Služby ovocnářům

Oddělení genetiky a šlechtění

 • Poradenství  – výběr vhodných odrůd, opylovačů, opylovací poměry, pěstební postupy, skladování, atd.
 • Smluvní výzkum – pěstitelské technologie, kvalita ovoce, zpracování ovoce, atd.
 • Spolupráce na projektech – pomoc při zpracování projektů, inovační partnerství v projektech (např. Program rozvoje venkova)
 • Laboratorní činnost – např. zjišťování vnitřní kvality plodů
 • Produkce stromků sortimentu převážně holovouských odrůd
 • Prodej licencí na vyšlechtěné odrůdy
 • Poskytování testovacích licencí na odrůdy nebo vybrané hybridy
 • Smluvní vývoj nové odrůdy – výběr ze stávající kolekce hybridů, určení vlastní kombinace křížení a   výběr podle vlastních kritérií

Oddělení genofondů

 • Ozdravování ovocných plodin chemoterapií v podmínkách kultury in vitro.
 • Stanovení opylovacích poměrů pro jabloně, hrušně a třešně.
 • Výzkum in vitro množení ovocných plodin.
 • Výzkum metodických postupů pro pěstování angreštu a rybízu.
 • Metodické vedení pro pěstování méně známých ovocných plodin (kanadské borůvky, rakytník rašetlákový aj.).
 • Výzkum nových technologií skladování plodů ovocných plodin
 • Analýza vnitřní kvality plodů (NIR apod.).

Oddělení ochrany rostlin

 • Poradenská a signalizační činnost v oblasti ochrany ovoce
 • Zdravotní testy rozmnožovacího i produkčního materiálu (přítomnost virových a fytoplazmových chorob)
 • Krátkodobá individuální školení (např. poznávání škůdců pod mikroskopem a podobné, principy ochrany)
 • Smluvní výzkum v oblasti ochrany rostlin proti chorobám a škůdcům (maloparcelkové, GEP pokusy, atd.ú.
 • Spolupráce při řešení projektů NAZV, TAČR, GAČR, aj. - podněty

Oddělení technologií

 • Laboratorní rozbory - Stanovování obsahu minerálních prvků
 • Spolupráce při řešení projektů NAZV - podněty
 • Smluvní výzkum v oblasti výživy a hnojení, pěstitelských technologií a školkařské produkce
 • Spolupráce při řešení inovačních projektů jednotlivých podniků v rámci operačních programů EU
 • Poradenství