Ukončené výzkumné projekty

 

VŠÚO Holovousy s.r.o. jako příjemce – koordinátor

 

Číslo, název a doba řešení projektu Odpovědný řešitel
spoluřešitel

Dotační titul 3.d.
Tvorba kvalitních genotypů jabloní odolných proti chorobám a peckovin prostých virových chorob
(2008-2013)
Blažek Jan, Ing. CSc.
Blažková Jitka, Ing., Chroboková Eva, Ing.,
QH91224
Výzkum metod ozdravování rybízu
(2009-2011)
Sedlák Jiří, Ing. Ph.D.
Špak Josef, Prof. Ing. DrSc., Biol. centrum AV ČR v.v.i.
QH92223
Výzkum odrůd černého bezu pro využití v ovocnářské praxi (2009-2011)
Matějíček Aleš, Ing. Ph.D.
QH92220
Odrůdové charakteristiky jablek z hlediska přítomnosti alergenů (Mal d1) (2009-2011)
Paprštein František, Ing. CSc.
Prošková Alexandra, Ing., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
QH91228
Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy
(2009-2011)
Lánský Miroslav, Ing.
Hajšlová Jana, Prof. Ing. CSc., VŠCHT Praha
QH71172
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint.)
(2007-2011)
Vávra Radek, Ing.
QH71164
Inovace systémů integrované ochrany proti komplexu škodlivých šinitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu
(2007-2011)
Kloutvorová Jana, Ing.
Hajšlová Jana, Prof. Ing. CSc., VŠCHT Praha
QH72163
Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami (2007-2011)
Paprštein František, Ing. CSc.
MSM2527112101
Výzkum kvality plodů a efektivnost pěstování jádrovin
(2004-2010)
Přehled dosažených výsledků VZ MSM2527112101
Paprštein František, Ing. CSc.

QH82231
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (2008-2012)

Pištěková Ivana, Ing.  

QH82232
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (2008-2012)

Paprštein František, Ing. CSc.

QH81235
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (2008-2012)

Blažek Jan, Ing. CSc.

 

VŠÚO Holovousy s.r.o. jako řešitel – příjemce

 

Číslo, název a doba řešení projektu Odpovědný řešitel
spoluřešitel

QH92179
Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů (2009-2011)
Falta Vladan, Ing. Ph.D., VÚRV Praha, v.v.i.
Vávra Radek, Ing.
QH91153
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, cytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality (2009-2011)
Polák Jaroslav, Doc. Ing. DrSc., VÚRV Praha, v.v.i.
Paprštein František, Ing. CSc.
QH91148
Výzkum stupně odolnosti lokálních odrůd jádrovin ke spále růžovitých a zefektivnění testování využitím biotechnologických metod (2009-2011)
Korba Josef, Ing., VÚRV Praha, v.v.i.
Paprštein František, Ing. CSc.