Odborné publikace

Publikační činnost pracovníků VŠÚO


Komplexní publikační činnost pracovníků VŠÚO je zpracována ve formě tištěné a ze 70% v bázi dat (od roku 1982), která umožňuje rychlé vyhledávání.

 

Publikace vydané od roku 1995 :

Aleš Matějíček a kol.:
Metodika pěstování kulturních odrůd bezu černého.(metodika), 2013, 46 s. (500 výt.)
ISBN 978-80-87030-27-1.

Ivana Pištěková a kol.:
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování.(metodika), 2013, 36 s. (700 výt.)
ISBN 978-80-87030-25-7.

Jan Blažek a kol.:
Inovace pěstování a skladování nových odrůd slivoní.(metodika), 2013, 36 s. (700 výt.)
ISBN 978-80-87030-23-3.

Kloutvorová, J. a kol.:
Integrovaná ochrana jádrovin
, 2011, 90 s. (1500 výt.)
ISBN 978-80-87030-20-2.

Metodika pro integrované systémy pěstování ovoce(metodika), 2011, 139 s. (1000 výt.)
ISBN 978-80-87030-19-6

Padesát pět let meteorologických pozorování v Holovousích (1955–2009), 2010, 99 s.,
(800 výt.), ISBN 978-80-87030-17-2.

Polák, J. aj.:
Ozdravování odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů pomocí termoterapie a in vitro kultur
, 2009, 68 s. (800 výt.)
ISBN 978-80-87030-15-8.

Lánský, M. a kol.:
Integrovaná produkce jablek určených pro výrobu dětské výživy(metodika),
(1500 výt.), ISBN 978-80-87030-14-1

Paprštein, F. a kol.:
Technologie pěstování rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides L.)
(metodika),
(800 výt.), ISBN 978-80-87030-07-3

Paprštein, F. a kol.:
Technologie pěstování zimolezu (Lonicera sp.)
(metodika), (800 výt.)
ISBN 978-80-87030-08-0

Paprštein, F. a kol.:
Technologie pěstování kanadské borůvky (Vaccinium corymbosum L.)
(metodika),
(1200 výt.), ISBN 978-80-87030-09-7

Paprštein, F. a kol.:
Technologie pěstování dřínu obecného (Cornus mas L.)
(metodika), (800 výt.)
ISBN 978-80-87030-06-6

Nové odrůdy ovoce, 2007, 91 s., foto. příl. (800 výt.)
ISBN 978-80-87030-04-2

Inovace pěstování ovocných plodin, 2007, 214 s., foto. příl. (800 výt.)
ISBN 978-80-87030-03-5

Kosina, J.; T. Nečas:
Metodika množení vybraných hrušňových podnoží dřevitými řízky(metodika), 2007, 21 s.
(150 výt.), ISBN 978-80-87030-10-3

Kosina, J.:
Metodika probírky plodů u jabloní(metodika), 2007, 22 s. (600 výt.)
ISBN 978-80-87030-11-0

Paprštein, F.; Patzak, J.:
Spála růžovitých u jádrovin a molekulární genetika(metodika), 2007, 53 s. (800 výt.)
ISBN 978-80-87030-05-9

EUFRIN Plum and Prune Working group Meeting, 2006, 213 s., angl. (300 výt.)
ISBN 80-902636-9-0

Blažek, J.; Wit, I. De:
New Apple Cultivars
, 2006, 89 s. (400 výt.)

Lánský, M. a kol.:
Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované produkce(metodika), 2005, 159 s.
(2000 výt.), ISBN 80-902636-7-4

Paprštein, F.:
Inovace pěstitelských systémů hrušní(metodika), 2005, 55 s. (1000 výt.)
ISBN 80-902636-5-8

Blažek, J. a kol.:
Metodika intenzifikace starších výsadeb jabloní(metodika), 2005, 44 s. (1000 výt.)
ISBN 80-902636-6-6

Lánský, M.; Kneifl, V.:
Integrovaná ochrana ovoce
(metodika), 2000, 80 s., foto. příl. (2000 výt.)
ISBN 80-902636-1-5

Bibliografie 1982-1994, 1996, 157 s., (800 výt.)

Čtyřicet let meteorologických pozorování v Holovousích, 1995, 39 s.