Vědecká rada

Vědecká rada se schází pravidelně 2 x ročně.  Vědecká rada především diskutuje směry dalšího výzkumu a hodnocení jednotlivých vědeckých projektů

Seznam členů Vědecké rady

 • Ing. Pavol Hauptvogel, Ph.D.
  Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, Slovenská republika
   
 • RNDr. Alena Gajdošová, CSc.
  Ústav genetiky a biotechnológií rostlin Slovenskej akadémie vied, NITRA, SLOVENSKO
   
 • Ing. Michal Hnízdil
  ÚKZÚZ, Brno
   
 • Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
  Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., genová banka PRAHA – Ruzyně
   
 • Ing. Vít Kavan, CSc.
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
   
 • prof.Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, PRAHA
   
 • prof.RNDr. Milan Navrátil, CSc.
  Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, OLOMOUC
   
 • Ing. Josef Patzak, Ph.D.
  Chmelařský institut Žatec, s.r.o.
   
 • prof.Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
  MU v Brně
   
 • Doc.Dr. Ing. Pavel Vejl
  ČZU Praha
   
 • Dr. Edward ZURAWICZ
  POLSKO
   
 • Ing. Jan Blažek, CSc.
  HOŘICE
   
 • Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
  JIČÍN
   
 • Ing. Jana Kloutvorová
  HOŘICE
   
 • Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.
  NOVÝ BYDŽOV