Ukončené výzkumné projekty

 

Číslo, název a doba řešení projektu Odpovědný řešitel a spoluřešitelé

LF15006
Introdukce nových odrůd třešní s vysokou kvalitou plodů na evropský trh 
(2015-2017)
Vávra Radek, Ing. Ph.D.
Horna Aleš, doc. Ing., CSc., (RADANAL s.r.o.)
QJ1210275
Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy 
(2012-2016)
Vávra Radek, Ing. Ph.D.
Falta Vladan, Ing. Ph.D. (VÚRV Praha, v.v.i.)
Bagar Martin, Ing. Ph.D. (Biocont Laboratory, spol. s r.o.)
Sedlák Petr, Ing. Ph.D. (ČZU v Praze)
Němcová, Dr. Ing. (Mendelova univerzita v Brně)
Vondráček Pavel, Ing. (BioSad)
Horák Jaroslav, RNDr. (G M Chemie spol. s r.o.)
206553/2011-MZe-17253
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity (NP GZR) 
(2012-2016)
 
QI91A032
Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů 
(2009-2013)
KRŠKA Boris, Prof. Dr. Ing., (Mendelova univerzita v Brně)
Vávra Radek, Ing. Ph.D.
Dotační titul 3.d.
Tvorba kvalitních genotypů jabloní odolných proti chorobám a peckovin prostých virových chorob
(2008-2013)
Blažek Jan, Ing. CSc.
Blažková Jitka, Ing.,
Chroboková Eva, Ing.
QH82231
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování 
(2008-2012)
Pištěková Ivana, Ing.
QH81142
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám 
(2008-2012)
Vejl Pavel, doc. Ing. Dr.
(ČZÚ v Praze)

Blažek Jan, Ing. CSc.
QH82232
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru 
(2008-2012)
Paprštein František, Ing. CSc.
QH81235
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů 
(2008-2012)
Blažek Jan, Ing. CSc.
QH91224
Výzkum metod ozdravování rybízu
(2009-2011)
Sedlák Jiří, Ing. Ph.D.
Špak Josef, Prof. Ing. DrSc.
(Biol. centrum AV ČR v.v.i.)
QH92223
Výzkum odrůd černého bezu pro využití v ovocnářské praxi
(2009-2011)
Matějíček Aleš, Ing. Ph.D.
QH92220
Odrůdové charakteristiky jablek z hlediska přítomnosti alergenů (Mal d1)
(2009-2011)
Paprštein František, Ing. CSc.
Prošková Alexandra, Ing.
(Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.)
QH91228
Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy
(2009-2011)
Lánský Miroslav, Ing.
Hajšlová Jana, Prof. Ing. CSc.
(VŠCHT Praha)
QH92179
Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů
(2009-2011)
Falta Vladan, Ing. Ph.D.
(VÚRV Praha, v.v.i.)

Vávra Radek, Ing.
QH91153
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, cytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality
(2009-2011)
Polák Jaroslav, Doc. Ing.
DrSc.
(VÚRV Praha, v.v.i.)

Paprštein František, Ing. CSc.
QH91148
Výzkum stupně odolnosti lokálních odrůd jádrovin ke spále růžovitých a zefektivnění testování využitím biotechnologických metod
(2009-2011)
Korba Josef, Ing.
(VÚRV Praha, v.v.i.)

Paprštein František, Ing. CSc.
QH71172
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke. Wint.)
(2007-2011)
Vávra Radek, Ing.
QH71164
Inovace systémů integrované ochrany proti komplexu škodlivých šinitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu
(2007-2011)
Kloutvorová Jana, Ing.
Hajšlová Jana, Prof. Ing. CSc.
(VŠCHT Praha)
QH72163
Hodnocení genofondu jabloní (Malus x domestica) molekulárně genetickými metodami
(2007-2011)
Paprštein František, Ing. CSc.
MSM2527112101
Výzkum kvality plodů a efektivnost pěstování jádrovin
(2004-2010)
Přehled dosažených výsledků VZ MSM2527112101
Paprštein František, Ing. CSc.