KNIHOVNA

Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského je součástí výzkumného ústavu od jeho založení v roce 1951. Ústav včetně knihovny byl umístěn do historické budovy zámku v Holovousích, malé obci v Královéhradeckém kraji u Hořic v Podkrkonoší (okres Jičín).

Základním posláním knihovny je poskytovat pracovníkům výzkumného ústavu informace potřebné pro jejich výzkumnou práci a vykonávat příslušné knihovnické služby.

 

Činnost knihovny

Činnost knihovny se řídí knihovním řádem – Knihovní řád

 

V knihovně jsou dostupné databáze v rámci projektu SLARA:

Více informací o projektu SLARA

CAB Abstracts 1973+, CAB Abstracts Archive (1910-1972), CAB eBooks, CAB Reviews Databáze obsahuje záznamy z oborů zemědělské vědy, veterinární medicíny, výživy a přírodních zdrojů.

 

FSTA (Food Science and Technology Abstracts)

Databáze FSTA pokrývá potravinářskou vědu a technologii. Zahrnuje oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd. Obsahuje i patenty, standardy, knihy, konferenční dokumenty.

 

OECD iLibrary – Agriculture Statistics

Přináší detailní informace o produkci a spotřebě členských zemí. Poskytuje aktuální údaje o podpoře zemědělské produkce, změnách a zdrojích v rámci zemědělské politiky. Věnuje se aktualitám z oblasti ochrany okolí.

 

Ebrary

Kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru. Obsahy elektronických titulů jsou dostupné pomocí vlastního softwaru ebrary Reader, ebrary Info Tools. Interaktivní databáze s vyhledáváním podle slov.

 

Cambridge Journal

Nabízí přes 360 e-časopisů, přes 500 000 článků přístupných on-line, z mnoha oborů.

 

ProQuest Agricultural Science Collection

Zdroj zahrnuje obory: Biotechnology, Botany, Chemistry Conservation, Cytology, Economics, Agricultural, Education, Agricultural Energy, Agriculture Engineering, Agricultural Entomology, Farm Management, Feed Science, Fertilizers, Food and Nutrition, Forestry, Horticulture, Human Ecology, Human Nutrition, Hydrology, Hydroponics, Information Systems for Agriculture, Microbiology, Pesticides, Plant Sciences, Pollution, Public Health, Rural Sociology, Soil Sciences, Water Quality, Weather and Climate.

 

 

Knižní fond

Knihovna je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem ve smyslu § 12 Knihovního zákona. Fond knihovny VŠÚO se skládá z odborných knih, časopisů, sborníků, závěrečných a cestovních zpráv. Tematicky je zaměřena především na ovocnářství. Dále obsahuje informace o jednotlivých ovocných druzích, jejich chorobách, škůdcích, skladování, šlechtění, zachování lokálních odrůd, hnojení, výživě atd.
Knihovna je postupně převáděna do elektronické podoby.

Seznam odebíraných periodik

Knihovna získává odborné časopisy nákupem z tuzemska, ze zahraničí nebo mezinárodní výměnou.

 

Domácí časopisy:

Acta universitatis Brunensis

Biologia plantarum

BioProspect

Horticultural Science

Moderní včelař

Plant Protection Science

Plant, Soil and Environment

Rostlinolékař

Sady a vinice

Včelařství

Vinař – Sadař

Výživa a potraviny

Zahrádkář

Zahradnictví

 

Zahraniční časopisy:

American Fruit Grower

Besseres Obst

Czech Journal of Genetics and Plant Breeding

European Fruitgrowers Magazine

Horticulture Journal

Jagodnik

Journal für Kulturpflanzen

Journal of Horticultural Research

Journal of Berry Research

Miesacznik Praktycznego Sadownictwa SAD

Mitteilungen  OVR

Mitteilungen Klosterneuburg

Obstbau

Obstbau – Weinbau

Sad nowoczesny

Vocarstvo

 
 


Publikační činnost pracovníků VŠÚO naleznete na stránce odborné publikace.