ODDĚLENÍ TECHNOLOGIÍ

 

Hlavní zaměření oddělení

 • Výzkum agrotechnických opatření a nových technologií v ovocných sadech
 •  Výživa a hnojení ovocných kultur
 •  Provádění podnožových pokusů
 • Výzkum v oblasti technologií školkařské produkce
 •  Testování pomocných látek
 • Studium vlivu půdní únavy

Hospodářská činnost

 • Produkce:
  • jádrového a peckového ovoce
  • mladého výsadbového materiálu
  • podnoží
 • Smluvní výzkum v oblasti:
  • Testování účinnosti pomocných látek
  • Pěstitelských technologií
 • Poradenská činnost
 • Výhledově - Stanovování obsahu minerálních prvků v půdě i rostlinné hmotě

 

Řešené projekty naleznete na stránkách projektů.

 

Všechny pracovníky oddělení naleznete v kontaktech.