Výzkum

Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. Oborově se jedná o následující problematiku:

 • uchování genofondů ovocných plodin
 • šlechtitelský výzkum u jabloní, třešní, meruněk a slivoní
 • výzkum množení ovocných plodin
 • studium vlivu podnoží na naštěpované odrůdy
 • introdukce odrůd ze zahraničí
 • sběr krajových a primitivních odrůd domácího původu
 • hodnocení významných hospodářských znaků u uchovávaných odrůd
 • využití explantátových kultur při ozdravování ovocných stromů
 • regenerační systémy in vitro pro šlechtitelské využití
 • vývoj metod biologické a integrované ochrany ovocných dřevin
 • monitoring výskytu chorob a škůdců
 • stanovení prahů ekonomické škodlivosti chorob a škůdců
 • technologie aplikace nových pesticidů
 • virologický výzkum u ovocných plodin
 • vývoj systémů intenzivních produkčních výsadeb
 • systémy řezu ovocných stromů ve vztahu k regulaci plodnosti
 • regulace plodnosti ovocných stromů
 • ošetřování půdy v sadech a boj proti plevelům
 • systémy závlah v intenzivních sadech
 • výživa stromů ve vztahu ke kvalitě ovoce
 • ekonomika ovocnářské výroby
 • hodnocení investiční náročnosti zakládání a obnovy ovocných výsadeb
 • projekty ovocných výsadeb
 • sledování reziduí pesticidů v ovoci pro dětskou výživu

 

 

Šlechtění

 • úsek novošlechtění

  v různých fázích šlechtitelského procesu je selektován rozpracovaný šlechtitelský materiál u jabloní, třešní, meruněk a slivoní. Práce jsou zaměřeny na výběr perspektivních novošlechtění v hybridních sadech a na vyhodnocování staničních pokusů
   
 • úsek udržovacího šlechtění je zajišťován ve spolupráci se SEMPROU Praha a.s.

  v plném rozsahu je zabezpečováno UŠ všech v ČR registrovaných odrůd slivoní. Výchozí bezvirozní materiál je udržován v technickém izolátu a produkce bezvirózních oček je zajišťována ve dvou prostorově izolovaných roubových množárnách (celková kapacita asi 150 tis. oček ročně). Pravost rozmnožovaného materiálu je ověřována a další výběr klonů je zajišťován ve srovnávací klonové výsadbě. V menším měřítku je zabezpečováno UŠ vybraných odrůd jabloní, hrušní třešní, meruněk, jahodníku a některých podnoží. Celková roční kapacita produkce oček se u tohoto materiálu pohybuje kolem 200 tis. oček.

 

 

Odrůdy a podnože vyšlechtěné ve VŠÚO Holovousy s.r.o.


Jabloně Třešně Meruňky Jahodníky

Angold

James Grieve Double

Red

Jarka

Julia

Lord Lambourne  červený

Nabella

Produkta

Resista

Rubinstep

Selena

Zuzana

Judita

Mivibe

Rucla

Lady Silvia

Andera

Nikoleta

Fragrance

Meteor

Kordia

Těchlovan

Vanda

Adélka

Helga

Aranka

Jacinta

Kasandra

Marta

Horka

Early Korvik

Sylvana

Sandra

Korvik

Debora

Justyna

Fabiola

Lívia

Tim

Amid

Vilma

Halka*

Tamara

Irena

Christiana

Elza

Felicita*

Darina

Kompakta

Vanda

* samosprašné odrůdy třešní

 

Zakrslé podnože pro třešně

Odrůdy naštěpované na zakrslých podnožích mají velmi raný nástup do plodnosti a bohatou úrodu. Mají dobrou afinitu s odrůdami běžně pěstovaného sortimentu. Jsou to vhodné podnože pro nízké tvary a štíhlá vřetena. Vyžadují vynikající agrotechniku, nesnáší trvalé zatravnění. U podnoží P–HL–A a P–HL–C doporučujeme oporu.

Podnož Intenzita růstu odrůd Doporučený spon Doba trvání výsadby
P–HL–A 30 % 4 až 5 m x 2 až 3,5 m 20 až 25 let
P–HL–B 50 % 5 až 6 m x 4 až 5 m 25 až 30 let
P–HL–C 20 % 3,5 až 4,5 m x 1,5 až 2,5 m do 15 let
Ptáčnice 100 % 8 x 6 m 40 až 50 let