Historie, vznik ústavu


Historie Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského začíná rokem 1951, kdy v rámci reorganizace Ovocnicko–vinařského ústavu v Praze a Ovocnického ústavu v Průhonicích byla jednotlivá zahradnická odvětví rozdělena do samostatných ústavů.

zamek1907small.jpg Výzkumný ústav ovocnářský byl umístěn do historické budovy zámku v Holovousích, malé obci ve východních Čechách, která se nachází asi v polovině cesty mezi městy Jičínem a Hradec Králové. Pěstování ovoce bylo v této oblasti tradiční.

V místě budovy zámku bylo kdysi vladycké sídlo, později přebudované na tvrz, která patřila Holovouským z Holovous. Zámek měl celou řadu majitelů. Byli to například Karlíkové z Nežetic, rodina Smiřických, Leveneurových, Sosnovce z Vlkanova, Valdštýna a dalších, kteří původní tvrz přebudovali na zámek. Do současné podoby zámek zrekonstruovala rodina Malínských na začátku XX. století. V rámci restitucí nabyli zpět holovouský zámek původní vlastníci.

Výzkumný ústav ovocnářský zde byl založen 1.3.1951 a od 1.1.1952 se stal jedním z ústavů Ministerstva zemědělství ČSR, v roce 1956 přešel pod přímé vedení Československé akademie zemědělských věd a v roce 1977 byl přičleněn jako samostatná hospodářská organizace k VHJ Sempra Praha. Byly k němu připojeny šlechtitelské stanice Těchobuzice, Velké Losiny a Velehrad.

K 1. 7. 1997 byla založena nová společnost s ručením omezením pod názvem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Vlastníky obchodních podílů nové společnosti jsou Sempra Praha a.s., p. Jaroslav Muška, Ing. Václav Ludvík, Ing. Milan Kamler, Ing. Jan Blažek, CSc., Ing. Josef Kosina, CSc. a Ing. František Paprštein, CSc.