Aktuality

Stalo se - Tradiční 59. OVOCNÁŘSKÉ DNY

Stalo se - Tradiční 59. OVOCNÁŘSKÉ DNY

25.1.2016 | Tradiční 59. OVOCNÁŘSKÉ DNY

V Hradci Králové v Kongresovém centru ALDIS se ve dnech 19. a 20. ledna konaly tradiční OVOCNÁŘSKÉ DNY. Pořádaly je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. a Ovocnářská unie České republiky s přispěním dalších firem a mediálních partnerů. Mezi vzácné hosty a vystupující patřil ministr zemědělství M. Jurečka, hejtman Královéhradeckého kraje L. Franc a prezident Agrární komory M. Toman. Ovocnářských dnů se zúčastnilo téměř 400 lidí z řad české i zahraniční odborné veřejnosti.

Na úvod vystoupil ředitel VŠÚO Holovousy J. Vácha se svými kolegy, kteří shrnuli výsledky tříletého projektu „Ovocnářský výzkumný institut“ (OVI) financovaného z prostředků EU a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a zdůraznili jeho výrazný přínos pro rozvoj organizace. Předseda OUČR M. Ludvík se po krátkém představení činnosti OUČR věnoval problémům českého ovocnářství ve vztahu ke státu, obchodním partnerům, ale také k pracovní síle. Tuto problematiku z pohledu svého resortu pohotově uchopil v navazujícím projevu ministr zemědělství M. Jurečka, jehož střízlivý a kompetentní názor se setkal s všeobecným uznáním.

Následující program po oba dny zahrnoval odborné přednášky pracovníků VŠÚO a dalších českých i zahraničních odborníků. Diskutovány byly zejména nové odrůdy a trendy v pěstování ovoce, možnosti řešení únavy půdy, prostředky ochrany úrody proti patogenním činitelům, ale také problematika pojištění produkce ovoce.

Zpestřením programu Ovocnářských dnů byl letos křest nové knihy Prof. F. Kocourka „Integrovaná ochrana ovocných plodin“, která se věnuje metodám produkce ovoce za minimálních ztrát způsobených škodlivými organismy, popisuje jednotlivé škůdce a původce chorob a zároveň poskytuje informace o rizicích používaných prostředků ochrany.