / M. Kaplanova, A. Matejicek, J. Kaplan, J. Matejickova, P. Zidova. – In: Acta Horticulturae. – No.  1139(2016), p. 269‒273.


Ing. JANA KLOUTVOROVÁ
Ochrana jahodníku proti houbovým chorobám [Protection against fungal diseases of strawberry] / J. Kloutvorová. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 6(2011), s. 16-17.

Sledování reziduí pesticidů v jahodníku v modelových systémech ošetření v roce 2011 [Monitoring of pesticide residues in strawberry in model regimes of treatments in 2011] / J. Kloutvorová, J. Urbanová, L. Knězáček, J. Hajšlová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 167-171.
 
Hodnocení účinnosti vybraných pomocných prostředků proti houbovým chorobám jabloní [Evaluation of effi cacy of some biocontrol agents against fungal diseases on apples ] / J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 61-69.

Integrovaná ochrana jádrovin. / J. Kloutvorová a kol. - Holovousy: VŠÚO, 2011. - ISBN 978-80-87030-20-2.

Využití pesticidů v ochraně jahodníku proti houbovým chorobám [Use of pesticides in protection of strawberry against fungal diseases] / J. Kloutvorová. - In: Vinař - sadař. - ISSN 1804-3054. - Č. 2(2012), s. 44.

Hospodářsky významné choroby a škodcovia jahôd a skúsenosti s pesticídnou ochranou v ČR [Economically important diseases and pests of strawberries and experience with pesticidal protection in the Czech Republic] / J. Kloutvorová. - Sady a vinice. - ISSN 1336-7684. - Roč. 7, č. 3(2012), s. 12-13.

Hospodářsky významné choroby peckovin / J. Kloutvorová. ‒ In: Zahradnictví, příl. Ovocnářství. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 1(2014), s. 44‒47.

Srovnání účinnosti pesticidů Signum a Sporgon 50 WP proti moniliniové spále višní [Comparison of efficacy of Signum and Sporgon 50 WP against brown rot blossom blight on sour cherry] / J. Kloutvorová, Š. Demelová, J. Kupková. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 6(2014), s. 16‒17.

Hodnocení účinnosti deseti přípravků proti šedé hnilobě jahod [Evaluation of efficacy of ten preparations against grey mould on strawberry] / J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 249‒256.

Srovnání účinnosti pěti fungicidních přípravků proti Colletotrichum acutatum na jahodníku [Efficacy of five fungicides against Colletotrichum acutatum on strawberry] / J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Náměstek. ‒ In: Rostlinolékař. ‒ ISSN 1211-3565. ‒ Roč. 24, č. 4(2013), s. 22‒25.

Ověření možné produkce patulinu houbou Colletotrichum acutatum [Confirmation of patulin production by the mould Colletotrichum acutatum] / M. Václavíková, J. Kloutvorová, J. Hajšlová. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 5(2013), s. 12‒14.

Assessment of pesticide residues in strawberries grown under various treatment regimes / J. Kovacova, V. Hrbek, J. Kloutvorova, V. Kocourek, L. Drabova, J. Hajslova. ‒ In: Food Additives & Contaminants: Part A. ‒ ISSN 1944-0049. ‒ Vol. 30, no. 12(2013), p. 2123‒2135.

Ověření účinnosti fungicidu Aliette 80 WG proti Venturia inaequalis (Cook) Wint. [Testing of efficacy of fungicide Aliette 80 WG against Venturia inaequalis (Cook) Wint.] / J. Kloutvorová, Š. Demelová, D. Rybanská, P. Jaklová, Kupková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 121‒127.

Skladové choroby jablek / J. Kloutvorová. - In: Vinař-sadař. - ISSN 1804-3054. – Č. 6(2015), s. 64‒66.

Metodika ochrany peckovin proti houbovým chorobám a škůdcům. Certifikovaná metodika / J. Kloutvorová a kol. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-45-5.


Ing. LIBOSLAV KNĚZÁČEK
Použití pomocných látek v porostech jahodníku [Use of auxiliary substances in strawberry plantations] / L. Knězáček, J. Náměstek. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 3(2011), s. 18-19.


Ing. JOSEF KOSINA, CSc.
Vyhodnocení hospodářských vlastností hrušňových podnoží, I. část – kdouloňové podnože [Evaluation of agricultural qualities of pear rootstocks I. part – quince rootstocks] / J. Kosina. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 9(2010), s. 16-19.

Vyhodnocení hospodářských vlastností hrušňových podnoží, II. část – podnože rodu Pyrus [Evaluation of agricultural qualities of pear rootstocks II. part – Pyrus rootstocks] / J. Kosina. – In: Zahradnictví - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 10(2010), s. 18-19.

Effect of dwarfing and semi dwarfing apple rootstocks on growth and productivity of selected apple cultivars. [Vliv slabě a středně vzrůstných jabloňových podnoží na růst a plodnost vybraných odrůd jabloní] / J. Kosina. – In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 37, no. 4(2010), p. 121-126.

Chemická probírka u hrušní (předběžné výsledky) [Chemical thinning of pears (preliminary results)] / J. Kosina. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 71-78.

Růst a plodnost tří odrůd slivoní na vybraných podnožích [Growth and yield of three plum cultivars on selected rootstocks] / J. Kosina. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 143-149.

Množení méně známých ovocných plodin řízkováním [Propagation of less known fruit crops by cuttings] / J. Kosina, M. Baudyšová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 223-229.

Podnože pro hrušně [Rootstock for pear] / J. Kosina. - In: Zahrádkář. - ISSN 0139-7761. - Roč. 44, č. 8(2012), s. 8-9.

Podnože pro hrušně [Rootstock for pear] / J. Kosina. - In: Zahrádkář. - ISSN 0139-7761. - Roč. 44, č. 10(2012), s. 12-13.


Ing. ALENA KŘENOVÁ
Antioxidační aktivita vybraných odrůd červeného a bílého rybízu [The antioxidant activity of selected species of red and white currant] / A. Křenová, A. Matějíček, P. Diviš, J. Pořízka. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 37‒42.

Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu [The antioxidant activity of selected species of black currant] / A. Křenová, A. Matějíček, P. Diviš, J. Pořízka. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 51‒55.


Ing. LUDĚK LAŇAR
Vliv použitého přípravku a jeho koncentrace na větvení a růst odrůdy jabloně ´Topaz´ ve školce [Effect of product and its concentration on branching and growth of apple variety ´Topaz´ in fruit nursery] / L. Laňar, J. Sus, M. Mészáros. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 153‒158.

Vliv smáčedla a frekvence ošetření na větvení odrůdy jabloně ´Rubinola´ ve školce [Effect of added surfactant and frequency of spraying on branching of apple variety ´Rubinola´ in fruit tree nursery] / L. Laňar, J. Sus, M. Mészáros. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 169‒176.

Effect of four OHxF rootstocks on performance of ´Conference´ pear in non-irrigated orchards / L. Laňar, J. Kosina, M. Mészáros, J. Náměstek. - In: Acta Horticulturae. - No. 1094(2015), p. 135‒137.

Propagation of selected pear and quince rootstocks by hardwood cuttings. / T. Nečas, L. Laňar, I. Ondrášek, J. Náměstek, J. Laclk, J. Kosina.  – In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. – Vol. 64, no. 3(2016), p. 1211‒1217.


Ing. MIROSLAV LÁNSKÝ
Integrovaná produkce jablek vhodných ke zpracování na dětskou výživu. [The Integrated Pest Management of apples intended for baby food manufacturing] / M. Lánský, J. Kloutvorová. – In: Rostlinolékař. – ISSN 1211-3536. - Roč. 21, č. 3(2010), s. 11-13.

Integrovana ochrana a produkce ovoce [Integrated plant protection and fruit production] / M. Lánský. - In: Zemědělec. - ISSN 1211-3816. - Roč. 19, č. 7(2011), s. 12-13. - Rubrika Téma týdne: Ochrana úrody v sadech a chmelnicích.

Vliv pomocných látek a listových hnojiv na rozklad reziduí u vybraných fungicidů [Effect of surfactants and foliar fertilisers on residue degradation of some selected fungicides] / M. Lánský, J. Kloutvorová, L. Knězáček, V. Nečesaný, J. Urbanová, J. Hajšlová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 89-100.

Integrovaná produkce jablek určených pro výrobu dětské výživy. Metodika [Integrated production of apples intended for baby food manufacturing. Methodology] / M. Lánský, J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Ouředníčková, J. Hajšlová, J. Urbanová, P. Hejzlar, H. Darebníková. - Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2011. - ISBN 978-80-87030-14-1. - 29 s.

Strupovitost jabloně ‒ nejzávažnější choroba jablek / M. Lánský, J. Kloutvorová. ‒ In: Agromanuál. ‒ ISSN 1801-7673. ‒ Roč. 9, č. 4(2014), s. 60‒63.

Production of apple‒based baby food changes in pesticide residues / J. Kovacova, V. Kocourek, J. Kohoutkova, M. Lansky, J. Hajslova. ‒ In: Food Additives & Contaminants: Part A. ‒ ISSN 1944-0049. ‒ Vol. 31, no. 6(2014), p. 1089‒1099.


Ing. HANA LUDVÍKOVÁ
Sledování výskytu mer rodu Cacopsylla ve výsadbách jabloní a hrušní ve východních Čechách. [Monitoring of psyllid species in apple and pear plantations in the East bohemia] / H. Ludvíková, J. Suchá. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 10(2010), s. 18-19.

Maloplodnost třešně - nebezpečná virová choroba třešní a višní [Little Cherry Disease - a dangerous viral disease of cherries] / H. Ludvíková, J. Suchá. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 5(2011), s. 16-17.

Phytoplasmas in apricot, peach and sour cherry orchards in East Bohemia, Czech Republic [Výskyt fytoplazmových onemocnění ve výsadbách meruněk, broskvoní a višní v oblasti Východních Čech] / H. Ludvíková, J. Fránová, J. Suchá. - In: Bulletin of Insectology. - ISSN 1721-8861. - Vol. 64(2011) (Supplement), p. S67-S68.

Monitoring of psyllid species (Hemiptera, Psylloidea) in apple and pear orchards in East Bohemia [Monitoring výskytu mer (Hemiptera, Psylloidea) ve výsadbách jabloní a hrušní Východních Čech] / H. Ludvíková, P. Lauterer, J. Suchá, J. Fránová. - In: Bulletin of Insectology. - ISSN 1721-8861. - Vol. 64(2011) (Supplement), p. S121-S122.

First Report of Little Cherry Disease from Sweet Cherry (Prunus avium) and Sour Cherry (P. cerasus) in the Czech Republic [První sdělení o výskytu maloplodosti třešně na třešních a višních v České republice] / H. Ludvíková, J. Suchá. - In: Plant Disease. - ISSN 0191-2917. - Vol. 95, no. 9(2011), p. 1197.

Diagnostika maloplodosti třešně (Little cherry disease-LChD) [Diagnostics of Little cherry disease (LChD)] / H. Ludvíková, J. Suchá, L. Křivohlávková, W. Jelkmann. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 129-133.

Škůdce ovocných stromů - ostnohřbetka ovocná již v Čechách [Pest of fruit trees - buffalo treehopper already in Bohemia] / P. Lauterer, H. Ludvíková. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 4(2011), s. 12-14.

Detection and characterization of phytoplasmas infecting apple trees in Czech Republic during 2010 [Detekce a charakterizace fytoplazmových infekcí jabloní České republiky v roce 2010] / J. Fránová, H. Ludvíková, F. Paprštein. - In: Bulletin of Insectology. - ISSN 1721-8861. - Vol. 64 Supplement(2011), S51-S52.


Ing. ALEŠ MATĚJÍČEK, Ph.D.
60. Porovnání hospodářských znaků kulturních odrůd bezu černého [Comparison of agricultural traits of elderberry cultivars] / A. Matějíček, J. Kaplan. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 1(2011), s. 60-61.

Porovnání fenologických znaků sedmnácti kulturních odrůd bezu černého [Comparison of phenological traits of seventeen elderberry cultivars] / A. Matějíček, J. Kaplan. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 2(2011), s. 16-17.

Senzorické hodnocení plodů odrůdy ´Lucasova´ skladovaných společně s jablky v ULO atmosféře [Sensory evaluation of pear cultivar ´Lucasova´ stored with apples in ULO atmosphere] / A. Matějíček, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 29-33.

Porovnání senzorických ukazatelů sedmnácti kulturních odrůd bezu černého [Comparison of sensoric parameters of seventeen elderberry cultivars] / A. Matějíček, J. Kaplan. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 237-241.

Genetic resources of gooseberry in Czech Republic [Genetické zdroje angreštu v České republice] / A. Matějíček, F. Paprštein, J. Ludvíková. - In: „To serve and conserve“ - European Plant Genetic Resources Conference 2011. Book of abstract. - Wageningen: CGR, 2011. - P. 89.

Bez černý (Sambucus nigra L.) jako zdroj významného flavonoidu rutinu [Elderberry as a source of important fl avonoid rutin] / M. Vespalcová, H. Grulichová, A. Matějíček, J. Kaplan. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 243-251.

Investigation of Fruit Chemical Composition and Vegetative Propagation of Cultivated and Wild Elderberry [Výzkum složení chemického složení plodů a vegetativního množení kulturních odrůd a planého bezu černého] / A. Matejicek , J. Kaplan, M. Vespalcova - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 926(2012), p. 353-356.

Množení červeného a bílého rybízu [Propagation of red and white currents] / B. Čejka, A. Matějíček, J. Matějíčková, J. Kaplan. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 12(2012), s. 12-14.
Evaluation of fruit quality of tested apple cultivars stored in different ULO atmospheres [Vyhodnocení kvality jablek testovaných odrůd skladovaných v různých ULO atmosférách] / A. Matějíček, I. Pištěková, F. Paprštein, J. Matějíčková. ‒ In: Postharvest Unlimited, ISHS International Conference, 10-13 June 2014, Cyprus. Book of Abstracts, p. 85.

Comparison of substances in edelberry cultivars and wild elderberry [Porovnání obsahu látek u kulturních odrůd bezu černého a planého bezu] / A. Matejicek, M. Vespalcova, J. Kaplan, J. Matejickova. ‒ In: 2nd WCS-2014, II International symposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crops 07-12th April 2014 BAKU/Azerbaijan. Book of Abstracts, p. 108‒109.

Metodika pěstování kulturních odrůd bezu černého. Certifikovaná metodika [Methodology of growing elderberry cultivars. Certified methodology] / A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková, M. Vespalcová. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2013. ‒ 46 s. ‒ ISBN 978-80-87030-27-1.

Odrůda černého bezu ´Haschberg´ [Elderberry cultivar ´Haschberg´] / A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková, M. Vespalcová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 87‒90.

Hodnocení pevnosti dužniny přístrojem FTA u jablek a hrušek skladovaných v ULO [Evaluation of flesh firmness using FTA device in apples and pears stored in ULO] / A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 109‒115.

Odrůda červeného rybízu ´Rubigo´ [Red currant cultivar ´Rubigo´] / B. Čejka, A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 79‒81.

Determination and quantification of volatile compounds in fruits of selected elderberry cultivars grown in Czech Republic [Určení a kvantifikace těkavých látek v plodech vybraných odrůd bezu černého pěstovaných v České republice] / E. Vitova, R. Divisova, K. Sukalova, A. Matejicek. ‒ In: Journal of Food and Nutrition Research. ‒ Vol. 52, no. 1(2013), p. 1‒11.

Nutriční parametry bezinek [Nutritional parameters of elderberries] / M. Vespalcová, J. Cetkovská, A. Matějíček, J. Kaplan. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 37‒45.

Množení odrůd angreštu pomocí bylinných řízků [Propagation of gooseberry cultivars using softwood cuttings] / B. Čejka, D. Straková, A. Matějíček, J. Matějíčková, J. Kaplan. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 145‒149.

Performance of elderberry cultivars growing in the Czech Republic / A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. – No. 1061(2015), p. 209‒213.

Evaluation of fruit quality of six apple cultivars stored in ULO and conventional CA atmospheres / A. Matějíček, I. Pištěková, F. Paprštein, J. Matějíčková, J. Kaplan. - In: Acta Horticulturae. – No. 1079(2015), p. 397‒401.

Comparison of substances in elderberry cultivars and wild elderberry / A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková, M. Vespalcová, J. Cetkovská. - In: Acta Horticulturae. – No. 1074(2015), 105‒109.

Výsledky hodnocení odrůd rybízu původem z ČR v intenzivním systému pěstování [Evaluation of Czech currant cultivars planted in commercial growing technology] / A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková, M. Kaplanová, B. Šmídová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 17‒22.

Inovativní pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na produkci stolních plodů, technologii a nutriční benefity. Certifikovaná metodika / A. Matějíček, J. Kaplan J., Matějíčková, M. Vespalcová, P. Diviš, E. Vítová, V. Řezníček, L. Dokoupil. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-36-3.

Metodika skladovacích režimů pro jednotlivé druhy jádrovin. Certifikovaná metodika / A. Matějíček, A., J. Matějíčková, F. Paprštein, I. Pištěková, J. Kaplan, M. Kaplanová. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-40-0.

Elemental composition of fruits from different black elder (Sambucus nigra L.) cultivars grown in the Czech Republic / P. Diviš, J. Pořízka, M. Vespalcová, A. Matějíček, J. Kaplan. - In: Journal of Elementology. – Vol. 20, no. 3(2015), DOI:10.5601/jelem.2015.20.1.758

Comparison of flavour and volatile flavour compounds of mixed elderberry juices / E. Vítová, K. Sůkalová, M. Mahdalová, L. Butorová, L. Babák, A. Matějíček. - In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. – Vol. 63, no. 1(2015), p. 147‒152. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563010147

Factors affecting the actual yield of active substances from anthocyanin-rich berries / A. Polášková, J. Spilková, A. Matějíček, H. Studená. - In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae. - ISSN 0301-2298. – Vol. 62, no. Suppl IX(2015), p. 31‒40.

Sugar composition of apple cultivars and its relationship to sensory evaluation / A. Tichá, A.M. Salejda, R. Hyšpler, A. Matějíček, F. Paprštein, Z. Zadák. - In: Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. - ISSN 1425-6959. - Vol. 101, no. 4(2015), p. 137‒150.

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene [Comparison of total antioxidant activity of red varieties of gooseberry grown in the form of shaped bush and two stem spindle] / P. Diviš, Z. Olšovcová, A. Matějíček, J. Kaplan, A. Křenová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 13‒16.

Effect of variety on content of bioactive phenolic compounds in common elder (Sambucus nigra L.) / N. Vrchotová, E. Dadáková, A. Matějíček, J. Kaplan. - In: Natural Product Research. - 2016, [Published online: 02-Aug-2016]. Dostupný z: http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2016.1214826  

Evaluation of blackcurrant cultivars for use as a table fruit. / A. Matejicek, J. Kaplan, J. Matejickova, M. Kaplanova, B. Smidova, D. Milatovic, J. Milivojevic, D. Nikolic. - Acta Horticulturae. – No. 1139(2016), p. 265‒268.

Evaluation of red currant and white currant prospective cultivars. / A. Matejicek, J. Kaplan, F. Paprstein, J. Matejickova, C.E. Finn, B. Mezzetti. - Acta Horticulturae. – No. 1117(2016), p. 49‒52.

Fruit extracts of 10 varieties of elderberry (Sambucus nigra L.) interact differently with iron and copper. / P. Mladěnka, M. Říha, J. Martin, B. Gorová, A. Matějíček, J. Spilková. - Phytochemistry Letters. – ISSN 1874‒3900. - Vol. 18(2016), p. 232‒238.


Ing. JITKA MATĚJÍČKOVÁ, Ph.D.
Množení odrůd černého rybízu a kříženců černého rybízu a angreštu pomocí dřevitých řízků [Propagation of blackcurrant cultivars and hybrids of blackcurrant and gooseberry using hardwood cuttings] / B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, J. Kaplan. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 139‒143.

Odrůda bílého rybízu ´Jantar´ [White currant cultivar ´Jantar´] / B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, F. Paprštein. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 83‒86.

Vyhodnocení fenologických znaků vybraných odrůd červeného a bílého rybízu pro produkci stolního ovoce [Evaluation of phenological traits in selected red currant anf white currant cultivars for table fruit production] / J. Matějíčková, J. Kaplan, A. Matějíček, M. Kaplanová, B. Šmídová, P. Židová. - In: Zahradnictví, příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 1(2015), s. 39‒41.


Ing. MARTIN MÉSZÁROS, Ph.D.
Hodnocení pěstitelských vlastností čtyř odrůd hrušní na vybraných podnožích [Evaluation of growing characteristics of four pear cultivars on selected rootstocks] / M. Mészáros, J. Kosina, L. Laňar, J. Náměstek. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 179‒188.

Long-term evaluation of growth and yield of Stanley and Cacanska lepotica plum cultivars on selected rootstocks / M. Mészáros, J. Kosina, L. Laňar, J. Náměstek. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867. – Vol. 42, no. 1(2015), p. 22‒28.

Afinita a růst Amelanchier alnifolia a křížence Sorbopyrus auricularis var. bulbiformis na nových podnožích v ovocné školce [Afinity and growth of Amelanchier alnifolia and hybrid of Sorbopyrus auricularis var. bulbiformis on new rootstocks in fruit tree nursery] / M. Mészáros, L. Laňar. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 57‒62.

Vliv způsobu ruční probírky na velikost plodů jabloní [The influence of hand thinning methods on the fruit size of apple trees] / M. Mészáros, J. Náměstek. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 63‒66.

Evaluation of slender spindle form in young ´Topaz´ apple orchard / M. Mészáros, J. Sus, L. Laňar, J. Náměstek. - In: Scientia Agriculturae Bohemica. – Vol. 46, no. 4(2015), p. 167‒171.

Výsledky testování vybraných slivoňových podnoží / M. Mészáros, J. Kosina, J. Náměstek, L. Laňar. - In: 59. Ovocnářské dny, Hradec Králové, 19.-20. ledna 2016. (Sborník přednášek na CD) Holovousy: VŠÚO, 2016. - ISBN 978-80-87030-12-7.


Ing. JAN NÁMĚSTEK, Ph.D.
Škodlivost plevelů v porostech vybraných odrůd jabloní, účinnost a ekonomika integrovaných metod regulace plevelů [Evaluation of integrated weed control systems in selected cultivars of apples] / J. Náměstek, M. Pražák. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 1(2011), s. 64-65.

Vliv kapkové závlahy s fertigací na výnos hrušní [Eff ect of drip irrigation with fertigation on pear crops] / J. Náměstek, M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 79-88.

Vliv vybraných podnoží na růst a výnos dvou odrůd slivoní [Effect of selected rootstocks on growth and yield of two plum cultivars] / J. Náměstek, J. Kosina, M. Mészáros, L. Laňar. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 189‒196.

Různé způsoby regulace plevelů a vliv zaplevelení příkmenných pásů na výnos jádrovin [Different means of weed regulation and influence of weed within the rows on pome fruit yield] / J. Náměstek, M. Pražák, M. Mészáros, L. Laňar. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 197‒203.

Hodnocení růstu a výnosu slivoně ´Stanley´ a ´Valjevka´ na vybraných podnožích [Evaluation of growth and yield of plum cultivars ´Stamley´and ´Valjevka´ on different vegetative rootstocks] / J. Náměstek, J. Kosina, M. Mészáros. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. – Roč. 15, č. 1(2016), s. 21–23.


Ing. LENKA ODSTRČILOVÁ
První zkušenosti se dvěma předplodinami v ekologickém pěstování jahodníku. [First experiences with two preceding crops in strawberry organic farming] / Odstrčilová, L. – In: 14th International Conference of Organic Fruit-Growing. Proceedings to the Conference from February, 22 to February, 24, 2010 at Hohenheim/Germany, Weinsberg, 2010, s. 346-349. - ISBN 978-3-00-030214-5.


Ing. JANA OUŘEDNÍČKOVÁ
Co je třeba vědět o vrtuli třešňové [What is necessary to know about the Cherry fruit fly] / J. Ouředníčková, I. Silovská. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 5(2010), s. 14-16.

Pilatka jablečná – jarní hrozba jabloňových sadů [Apple Sawfly - Spring threat of apple orchards] / V. Psota, J. Ouředníčková. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 4(2010), s. 12-14.

Control of Hoplocampa testudinea using the extract from Quassia amara in organic apple growing  [Ochrana proti pilatce jablečné pomocí extraktu z rostliny Quassia amara v organické produkci jablek] / V. Psota, J. Ouředníčková, V. Falta. – In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 37, no. 4(2010), p. 139-144.

Ověřování účinnosti metody dezorientace samců škodlivých druhů obalečů v Holovousích I [Verification of the efficacy of mating disruption method against harmful species of moth in Holovousy] / J. Ouředníčková, V. Falta. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 1(2010), s. 62-64.

Ověřování účinnosti metody dezorientace samců škodlivých druhů obalečů v Holovousích II [Verification of the efficacy of mating disruption method against harmful species of moth in Holovousy] / J. Ouředníčková, V. Falta. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 2(2010), s. 14-17.

Control of Cacopsylla pyri L. (Sternorrhyncha: Psyllidae) in pear orchards in the Czech Republic [Ochrana proti meře skvrnité Cacopsylla pyri L (Sternorrhyncha: Psyllidae) v hrušňových sadech v České republice] / J. Ouředníčková. - In: Working Group „Integrated Fruit Protection in Fruit Crops”. Proceedings of the 7th International Conference on Integrated Fruit Production at Avignon, 2008. - IOBC/WPRS Bulletin. - Vol. 54 (2010), pp. 255-258. - ISBN 978-92-9067-228-9.

Ochrana rybízu proti nesytce rybízové metodou hromadného vychytávání [Control of currant against currant clearwing moth by mass trapping method] / J. Ouředníčková. – In: Zpravodaj Ovocnářské unie ČR. - Č. 2(2010), s. 23-28.

Přípravek SpinTor v integrované ochraně ovocných výsadeb [Insecticide SpinTor in integrated pest management in orchards] / V. Falta, J. Stará, K. Holý, F. Kocourek, J. Ouředníčková. – In: Rostlinolékař. - ISSN 1211-3565. - Roč. 21, č. 2(2010), s. 32-35.

Hlavní škůdci rybízu [Main pests of genus Ribes] / J. Ouředníčková. - In: Rostlinolékař. - ISSN 1211-3565. - Roč. 22, č. 2(2011), s. 13-19.

Integrovaná ochrana rybízu proti hlavním škůdcům I. [Integrated protection against major pests of currants] / J. Ouředníčková. - In: Sady a vinice. - ISSN 1336-7684. - Roč. 6, č. 3(2011), s. 8-9.

Integrovaná ochrana rybízu proti hlavním škůdcům II. [Integrated protection against major pests of currants] / J. Ouředníčková. - In: Sady a vinice. - ISSN 1336-7684. - Roč. 6, č. 4(2011), s. 16-17.

Ochrana jahodníku proti škodlivým organismům [Protection of strawberry against harmful organisms] / J. Ouředníčková, J. Kloutvorová. - In: Vinař - sadař. - ISSN 1804-3054 - Č. 2(2011), s. 69-71.

Významní škůdci jahodníku [Major pests of strawberry] / J. Ouředníčková. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 5(2011), s. 12-15.

Nesytka rybízová a vlnovník rybízový - hlavní škůdci rybízu [Currant Clearwing and Black Currant Bud Mite - the main pest of currants] / J. Ouředníčková. - In: Vinař - sadař. - ISSN 1804-3054 - Č. 3(2011), s. 76-79.

Využití feronomů v ochraně rybízu - I. díl [Use of pheromones in protecting of currants] / J. Ouředníčková. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 11(2011), s. 20-22.

Využití feronomů v ochraně rybízu - II. díl [Use of pheromones in protecting of currants] / J. Ouředníčková. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 12(2011), s. 20-22.

Ochrana rybízu proti vlnovníkovi rybízovému Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1896) [Control of blackcurrant against the black currant gall mite Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1896)] / J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 173-186.

Účinnost vybraných přípravků proti květopasu jahodníkovému (Anthonomus rubi, Herbst, 1795) [Efficacy of some selected products against the strawberry blossom weevil (Anthonomus rubi, Herbst, 1795)] / J. Ouředníčková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 213-222.


Ing. FRANTIŠEK PAPRŠTEIN, CSc.
In situ conservation of fruit landrace / F. Paprštein, J. Sedlák, V. Holubec. – In: Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. - ISSN 1212-1975. - Vol. 46, Special Issue(2010), p. S57-S59.
 
On-farm orchards of fruit trees / F. Paprštein, J. Sedlák, V. Holubec. - In: Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. - ISSN 1212-1975. - Vol. 46, Special Issue(2010), p. S65-S69.

Evaluation of PPV Symptoms in Plum Germplasm after Artifical Infection / F. Paprštein, A. Matějíček, J. Kaplan, J. Sedlák. – In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 874(2010), p. 239-242.

Results of projects on collecting, mapping, monitoring, and conserving of plant genetic resources 1990-2008. / V. Holubec, P. Hauptvogel, F. Paprštein, W. Podyma, M. Ševčíková, T. Vymyslický. – In: Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. - ISSN 1212-1975. - Vol. 46, Special Issue(2010), p. S2-S8.

Possibilities and reality of on-farm conservation. / V. Holubec, T. Vymyslický, F. Paprštein. – In: Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. - ISSN 1212-1975. - Vol. 46, Special Issue(2010), p. S60-S64.

Testing of resistance to Erwinia amylovora in an in vitro culture assay [Testování rezistence proti bakterii Erwinia amylovora v podmínkách in vitro kultur] / F. Paprštein, J. Sedlák, J. Korba, J. Šillerová. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 896(2011), p. 381-384.

Long-Term Evaluation of PPV Incidence in Plum Germplasm after Artificial Infection [Dlouhodobé hodnocení výskytu viru PPV v genofondu slivoně po umělé infekci] / F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 899(2011), p. 113-116.

In Situ and On-Farm Conservation of Central European Fruit Genetic Resources [In situ a on-farm uchování středoevropských genetických zdrojů ovoce] / F. Paprštein, J. Kloutvor , J. Sedlák, V. Holubec. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 918(2011), p. 85-89.

Eliminace virů u ovocných dřevin a dlouhodobé sledování jejich zdravotního stavu [Elimination of viruses from fruit woody species and long term observation of health status] / F. Paprštein, J. Sedlák, L. Svobodová, J. Polák, S. Gadiou, P. Zeman. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 35-44.

On farm conservation of fruit in the Czech Republic [On farm uchování ovoce v České republice] / F. Paprštein, J. Sedlák. - In: „To serve and conserve“ - European Plant Genetic Resources Conference 2011. - Book of abstract. - Wageningen: CGR, 2011. - P. 97.

New pear cultivars from Czech Republic [Nové odrůdy hrušně z České republiky] / F. Paprštein, A. Matějíček, J. Sedlák. - In: Abstracts of XIII Eucarpia Symposium on fruit Breeding and Genetics. Warsaw University of Life Sciences - SGGW (WULS-SGGW), Poland, September 11-15, 2011. - P. 121.

Rescue of old sweet cherry cultivars [Záchrana starých odrůd třešně] / F. Paprštein, J. Sedlák, V. Holubec. - In: Abstracts of XIII Eucarpia Symposium on fruit Breeding and Genetics. Warsaw University of Life Sciences - SGGW (WULS-SGGW), Poland, September 11-15, 2011. - P. 144.

Preliminary results of in vitro chemotherapy of apple cultivar ´Fragrance´ [Předběžné výsledky in vitro chemoterapie odrůdy jabloně ´Fragrance´] / F. Paprštein, J. Sedlák, J. Polák, S. Gadiou, L. Svobodová. - In: Biotechnological advances in in vitro horticultural breeding, September 18-22, 2011, Ghent, Belgium. - Book of abstracts. - P. 168.

New currant cultivars [Nové odrůdy rybízu] / F. Paprštein, J. Sedlák. - In: X International Rubus & Ribes Symposium, June 22-26, 2011, Zlatibor, Serbia. - Book of Abstracts. - P. 53.

Identification of apple scab and powdery mildew resistance genes in Czech apple (Malus x domestica) genetic resources by PCR molecular markers [Identifikace genů rezistence proti strupovitosti a padlí v českých genetických zdrojích jabloně (Malus x domestica) pomocí PCR molekulárních markerů] / J. Patzak, F. Paprštein, A. Henychová. - In: Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. - ISSN 1212-1975. - Vol. 47, no. 4(2011), p. 156-165.

Hodnocení alergenicity různých odrůd jablek z hlediska přítomnosti alergenu Mal d1 [Evaluation of alergenicity of selected apple cultivars from point of view of alergen Mal d1 presence] / M. Kmínková, A. Prošková, S. Honzová, F. Paprštein. - In: XL. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 3. 5. 2010, Skalský Dvůr, 2011. - ISSN 1802-1433. - S. 54-58.

Lokální odrůdy hrušní a jejich hladina náchylnosti k bakteriální spále růžovitých rostlin [Local variety of pear and their resistance/susceptibility against fire blight pathogen Erwinia amylovora] / J. Korba, D. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 2(2011), s. 12-14.

Výběr virulentních bakteriálních kmenů Erwinia amylovora pro testování umělé infekce spály na jádrovinách [Selection of virulent bacterial strains of Erwinia amylovora for artifi cial inoculation of fire blight on pome fruit] / J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 135-142.

Testing of resistance of pear cultivars after artificial inoculation with Erwinia amylovora in field conditions [Testování rezistence odrůd hrušně po umělé infekci bakterií Erwinia amylovora v polních podmínkách] / J. Šillerová, J. Korba, F. Paprštein, J. Sedlák. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 896(2011), p. 353-355.

New Currant Cultivars [Nové odrůdy rybízu] / F. Paprštein, J. Ludvikova, J. Sedlák, B. Cejka. - In: Acta Horticulturae.  - ISSN 0567-7572. - No. 946(2012), p. 195-198.

In vitro multiplication of Lingonberry [In vitro multiplikace brusinky] / F. Paprštein, J. Sedlák. - In: 10th International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits 17-21 June 2012, Maastricht. Abstracts. – P. 63-64.

Germplasm of Strawberry in Czech Republic [Genofond jahodníku v České republice] / F. Paprštein, J. Ludvíková. - In: VII International Strawberry Symposium, 18-22 February, 2012. Book of Abstracts. - P. 206.

Evaluation of nontransgenic resistance sources of plum to PPV [Hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči PPV] / F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček, J. Polák. - In: 41st Annual Meeting of ESNA, Advances in agrobiology research and their benefits to the future. 24-28 September 2012, Stará Lesná. Book of Abstracts. - P. 70.

Reults of in vitro chemotherapy of pear cultivars [Výsledky in vitro chemoterapie odrůd hrušně] / F. Paprštein. - In: Biotechfruit 2012. The second international symposium on biotechnology of fruit species, 25-29 March 2012, Nelson, New Zealand. Book of Abstracts. - P. 114.

Evaluation od Fruit Characters in Selected Collection of Plum [Hodnocení plodových znaků u kolekce vybraných slivoní] / F. Paprštein, J. Sedlák. -In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 968(2012), p. 61-65.

Characterization of Apple Cultivars in Terms of Allergenicity [Hodnocení odrůd jabloně z hlediska alergenicity] / F. Paprštein, A. Prošková, M. Kmínková, S. Honzová, I. Šetinová, A. Kváčová. - Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No 939(2012), p. 171-174.

Comparison of genetic diversity structure analyses of SSR molecular marker data within apple (Malus × domestica) genetic resources [Porovnání struktury genetické diverzity na základě analýzy SSR molekulárních markerů u genových zdrojů jabloně (Malus × domestica)] / J. Patzak, F. Paprštein, A. Henychová, J. Sedlák. - In: Genome. - ISSN 0831-2796. - Vol. 55, no. 9(2012), p. 647-665.

Genetic diversity of Czech apple cultivars inferred from microsatellite markers analysis [Genetická diverzita českých odrůd jabloně zjištěná na základě analýzy mikrosatelitních markerů] / J. Patzak, F. Paprštein, A. Henychová, J. Sedlák. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 39, no. 4(2012), p. 149-157.

Determination of genetic diversity structure, apple scab and powdery mildew resistance genes in apple (Malus x domestica) genetic resources by molecular markers [Determinace struktury genetické diverzity u genů rezistence vůči strupovitosti a padlí pomocí molekulárních markerů u genových zdrojů jabloně (Malus × domestica)] / J. Patzak, F. Paprštein, A. Henychová, J. Sedlák. - In: 41st Annual Meeting of ESNA, Advances in agrobiology research and their benefits to the future. 24-28 September 2012, Stará Lesná. Book of Abstracts. - P. 133.

Krajové odrůdy rostlin jako kulturní dědictví národa [Plant landraces as a national cultural herritage] / V. Holubec, F. Paprštein, V. Řezníček, K. Dušek. - In: Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů. – In: Úroda. - ISSN 0139-6013. - Roč. 60, č. 12(2012), vědecká příl., s. 109-114.

Preservation and Characterisation of Old Czech Sweet and Sour Cherry Cultivars [Uchování a charakteristika starších českých odrůd třešně a višně] / F. Paprštein, J. Sedlák. ‒ In: 7th International Cherry Symposium 23rd-27th June 2013 Plasencia, Spain. Abstract Book , p. 51.

In vitro evaluation of cultivar resistance to fire blight [In vitro hodnocení odolnosti odrůd vůči spále růžovitých] / F. Paprštein, J. Sedlák, J. Šillerová, J. Korba. ‒ In: 13th International Fire Blight Workshop 2-5 July 2013, Zürich, Switzerland, p. 84.

Results of in vitro chemotherapy of apple cv. ´Fragrance´ ‒ Short communication [Výsledky in vitro chemoterapie odrůdy jabloně ´Fragrance´ ‒ Krátké sdělení] / F. Paprštein, J. Sedlák, L. Svobodová, J. Polák, S. Gadiou. ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 40, no. 4(2013), p. 186‒190.

Hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči viru PPV [Evaluation of nontransgenic resistance sources of plum to PPV] / F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček, E. Chroboková, J. Polák. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231‒6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 213‒218.

New Pear Cultivars from the Czech Republic [Nové odrůdy hrušně z České republiky] / F. Paprštein, A. Matějíček, J. Sedlák. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 976(2013), p. 147‒151.

Hodnocení krajového sortimentu jabloně na houbové choroby [Evaluation of regional assortment of apple with regard to fungal diseases] / F. Paprštein, J. Sedlák. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 257‒262.

Micropropagation of Czech apple cultivars [Mikrorozmnožování odrůd jabloně] / F. Paprštein, J. Sedlák. ‒ In: 8th IVCHB 2013, International symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, June 2-7, University of Coimbra, Portugal. Book of Abstracts. - P. P24.

Rescue of Old Sweet Cherry Cultivars [Záchrana starších odrůd třešně] / F. Paprštein, J. Sedlák, V. Holubec. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 976(2013), p. 227‒230.

Cherry virus A infecting cherries and plums in the Czech Republic ‒ Short communication [Cherry virus A infikující třešně a slivoně v České republice ‒ Krátké sdělení] / D. Šafářová, M. Navrátil, F. Paprštein, T. Candresse, A. Marais. ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 40, no. 1(2013), p. 37‒39.

Testing of susceptibility level of apple cultivars to fire blight (Erwinia amylovora) in field conditions [Testování citlivosti odrůd jabloně vůči spále růžovitých (Erwinia amylovora) v polních podmínkách] / J. Šillerová, J. Korba, F. Paprštein, J. Sedlák. ‒ In: 13th International Fire Blight Workshop 2-5 July 2013, Zürich, Switzerland, p. 85.

Sanitation of fruit tree cultivars for the system of certification of planting material in the Czech Republic [Ozdravování odrůd ovoce pro systém certifikace výsadbového materiálu v České republice] / J. Polák, B. Křižan, F. Paprštein. ‒ In: 8th IVCHB 2013, International symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, June 2-7, University of Coimbra, Portugal. Book of Abstracts. p. P23.

Vliv skladování na výskyt alergenu Mal d1 u odrůd jabloně [Influence of storage on allergen MAL d1 in apple cultivars] / A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 99‒108.

Výskyt alergenu MAL d1 u odrůd jabloně [Allergen MAL d1 in apple cultivars] / A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 27‒36.

Evaluation of susceptibility level of pear cultivars to fire blight (Erwinia amylovora)in the Czech Republic [Hodnocení citlivosti odrůd hrušně vůči spále růžovitých (Erwinia amylovora) v České republice] / J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák, E. Prokinová, P. Hošková. ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 40, no. 2(2013), p. 58‒64.

Genetic diversity of Czech ‘Candidatus Phytoplasma mali’ strains based on multilocus gene analyses [Genetická diverzita českých kmenů ‘Candidatus Phytoplasma mali’ založená na multilokusové genové analýze] / J. Fránová, H. Ludvíková, F. Paprštein. ‒ In: European Journal of Plant Pathology. ‒ ISSN 0929-1873. ‒ Vol. 136, no. 4(2013), p. 675‒688.

In situ a on farm konzervace krajových forem rostlin [In situ and on farm conservation of landraces] / V. Holubec, F. Paprštein, V. Řezníček, K. Dušek. ‒ In: Úroda. ‒ ISSN 0139-6013. ‒ Roč. 61, č. 12(2013), věd. příl., s. 280‒283.

In Vitro Chemotherapy of Pear Cultivars [In vitro chemoterapie odrůd hrušně] / F. Paprštein, J. Sedlák, L. Talácko. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 1048(2014), p. 221‒224. ISSN 0567‒7572.

In Vitro Evaluation of Cultivar Resistence to Fire Blight [In vitro hodnocení odolnosti odrůd vůči spále růžovitých] / F. Paprštein, J. Sedlák, J. Šillerová, J. Korba. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 1056(2014), p. 259‒262.

Metodika hypoalergenních odrůd jablek a jejich pěstování. Certifikovaná metodika [Methodology of hypoallergenic apple cultivars and their growing] / F. Paprštein, A. Prošková, S. Honzová, M. Kmínková, J. Sedlák, I. Šetinová, J. Kaplan, A. Kváčová. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-24-0.

Metodika ozdravování a získání viruprostých základních rostlin odrůd jabloně, hrušně a třešně pro systém certifikace pomocí in vitro kultur, chemoterapie a termoterapie. Certifikovaná metodika [Methodology of sanitation and obtaining of virus‒free basic plants of apple, pear and sweet cherry cultivars for system of certification using in vitro cultures, chemotherapy and thermotherapy] / F. Paprštein, J. Sedlák, J. Polák, S. Gadiou, L. Svobodová. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-30-1.

Metodika hodnocení jabloně (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami. Certifikovaná metodika [Methodology of evaluation of apple (Malus x domestica) by molecular genetic methods. Certified methodology] / F. Paprštein, J. Patzak. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-21-9.

Význam rakytníku řešetlákového pro člověka [Importance of sea buckthorn for man] / F. Paprštein, Z. Zadák, J. Sedlák, V. Holubec. ‒ In: Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. ‒ Eds.: Zedek, V.; Jandová, R.; Holubec, V. ‒ Praha: MZe, 2014, s. 54‒56. ‒ ISBN 978-80-7434-174-8.

Výsledky testování vybraných odrůd slivoně na šarku [Results of testing of selected plum cultivars for PPV] / F. Paprštein, J. Sedlák, E. Chroboková, A. Matějíček. – In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596.‒ Roč. 13, č. 12(2014), s. 8‒9.

Metodika testování odolnosti lokálních odrůd jádrovin k patogenu bakteriální spály růžovitých (Erwinia amylovora). Certifikovaná metodika [Methodology of testing of resistance of pome fruit landraces to fire blight (Erwinia amylovora) pathogen. Certified methodology] / J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák. ‒ Holovousy-Praha: VŠÚO – VÚRV, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-29-5 (VŠÚO), ISBN 978-80-7427-156-4 (VÚRV).

Testing of Susceptibility Level of Czech Apple Cultivars to Fire Blight (Erwinia amylovora) in Field Conditions [Testování stupně citlivosti českých odrůd jabloně na spálu růžovitých (Erwinia amylovora) v polních podmínkách] / J. Šillerová, J. Korba, F. Paprštein, J. Sedlák. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 1056(2014), p. 267‒270.

Metodika hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči viru PPV. Certifikovaná metodika / F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček, J. Polák. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-38-7.

Metodika záchrany a management sadů a výsadeb starých krajových odrůd ovoce. Certifikovaná metodika / F. Paprštein, J. Sedlák, V. Holubec. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-39-4.

Non-transgenic Prunus Domestica genotypes and their resistance to sharka virus / F. Paprštein, F., J. Sedlák, E. Chroboková, A. Matějíček, J. Polák. – In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. – No. 1063(2015), p. 89‒92.

Inventory and conservation of fruit tree landraces as cultural heritage of Bohemian forest (Czech Republic), indicators for former settlements of ethnic minorities / F. Paprštein, V. Holubec, J. Sedlák. - In: Genetic Resources and Crop Evolution. - ISSN 0925-9864. – Vol. 62, no. 1(2015), p. 5‒11.

In vitro multiplication of lingonberry – Short Communication / F. Paprštein, J. Sedlák. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867. – Vol. 42, no. 2(2015), p. 102‒106.

Micropropagation of Czech apple cultivars / F. Paprštein, J. Sedlák. - In: Acta Horticulturae. – No. 1083(2015), p. 267‒271.

Historické odrůdy třešní a višní pěstovaných na území České republiky [Historical cultivars of sweet and sour cherries grown in territory of the Czech Republic] / F. Paprštein, J. Kloutvor. - Holovousy: VŠÚO, 2015. 165 s. - ISBN 978-80-87030-13-4.

Collecting and conservation of pear landraces / F. Paprštein, J. Sedlák, V. Holubec. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. – No. 1094(2015), p. 131‒134.

Rescue of red and white currant germplasm in the Czech Republic / F. Paprštein, J. Sedlák, J. Kaplan. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. – No. 1133(2016), p. 49‒51.

Výskyt virů infikujících třešně a višně v České republice [Monitoring on the occurrence of cherry and sour cherry viruses in orchards in Czech Republic] / J. Špak, J. Přibylová, J. Fránová, O. Lenz, I. Koloniuk, V. Špaková, M. Navrátil, D. Šafářová, K. Hradilová, F. Paprštein. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 9(2015), s. 12‒15.

Sanitation of fruit tree cultivars for the systém of certification of planting material in the Czech Republic / J. Polák, E. Herrmannová, F. Paprštein, J. Sedlák, B. Křižan, E. Ondrušiková - In: Acta Horticulturae. – No. 1083(2015), p. 261‒266.

Monitoring fruit landraces in the Czech Republic, tracing their origin and potential for their conservation / V. Holubec, F. Paprštein, L. Dokoupil, M. Posolda, V. Řezníček. - In: Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. - ISSN 0202-3628. – Vol. 176, no. 3(2015), p. 337‒345.

Shromažďování materiálu a výzkum původních lokalit planého a krajového genofondu drobného ovoce v ČR [Collecting of material and research of original sites of wild germplasm and landraces of small fruits in the Czech Republic] – V. Holubec, F. Paprštein, J. Harčarik, L. Leišová-Svobodová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 199‒206.

Výskyt přirozené infekce bakteriální spály růžovitých a screening složení bakteriální mikroflóry na květech a listech hrušní [Occurrence of fire blight (Erwinia amylovora) and screening of composition of bacterial communities on pear leaves] / J. Šillerová, J. Korba, F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 145‒152.

Analysis of the genetic diversity and structure across a wide range of germplasm reveals prominent gene flow  in apple at the European level / J. Urrestarazu, C. Denancé, E. Ravon, A. Guyader, R. Guisnel, L. Feugey, Ch. Poncet, M. Lateur, P. Houben, M. Ordidge, F. Fernandez‒Fernandez, K.M. Evans, F. Paprstein, J. Sedlak, et al.  – In:  BCM Plant Biology. – Vol. 16(2016), 130. DOI 10.1186/s12870‒016‒0818‒0.


Ing. IVANA PIŠTĚKOVÁ
Výsledky hodnocení odrůd jahodníku v simulovaných podmínkách ekologického pěstování [Results of evaluation of strawberry cultivars in simulated conditions of organic growing] / I. Pištěková. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 10(2011), s. 14-15.

Vliv biologických fungicidních přípravků Supresivit a Polyversum na sklizeň a zdravotní stav jahodníku v simulované ekologické produkci [Influence of biological antifungal products Supresivit and Polyversum on harvest and health condition of organic strawberries] / I. Pištěková, S. Boček, L. Odstrčilová, P. Salaš, H. Sasková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 203-211.

Evaluation of plum stored in ULO with the use of SmartFresh technology [Hodnocení skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s využitím technologie SmartFresh] / I. Pištěková, A. Matějíček, F. Paprštein, J. Matějíčková. ‒ In: Postharvest Unlimited, ISHS International Conference, 10-13 June 2014, Cyprus. Book of Abstracts. - P. 96.

Odrůdy jahodníku vhodné pro ekologické pěstování [Strawberry cultivars used in ecological production] / I. Pištěková. ‒ In: Vinař - sadař. ‒ ISSN 1804-3054. ‒ Č. 1(2014), s. 56‒57.

Porovnání sklizňových a kvalitativních ukazatelů u vybraného sortimentu jahodníku s možností využití v systému ekologické produkce jahod [Comparison of harvest and qualitative indicators at selected range of varieties of strawberry with the possibility of use in the system of organic production] / I. Pištěková. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 133‒138.

Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s použitím technologie SmartFresh (1‒MCP) [Results of evaluation long‒term storage of fruits of selected plum cultivars in ULO atmosphere with using SmartFresh (1‒MCP) technology] / I. Pištěková, J. Blažek. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 121‒131.

Produkce jahod v ekologických systémech pěstování. Certifikovaná metodika [Strawberry production in ecological growing systems. Certified methodics] / I. Pištěková, S. Boček, R. Vaňková, H. Drahošová, L. Odstrčilová, P. Salaš, H. Saková. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2013. ‒ 36 s. ‒ ISBN 978-80-87030-25-7.

Změny kvalitativních parametrů během skladování jablek v ULO atmosféře [Quality parameters changes during ULO storage of apples] / I. Pištěková, A. Matějíček. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 117‒120.

Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování vybraných odrůd slivoní a meruněk s využitím technologie Smartfresh ‒ 1. díl [Results of evaluation of plum and apricot long time storage with the use of SmartFresh technology – 1st part] / B. Kršková, I. Pištěková. ‒ In: Vinař - sadař. ‒ ISSN 1804-3054. ‒ Č. 4(2014), s. 34‒36.

Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování vybraných odrůd slivoní a meruněk s využitím technologie Smartfresh – 2. díl [Results of evaluation of plum and apricot long time storage with the use of SmartFresh technology – 2st part] / B. Kršková, I. Pištěková. ‒ In: Vinař - sadař. ‒ ISSN 1804-3054. ‒ Č. 5(2014), s. 66‒68.
 
Vliv foliární aplikace pomocných prostředků na výnos a kvalitu produkce ekologicky pěstovaného jahodníku v kryté kultuře [Effect of foliar application of auxiliary preparations on yield and quality of organic strawberry production under cover] / I. Pištěková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 193‒198.

Metodika skladovacích režimů pro jednotlivé druhy peckovin. Certifikovaná metodika / I. Pištěková, A. Matějíček, J. Matějíčková, L. Zelený, P. Suran. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-37-0.

Odrůdy jahodníku v ekologické produkci pěstované ve fóliovníku [Strawberry cultivars in organic growing condition under plastic tunel] / I. Pištěková, M. Jonáš. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 15, č. 7(2016), s. 28‒30.


Ing. JIŘÍ SEDLÁK, Ph.D.
Množení kanadské borůvky (Vaccinium corymbosum L.) [Propagation of higbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.)] / J. Sedlák, J. Kosina, F. Paprštein. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 12(2010), s. 18-20.

Výskyt virů v odrůdách rybízu. [Incidence of viruses in currant cultivars] / J. Špak, J. Přibylová, D. Kubelková, J. Sedlák, F. Paprštein, L. Svobodová. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 8(2010), s. 14-16.
 
Development of in vitro system for testing of pome fruit resistance to fire blight [Vývoj in vitro systému pro testování odolnosti jádrovin vůči spále růžovitých] / J. Sedlák, F. Paprštein, J. Korba, J. Šillerová. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 896(2011), p. 375-379.

Micropropagation of cranberry (Vaccinium macrocarpon) through shoot tip cultures - Short communication [Mikropropagace klikvy (Vaccinium macrocarpon) pomocí kultur růstových vrcholů - Krátké sdělení] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 38, no. 4(2011), p. 159-162.

Elimination of Apple Stem Pitting Virus from Pear Cultivars by in Vitro Chemotherapy [Eliminace viru žlábkovitosti kmene jabloně z odrůd hrušně pomocí in vitro chemoterapie] / J. Sedlák, F. Paprštein, L. Talácko. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 923(2011), p. 111-115.

Eliminace vlnovníka rybízového ve výsadbovém materiálu nechemickou cestou [Elimination of blackcurrant gall mite from planting material by non chemical treatment] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 187-193.

Mikropropagace odrůd třešně [Micropropagation of sweet cherry cultivars] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 151-157.

Sterilizace počátečních explantátů a množení růže dužnoplodé v podmínkách in vitro kultur. [Sterilization of initial explants and multiplication of apple rose in in vitro culture conditions] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 231-236.

Ověření fenotypové stability jádrovin po ozdravovacím procesu [Verifying of phenotypic stability of pome fruit plants after sanitation procedure] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 159-165.

Ozdravování odrůd rybízu [Sanitation of currant cultivars] / J. Sedlák, F. Paprštein, J. Špak, J. Přibylová, L. Svobodová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 22(2011), s. 195-201.

Conservation of fruit genetic resources in actively growing in vitro cultures [Uchování genetických zdrojů ovoce v aktivně rostoucích in vitro kulturách] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: „To serve and conserve“ - European Plant Genetic Resources Conference 2011. - Book of abstract. - Wageningen: CGR, 2011. - P. 103.

Micropropagation of old pear cultivars [Mikropropagace starých odrůd hrušně] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Biotechnological advances in in vitro horticultural breeding, September 18-22, 2011, Ghent, Belgium. - Book of abstracts. - P. 149.

In vitro establishment and proliferation of red currant cultivar ´Detvan´ [In vitro uchování a množení odrůdy červeného rybízu ´Detvan´] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: X International Rubus & Ribes Symposium, June 22-26, 2011, Zlatibor, Serbia. - Book of Abstracts. - P. 122.

Entwicklungen und Trends im Apfel-und Birnensortiment verschiedener Anbauregionen Europas. Teil 2 - Äpfel, mittleres und nördliches Europa [Vývoj a trendy v odrůdové skladbě jabloní a hrušní v pěstitelských oblastech Evropy. Díl 2. - Jabloň, Střední a severní Evropa] / R. Stehr, D. Kruczynska, J. Sedlák, J. Vercammen, B. Meijer, F. Ruess, U. Mayr. - In: Mitteilungen OVR. - ISSN 0178-2916. - Vol. 66, no. 10(2011), p. 332-336.

Entwicklungen und Trends im Apfel-und Birnensortiment verschiedener Anbauregionen Europas. Teil 3 - Birnen [Vývoj a trendy v odrůdové skladbě jabloní a hrušní v pěstitelských oblastech Evropy. Díl 3. - Hrušně] / R. Stehr, I. Iglesias, S. Codarin, D. Kruczynska, J. Sedlák, J. Vercammen, B. Meijer. - In: Mitteilungen OVR. - ISSN 0178-2916. - Vol. 66, no. 11(2011), p. 364-367.

Testing of Ribes germplasm for viruses and phytoplasma [Testování genofondu rodu Ribes na viry a fytoplazmy] / J. Špak, J. Přibylová, K. Petrzik, J. Sedlák, F. Paprštein, D. Kubelková, V. Špaková. - In: X International Rubus & Ribes Symposium, June 22-26, 2011, Zlatibor, Serbia. - Book of Abstracts. - P. 66.

In Vitro Establishment and Proliferation of Red Currant Cultivar ´Detvan´ [Založení in vitro kultury a množení odrůdy červeného rybízu ´Detvan´] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 946(2012), p. 387-390.

In Vitro Establishment and Proliferation of Red Currant Cultivars [Založení in vitro kultury a množení odrůdy červeného rybízu] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 39, no. 1(2012), p. 21-25.

Množení odrůd dřínu obecného [Propagation of Cornelian cherry cultivars] / J. Sedlák, J. Kosina, F. Paprštein. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 7(2012), s. 47-49.

In vitro Propagation of Highbush Blueberry Cultivars ´Brigitta´, ´Darrow´and ´Elliot´ [In vitro množení odrůd kanadských borůvek ´Brigitta´, ´Darrow´a ´Elliot´] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: In 10th International Symposium on Vaccinium and Other Superfruits 17-21 June 2012, Maastricht. Abstracts. - 75-76 p.

Effect of Ribavirin on the Development and Virus Content of Strawberry in vitro Plants [Vliv ribavirinu na vývoj a obsah virů v in vitro rostlinách jahodníku] / J. Sedlák, F. Paprštein, J. Ludvíková, J. Suchá. - In: VII International Strawberry Symposium, 18-22 February, 2012. Book of Abstracts.-  P. 59.

Results of in vitro thermotherapy and chemotherapy of apple cultivar ´Jarka´ [Výsledky in vitro termoterapie a chemoterapie u odrůdy jabloně ´Jarka´] / J. Sedlák, F. Paprštein, L. Svobodová. - In: 41st Annual Meeting of ESNA, Advances in agrobiology research and their benefits to the future. 24-28 September 2012, Stará Lesná. Book of Abstracts. - P. 137.

Micropropagation of Rosa pomifera [Mikropropagace druhu Rosa pomifera] / J. Sedlák. - In: Biotechfruit 2012. The second international symposium on biotechnology of fruit species, 25-29 March 2012, Nelson, New Zealand. Book of abstracts. - P. 81.

Micropropagation of Old Pear Cultivars [Mikropropagace starších odrůd hrušně] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 961(2012), p. 473-477.

98. Ozdravování jádrovin [Sanitation of pome fruit] / J. Sedlák. ‒ In: 56. Ovocnářské dny, Hradec Králové, 15. ‒ 16. ledna 2013. Sborník referátů. [CD] ‒ Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2013, 25 s.

In Vitro Multiplication and Rooting of Two Czech Sweet Cherry Cultivars [In Vitro multiplikace a kořenění dvou českých odrůd třešně] / J. Sedlák, F. Paprštein. ‒ In: 7th International Cherry Symposium 23rd-27th June 2013 Plasencia, Spain. Abstract Book. - P. 118.

Improvement of system for testing of pome fruit resistance to Erwinia amylovora using in vitro artificial inoculation [Zlepšení systému pro testování odolnosti jádrovin vůči Erwinia amylovora s využitím umělé inokulace v in vitro kultuře] / J. Sedlák, F. Paprštein, J. Korba, J. Šillerová. ‒ In: 13th International Fire Blight Workshop 2-5 July 2013, Zürich, Switzerland. - P. 85.

In vitro množení klikvy (Vaccinium oxycoccus L.) [In vitro propagation of cranberry (Vaccinium oxycoccus L.)] / J. Sedlák, F. Paprštein. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 151‒156.

Mikropropagace zimolezu kamčatského [Micropropagation of edible honeysuckle] / J. Sedlák, F. Paprštein. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 157‒163.

In vitro propagation and rooting of pear cultivars [In vitro množení a kořenění odrůd hrušně] / J. Sedlák, F. Paprštein. ‒ In: 8th IVCHB 2013, International symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding, June 2-7, University of Coimbra, Portugal. Book of Abstracts. - P. 08.

Využití chemoterapie a termotarapie při ozdravování hrušně od viru ASPV [Use of chemotherapy and thermotherapy in sanitation of pear from ASPV] / J. Sedlák, F. Paprštein ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 5(2013), s. 16‒18.

In vitro termoterapie a chemoterapie odrůdy jabloně ´Jarka´ [In vitro thermotherapy and chemotherapy of apple cultivar ´Jarka´] / J. Sedlák, F. Paprštein, L. Svobodová, L. Talácko. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 233‒240.

Micropropagation of Rosa pomifera [Mikrorozmnožování druhu Rosa pomifera] / J. Sedlák, F. Paprštein. – In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 1048(2014), p. 215‒220.

Improvement of System for Testing of Pome Fruit Resistance to Erwinia amylovora Using In Vitro Artificial Inoculation [Zlepšení systému pro testování odolnosti jádrovin vůči Erwinia amylovora s využitím umělé inokulace v in vitro kultuře] / J. Sedlák, F. Paprštein, J. Šillerová, J. Korba. ‒ In: Acta Horticulturae. ‒ ISSN 0567-7572. ‒ No. 1056(2014), p. 263‒266.

Metodika ozdravování rybízu od virů a fytoplazem. Certifikovaná metodika [Methodology of sanitation of currant from viruses and phytoplasmas] / J. Sedlák, J. Špak, F. Paprštein, J. Přibylová, L. Svobodová, D. Kubelková. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-31-8.

Metodika eliminace vlnovníka rybízového nechemickou cestou. Certifikovaná metodika [Methodology of elimination of blackcurrant gall mite by non‒chemical treatment] / J. Sedlák, F. Paprštein. ‒ Holovousy: VŠÚO, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-32-5.

Development of a systém for testing apple resistence to Erwinia amylovora using in vitro culture techniques / J. Sedlák, F. Paprštein, J. Korba, J. Šilerová. - In: Plant Protection Science. - ISSN 1212-1580. – Vol. 51, no. 1(2015), p. 1‒5.

In vitro propagation and rooting of pear cultivars / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Acta Horticulturae. – No. 1083(2015), p. 157‒161.

In vitro multiplication of old pear cultivars / J. Sedlák, Paprštein, F. - In: Acta Horticulturae. – No. 1094(2015), p. 163‒167.

Evaluation of fruit quality in pears stored in ultra low oxygen / J. Sedlák, A. Matějíček, F. Paprštein, J. Matějíčková. - In: Acta Horticulturae. – No. 1094(2015), p. 589‒592.

Fenotypová stabilita odrůdy hrušně ´Dita´ po ozdravovacích procesu [Phenotypic stability of pear ´Dita´ after sanitation procedure] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 73‒78.

Ověření fenotypové stability jabloně po chemoterapii [Verifying of phenotypic stability of apple after chemotherapy] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 79‒84.

Micropropagation of blackberry genotypes / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. – No. 1133(2016), p. 487‒490.

Množení odrůd jeřábu pomocí mikropropagace [Micropropagation techniques for rowan cultivars] / J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 15, č. 8(2016), s. 12‒14.

Evaluation of susceptibility level of old pear cultivars and landraces to fire blight (Erwinia amylovora) in field conditions / J. Šillerová, J. Korba, J. Sedlák, F. Paprštein. - In: Acta Horticulturae. – No. 1094(2015), p. 477‒480.

In vitro establishment and proliferation of apple cultivars / J. Sedlak, F. Paprstein, M. Lambardi, S. Hamill, R. Drew. – In: Acta Horticulturae. – No. 1113(2016), p. 107‒111.  


Ing. Michal Skalský
Ověření účinnosti přípravků na dospělce drtníka ovocného (Xyleborus dispar) [Verifying the efficacy of the product on shot‒hole borer Xyleborus dispar] / M. Skalský. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 6(2014), s. 12‒14.

Hodnocení účinnosti přípravků na mšici jabloňovou povolených pro ekologické systémy pěstování [Evaluating the efficacy of products authorized for organic growing systems for apple aphid] / M. Skalský. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 5(2015), s. 16‒18.

Hodnocení účinnosti vybraných přípravků proti Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) [Evaluation of the biological efficacy of selected products against Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)] / M. Skalský, D. Rybanská, I. Silovská. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 129‒136.

Možnosti ochrany proti puklici švestkové Parthenolecanium corni v systémech integrované produkce ovoce [Possibilities of protection against european fruit lecanium (Parthenolecanium corni) in the integrated fruit production] / M. Skalský. - In: Rostlinolékař. - ISSN 1211-356. – Roč. 27, č. 6(2016), s. 30‒33.


Ing. ADÉLA SKŘIVANOVÁ
Compatibility of apricot cultivars with rootstocks Krymsk-1 and Krymsk-2 / A. Skřivanová, R. Vávra, H. Drahošová, B. Krška, I. Ondrášek. - In: 15th International Conference on Organic Fruit-Growing: Proceedings to the Conference from February, 20 to February, 22, 2012 at Hohenheim/Germany. - P. 356-359.

Opylovací poměry vybraných odrůd třešní [Pollination relations among selected sweet cherry cultivars] / A. Skřivanová, J. Blažková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 67‒72.

Program hodowli czereśni i odmiany otrzymane w Badawczo-Hodowlanym Instytucie Sadownictwa w Holovousach / A. Skřivanová. - In: Czereśnia. - ISSN 2450-1638. – Vol. 2(2016), p. 4‒11.

Opylovací poměry odrůd třešní [Pollination relations of sweet cherry cultivars] / A. Skřivanová, J. Blažková. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 15, č. 9(2016), s. 10‒12.

S-genotyping of 25 sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars from the Czech Republic / K. Sharma, A. M. Cachi, P. Sedlák, A. Skřivanová, A. Wünsch. - In: The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. - ISSN 1462-0316. – Vol. 91, no. 2(2016), p. 117‒121.


Ing. JANA SUCHÁ
Incidence of Prune dwarf virus and Prunus necrotic ring spot virus in orchards of sweet and sour cherry in the Czech Republic- Short communication. [Výskyt Prune dwarf virus a Prunus necrotic ring spot virus ve výsadbách třešní a višní v České republice] / J. Suchá, L. Svobodová. – In: Horticultural Science. - ISSN 0862-867X. - Vol. 37, 3(2010), p. 118-120.
 
Citlivost odrůd ovocných druhů na virózy a fytoplasmy [The sensitivity of fruit species varieties to viroses and phytoplasmas] / J. Suchá. ‒ In: 56. Ovocnářské dny, Hradec Králové, 15. ‒ 16. ledna 2013. Sborník referátů. [CD] ‒ Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2013.

Citlivost ovocných dřevin na virové a fytoplazmové choroby [Sensitivity of fruit trees to virus and phytiplasma diseasea] / J. Suchá. ‒ In: Rostlinolékař. ‒ ISSN1211-3565. ‒ Roč. 24, č. 4(2013), s. 12‒15.

Fytoplazmové chřadnutí hrušně [Phytoplasma pear decline] / J. Suchá, E. Chroboková. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 8(2013), s. 12‒13.

Fytoplazmové chřadnutí hrušně [Phytoplasma pear decline] / J. Suchá, E. Chroboková. ‒ In: Zemědělec. – ISSN 1211-3816. ‒ Č. 35(2013), 26. srpna 2013, s. 30‒31.

Problematika odolnosti a citlivosti odrůd ovocných dřevin k hospodářsky významným virům a fytoplazmám [The issue of fruit trees varieties resistance and susceptibility to economically important viruses and phytoplasmas] / J. Suchá, F. Paprštein. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 7(2013), s. 40‒43.

Nové poznatky o projevu infekce viru Prunus necrotic ring spot virus na višních [New knowledge about Prunus necrotic ring spot virus infection expression on sour cherries] / J. Suchá. – In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 12(2014), s. 6‒7.
 
Hodnocení náchylnosti komerčně využívaných odrůd meruněk k syndromu předčasného úhynu stromů [Evaluation of the susceptibility of commercially used varieties of apricots to the syndrome precocious decline of trees] / J. Suchá, E. Chroboková, R. Čmejla, L. Valentová, B. Krška, I. Ondrášek, T. Nečas, K. Gogolková. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 1(2015), s. 14‒17.

První výsledky hodnocení citlivosti odrůd hrušní ´Dicolor´, ´Bohemica´, a ´Lucasova´ na onemocnění fytoplazmové chřadnutí hrušně [The first results of the evaluation of the sensitivity of pear tree varieties ´Dicolor´, ´Bohemica´ and ´Lucasova´ to pear decline disease] / J. Suchá, L. Valentová, R. Čmejla, M. Bohunická. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 159‒168.

Hodnocení rizika šíření fytoplazmové proliferace jabloně při přechodu na organickou produkci. (The assessment of apple proliferation spreading risk during the transition to organic production.) / J. Suchá, E. Chroboková, R. Vávra, M. Navrátil, P. Lauterer. - In: Zahradnictví. – Roč. 14, č. 12(2015), s. 14‒16.

Význam a hospodářská škodlivost fytoplazem – výstupy z projektu Aphophyt / J. Suchá, E. Chroboková, M. Skalský, L. Valentová, P. Lauterer, T. Nečas. - In: 58. Ovocnářské dny Hradec Králové, 20.–21. ledna 2015. Sborník referátů CD. Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2015. - ISBN 978-80-87030-33-2.

Citlivost odrůd a podnoží hrušní k fytoplazmovému odumírání hrušní / J. Suchá, R. Čmejla, L. Valentová, M. Bohunická. - In: 59. Ovocnářské dny, Hradec Králové, 19.-20. ledna 2016. (Sborník přednášek na CD) - Holovousy: VŠÚO, 2016. - ISBN 978-80-87030-12-7.

Virové choroby maliníku a ostružiníku / J. Suchá. - In: Zahradnictví. – Roč. 15, č. 6(2016), s. 12‒14.


Ing. PAVOL SURAN
Stanovení rezistence genotypů meruněk (Prunus armeniaca L.) k moniliniové spále květů (Monilinia laxa) [Determination of resistance of apricot cultivars (Prunus armeniaca L.) to brown rot blossom blight (Monilinia laxa)] / P. Suran, R. Vávra, L. Zelený, I. Žďárská. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 105‒112.

Testování účinnosti přípravků proti moniliniové spále květů v ekologické produkci meruněk (Prunus armeniaca L.) [Testing of efficacy of products against brown rot blossom blight in ecological production of apricots (Prunus armeniaca L.)] / P. Suran, R. Vávra, L. Zelený, I. Žďárská. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 113‒120.

Effectiveness of potential products to reduce rain cracking of cherry fruit / P. Suran, R. Vávra, L. Zelený, S. Bellon, D. Granatstein, L. Urban. – In: Acta Horticulturae. – No. 1137(2016), p. 183‒186.


Mgr. BARBORA ŠMÍDOVÁ
Separation efficiency of pentafluorophenyl stationary phase for fast chromatography determination of highbush blueberry anthocyanins / B. Smidova, D. Satinsky, K. Dostalova, A. Krenova, A. Matejicek, P. Zidova. – In: Journal of Chromathography & Separation Techniques. - ISSN 2157‒7064. – Vol. 7, no. 6, Suppl.(2016), p. 89.


Ing. RADEK VÁVRA
Kalkulace nákladů na přípravky k ošetření proti strupovitosti pro integrovanou a organickou produkci jabloní [Cost calculation of preparations against apple scab for inregrated and organic production] / R. Vávra, V. Falta. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 11(2010), s. 12-13.

Rasy Venturia inaequalis (Cooke) Wint. Na odrůdách a genotypech nesoucích různé geny rezistence [Race of Venturia inaequalis (Cooke) Wint. On cultivars and genotypes carrying different resistant genes] / R. Vávra, S. Boček. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 11(2010), s. 14-16.

Výnosy odrůd slivoní v provozních výsadbách v prvních letech pěstování / R. Vávra. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 6(2010), s. 8-10.

Postřehy (nejen) z mezinárodní konference o ekologickém pěstování ovoce. / V. Falta, R. Vávra. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 7(2010), s. 10-13.

Testování přípravků k ochraně proti strupovitosti jabloní pro integrovanou a ekonomickou produkci [Testing of preparations agains apple scab in organic growing systems] / V. Falta, R. Vávra. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 9, č. 11(2010), s. 10-13.

Projevy strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis /Cooke/ Wint.) na indokačních hostitelských genotypech [ Symptoms of apple scab (Venturia inaequalis /Cooke/ Wint.) on differential host genotypes] / R. Vávra, H. Drahošová, S. Boček. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 5(2011), s. 18-19.

Hodnocení odolnosti genotypů meruněk k moniliniovým hnilobám plodů po umělé infekci [Evaluation of apricot genotypes resistance to brown fruit rots after artificial infections] / R. Vávra, H. Drahošová, L. Odstrčilová. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 6(2011), s. 18-20.

Systém ochrany jabloní proti strupovitosti jabloně v organické produkci [System for apple scab control in organic production] / R. Vávra, V. Falta, K. Holý, M. Bagar. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 10(2011), s. 10-12.

Perspektiva ekologického pěstování ovoce v ČR [Organic fruit growing perspective in the Czech Republic] / V. Falta, R. Vávra. - In: Rostlinolékař. - ISSN 1211-3565. - Roč. 22, č. 4(2011), s. 27-30.

Jak si vedou ovocnáři v Německu? [Haw are German fruit growers going along?] / V. Falta, M. Bagar, R. Vávra. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. - Roč. 10, č. 2, s. 19-21.

Charakterizace populací patogenu Venturia inaequalis v produkčních výsadbách jabloní v české republice [Characterisation of Venturia inaequalis populations in commercial apple orchards in the Czech Republic] / R. Vávra, P. Sedlák, P. Vejl, S. Boček, J. Kloutvorová. - In: Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice 20.- 21. 10. 2011. Úroda, vědecká příloha. - ISSN 0139-6013. - S. 652-661.

First results of the initiative “Monitoring of  Venturia inaequalis virulences” [První výsledky iniciativy “Monitorování virulence Venturia inaequalis“] / A. Patocchi, A. Auwerkerken, S. Masny, H. Nybom, D. Pierre-Henri, L. Tamm, R. Vávra, A. Peil, B.A. Padder, M. Lateur, V. Bus. - In: XIII Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics. 2011, Warsaw, Poland. - Book of Abstracts. - P. 84.

Reakce genotypů meruněk na hniloby plodů houbami rodu Monilinia v průběhu skladování [Responces of apricot genotypes to brown fruit rots by fungi Monilinia spp. During storage] / R. Vávra, H. Drahošová, A. Skřivanová, L. Odstrčilová, B. Krška. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 3(2012), s. 10-12.

Evaluation of Plum Cultivar Productivity in Commercial Orchards in First Growing Years after Planting [Hodnocení produktivity odrůd slivoní v komerčních sadech v prvních letech po výsadbě] / R. Vávra. - In: Acta Horticulturae. - ISSN 0567-7572. - No. 968(2012), p. 93-98.

Rakouské ovocnářství - eklogické a IP sady ve Štýrsku - I. část [Austrian fruit farming – ecological and IPM orchards in Steiermark – I. Part ] / R. Vávra, M. Bagar. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 10(2012), s. 20-22.

Rakouské ovocnářství - eklogické sady ve Štýrsku - II. část [Austrian fruit farming – ecological orchards in Steiermark – II. Part ] / M. Bagar, V. Psota, R. Vávra, V. Falta. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 11(2012), s. 16-18.

Vliv kvetoucích rostlin na výskyt užitečných organismů v jabloňovém sadu [Influence of flowering plants on occurrence of benefical organism in apple orchard] / K. Holý, V. Falta, R. Vávra. - In: Zahradnictví. - ISSN1213-7596. - Roč. 11, č. 10(2012), s. 14-17.

Vliv kvetoucích rostlin na biodiverzitu hmyzu [Influence of flowering plants in insect biodiversity] / K. Holý, V. Falta, R. Vávra. - In: Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín, 5-7 September, Nitra. - S. 32

Možnosti využití Quassia Amara v ochraně ovocných sadů [Quassia Amara in pest control in orchard] / V. Falta, M. Bagar, F. Kocourek, V. Psota, J. Stará, R. Vávra. - In: Zborník abstraktov z XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín, 5-7 September, Nitra. - S. 61.

Responses of apricot genptypes to brown fruit rot (Monilinia spp.) to artificial and natural infections / R. Vávra, H. Drahošová, A. Skřivanová, L. Odstrčilová, B. Krška, I. Ondrášek. – In: 15th International Conference on Organic Fruit-Growing: Proceedings to the Conference from February, 20 to February, 22, 2012 at Hohenheim/Germany, p. 364-368.

Aktivity sdružení Biosad [Activities of Biosad association] / R. Vávra. ‒ In: 56. Ovocnářské dny, Hradec Králové, 15.-16. ledna 2013. Sborník referátů. [CD] ‒ Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2013. ‒ 21 s. – ISBN 978-80-87030-22-6.

Hodnocení růstu stromů u vybraných sloupcových genotypů jabloní [Tree growth evaluation of chosen apple columnar genotypes] / R. Vávra, J. Blažek, P. Vejl. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 47‒57.

Virulence patogenu Venturia inaequalis na genotypech jabloní nesoucích geny rezistence v letech 2010‒2013 [Venturia inaequalis (Cooke) Wint. Virulence on apple genotypes carrying resistance genes in years 2010-2013] / R. Vávra, T. Litschmann, V. Falta. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 12, č. 12(2013), s. 16‒19.

Hodnocení odolnosti genotypů meruněk k hnilobám plodů způsobené houbami rodu Monilinia v roce 2012 [Resistance evaluation of apricot genotypes to brown fruit rots caused by fungi Monilinia spp. in the year 2012] / R. Vávra, A. Skřivanová, J. Blažková, B. Krška. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 241‒248.

Nedestruktivní stanovení listové plochy vybraných odrůd jabloní [Non‒destructive leaf area assessment of chosen apple cultivars] / T. Litschmann, R. Vávra, V. Falta. ‒ In: Vědecké práce ovocnářské. ‒ ISSN 0231-6900. ‒ Sv. 23(2013), s. 205‒212.

Efficacy loss of strobilurins used in protection against apple scab in Czech orchards [Snížení účinnosti strobilurinů používaných v ochraně proti strupovitosti jabloně ve výsadbách v ČR] / P. Sedlák, R. Vávra, P. Vejl, S. Boček, J. Kloutvorová. ‒ In: Horticultural Science. ‒ ISSN 0862-867X. ‒ Vol. 40, no. 2(2013), p. 45‒51.

Vývoj počtu listů a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách [Development of apple leaf number and surface area during vegetation depending on weather conditions] / T. Litschmann, R. Vávra, V. Falta. ‒ In: Zahradnictví. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 5(2014), s. 8‒11.

Problémy s pěstováním rezistentních odrůd v ČR [Difficulty with the cultivation of resistance cultivars in the Czech Republic] / Vávra, R. ‒ In: Ovocnářské dny Hradec Králové, 21.-22. ledna 2014. Sborník referátů CD. ‒ Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2014. ‒ ISBN 978-80-87030-28-8.

Ochrana proti moniliniové spále květů a hnilobě plodů v ekologické produkci peckovin. Certifikovaná metodika / R. Vávra, V. Psota, J. Blažková, M. Bagar, P. Suran, I. Žďárská, M. Jonáš, A. Skřivanová, A. Bílková, L. Zelený. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-42-4.

Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů. Certifikovaná metodika / R. Vávra, P. Vejl, J. Blažek, P. Sedlák, M. Melounová, I. Žďárská, V. Kadlecová. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-43-1.

Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (Cke.) Wint. na území České republiky. Certifikovaná metodika / R. Vávra, P. Sedlák, S. Boček, J. Kloutvorová, P. Vejl, J. Blažek, M. Melounová. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-44-8.

Odolnost genotypů meruněk k hnilobám plodů vyvolaných patogeny rodu Monilinia [Resistance of apricot genotypes to brown fruit rot (Monilinia spp.)] / R. Vávra, A. Skřivanová, H. Drahošová, J. Blažková, L. Odstrčilová, B. Krška, M. Jonáš. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 137‒144.

Střídavá plodnost u jabloní se sloupcovým typem růstu [Biennial bearing of apple genotypes with columnar tree growth habit] / R. Vávra, J. Blažek, P. Vejl, M. Jonáš. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 187‒192.

Predčasný opad listov spôsobený patogénom Marssonina coronaria / R. Vávra. - In: Sady a vinice. - ISSN 1336-7684. – Roč. 10, č. 2(2016), s. 26.

Ochrana jabloní proti skládkovým patogenům v ekologické a nízkoreziduální produkci [Protection afainst apple landfill pathogens in organic and low residual production] / B. Hortová, V. Falta, R. Vávra. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 1(2015), s. 30‒33.

Potenciální možnosti regulace vrtule třešňové v režimu ekologického ovocnářství [The potential regulation cherry fruit fly in organic orchards] / V. Psota, M. Bagar, J. Šenk, T. Koudelková, P. Říhová, R. Vávra, V. Falta. - In: Zahradnictví. – Roč. 14, č. 12(2015), s. 10‒13.

Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Certifikovaná metodika / V. Falta, M. Bagar, R. Vávra, K. Holý, B. Hortová, R. Chaloupka, J. Kloutvorová, F. Kocourek, R. Loskot, R. Michalko, M. Navrátil, S. Pekár, V. Psota, J. Suchá, K. Bagarová. - Praha: VÚRV, 2015. - ISBN 978-80-7427-194-6.

Czech Sweet Cherry Day 2016 / R. Vávra, V. Kadlecová, A. Bílková, M. Jonáš. - In: Zahradnictví. – ISSN 1213‒7596. - Vol. 15, č. 10(2016), s. 12‒13.

Předčasný opad listů jabloní způsobený houbovými patogeny / R. Vávra, R. R. Čmejla. – In:  Zahradnictví. - ISSN 1213‒7596. – Vol. 15, č. 11(2016), s. 12‒15.

Summary of four years research of cherry fruit fly control in the Czech Republic / V. Psota, M. Bagar, V. Falta, R. Vávra. - In: Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau e.V. (FÖKO), Weinsberg, Germany, Ecofruit. 17th International Conference on Organic Fruit‒Growing: Proceedings, 15‒17 February 2016, Hohenheim, Germany, 2016. - P. 232‒234.

Blossom and twig blight caused by Monilinia laxa on European plum cultivars (Prunus domestica L.) /R. Vávra, M. Jonáš, J. Blažek. - In: Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau e.V. (FÖKO), Weinsberg, Germany, Ecofruit. 17th International Conference on Organic Fruit‒Growing: Proceedings, 15‒17 February 2016, Hohenheim, Germany, 2016. - P. 235‒238.


Ing. Lubor Zelený
Hodnocení letních odrůd jablek vyšlechtěných v Holovousích [Evaluation of summer apple cultivars bred in the Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.] / L. Zelený, J. Blažek. ‒ In: Zahradnictví, příl. Ovocnářství. ‒ ISSN 1213-7596. ‒ Roč. 13, č. 1(2014), s. 4‒7.

Afinita vybraných odrůd třešní k podnožím [Afinity of chosen cherry cultivars to rootstocks] / L. Zelený, M. Jonáš, A. Skřivanová, P. Suran, R. Vávra. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 1(2015), s. 18‒22.

Odrůda jabloně se sloupcovým typem růstu ´Slendera´ [Columnar growth type apple cultivar ´Slendera´] / L. Zelený, J. Blažek, V. Kadlecová. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 207‒212.

Přehled nových odrůd jabloní. In: 58. Ovocnářské dny Hradec Králové, 20.-21. ledna 2015. Sborník referátů CD / L. Zelený, J. Blažek. - Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2015. - ISBN 978-80-87030-33-2.

Skladování třešní ve speciálních obalech / L. Zelený, P. Suran. - In: 59. Ovocnářské dny, Hradec Králové, 19.-20. ledna 2016. (Sborník přednášek na CD) - Holovousy: VŠÚO, 2016. - ISBN 978-80-87030-12-7.

Odrůda jabloně ´Rosabel´ [Apple cultivar ´Rosabel´] / L. Zelený, J. Blažek, I. Žďárská. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. - Roč. 15, č. 1(2016), s. 8–9.

Odrůda jabloně ´Nikoleta´ [Apple cultivar ´Nikoleta´] / L. Zelený, J. Blažek, P. Suran. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. - Roč. 15, č. 1(2016), s. 10–11.

Odrůda jabloně ´Lady Silvia´ [Apple cultivar ´Lady Silvia´] / L. Zelený, J. Blažek, I. Žďárská. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. - Roč. 15, č. 1(2016), s. 12–13.

Odrůda jabloně ´Artiga´ [Apple cultivar ´Artiga´] / L. Zelený, J. Blažek, P. Suran. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. - Roč. 15, č. 1(2016), s. 14–15.

Odrůda jabloně ´Benet´ [Apple cultivar ´Benet´] L. Zelený, J. Blažek, V. Kadlecová. - In: Zahradnictví, - Roč. 15, č. 6(2016), s. 10‒11.

Odrůda jabloně ´Andera´ [Apple cultivar ´Andera´] / L. Zelený, J. Blažek, I. Žďárská. - In: Zahradnictví. - ISSN 1213-7596. – Roč. 15, č. 7(2016), s. 34‒35.

Przechowywanie czereśni w opakowaniach specjalnych / L. Zelený, P. Suran. - In: Czereśnia. - ISSN 2450-1638. – Vol. 2(2016), p. 12‒15.

Odrůda jabloně ´Reluga´ / L. Zelený, J. Blažek, P. Suran. – In: Zahradnictví. - ISSN 1213‒7596. – Vol. 15, č. 10(2016), s. 14‒15.


Ing. IVONA ŽĎÁRSKÁ
Selekce semenáčků na rezistenci ke strupovitosti jabloně infekcemi patogenem Venturia inaequalis [Selection of seedlings to apple scab resistence by infections of pathogen Ventuia inaequalis] / I. Žďárská, R. Vávra, P. Suran. - In: Zahradnictví, speciální příloha Ovocnářství. - ISSN 1213-7596. – Roč. 14, č. 1(2015), s. 34‒35.

Výskyt moniliniové spály květů v pokusných výsadbách třešní a višní v roce 2014 [The occurrence of Monilinia blossom blight in the sweet and sour cherry experimental plantings in 2014] / I. Žďárská, R. Vávra, P. Suran, A. Skřivanová, J. Blažková. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 85‒96.

Monilinia blossom blight in experimental plantings of sweet and sour cherries / I. Ždárská, R. Vávra, A. Skřivanová, J. Blažková, P. Suran. - In: Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau e.V. (FÖKO), Weinsberg, Germany, Ecofruit. 17th International Conference on Organic Fruit‒Growing: Proceedings, 15‒17 February 2016, Hohenheim, Germany, 2016. - P. 239‒244.
1.    


Ing. PAVLA ŽIDOVÁ
Porovnání obsahu cukrů ve vybraných tradičních a perspektivních odrůdách třešní [Comparison of sugar content in selected traditional and promising cultivars of sweet cherries] / P. Židová, A. Tichá, R. Hyšpler, B. Šmídová, A. Matějíček, Z. Zadák, F. Paprštein. - In: Vědecké práce ovocnářské. - ISSN 0231-6900. - Sv. 24(2015), s. 29‒36.


Kolektiv autorů
Metodika pro integrované systémy pěstování ovoce [Methodology for integrated fruit production] / Kolektiv autorů. - Holovousy: VŠÚO Holovousy, 2011. - ISSB 978-80-87030-19-6.

Směrnice pro integrované systémy pěstování peckovin / J. Vácha, J. Kloutvorová, L. Knězáček, M. Lánský, J. Náměstek, F. Paprštein, J. Sedlák, M. Skalský. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-47-9.

Směrnice pro integrované systémy pěstování jádrovin / J. Vácha, J. Kloutvorová, L. Knězáček, M. Lánský, J. Náměstek, F. Paprštein, J. Sedlák, M. Skalský. - Holovousy: VŠÚO, 2015. - ISBN 978-80-87030-46-2.

Směrnice pro integrované systémy pěstování peckovin / J. Vácha, J. Blažek, J. Kloutvorová, L. Knězáček, M. Lánský, J. Náměstek, F. Paprštein, J. Sedlák, M. Skalský, J. Suchá. - Holovousy: VŠÚO, 2015. (CD) - ISBN 978-80-87030-35-6.

Směrnice pro integrované systémy pěstování jádrovin / J. Vácha, J. Blažek, J. Kloutvorová, L. Knězáček, M. Lánský, J. Náměstek, F. Paprštein, J. Sedlák, M. Skalský, J. Suchá. - Holovousy: VŠÚO, 2015. (CD) - ISBN 978-80-87030-34-9.

Integrovaná ochrana ovocných plodin / Vedoucí autorského kolektivu: F. Kocourek, autoři v abecedním pořadí: M. Bagar, V. Falta, P. Harašta, K. Holý, E. Chroboková, J. Kloutvorová, V. Kůdela, M. Lánský, J. Náměstek, M. Navrátil, J. Ouředníčková, P. Pluhař, V. Psota, O. Pultar, J. Stará, J. Suchá, J. Sus, D. Šafářová, J. Špak, L. Valentová. - Praha: Profi Press, 2015. - ISBN 978-80-86726-72-4.