Oddělení genetiky a šlechtění

Činnosti oddělení

 • Šlechtění odrůd jabloní, třešní, švestek a meruněk
  • Vyšlechtěno a registrováno více než 75 odrůd
 • Šlechtění zaměřeno na tržní kvalitu a odolnost k abiotickým a biotickým stresů
 • Šlechtění sloupcových odrůd jabloní rezistentních vůči strupovitosti
 • Zařazení molekulárních metod do procesu šlechtění - selekce novošlechtění v raných fázích vývoje rostlin za využití genetických markerů (Marker assisted selection – MAS)
 • Inovace pěstitelských technologií
 • Testování nových odrůd jádrovin, peckovin a jahod
 • Stanovování obsahových látek v ovoci
 • Optimalizace skladovacích podmínek ULO a využití skladovacích metod MAP a SmartFresh

Hospodářská činnost

 • Produkce jádrového ovoce, peckovin a jahod
 • Produkce ovocných stromků
 • Produkce množitelského materiálu – rouby a očka

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d.
za dobu řešení 2008 -2013 

 

 

Řešené projekty naleznete na stránkách projektů.

 

Všechny pracovníky oddělení naleznete v kontaktech.