Aktuality

Stalo se: Czech sweet cherry day 2016

Stalo se: Czech sweet cherry day 2016

12.8.2016 |  

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. pořádal ve dnech 29. - 30. 6. 2016 mezinárodní seminář s názvem Czech Sweet Cherry Day 2016 zabývající se problematikou šlechtění a pěstování třešní. Program dvoudenního semináře se skládal ze dvou bloků přednášek, degustací třešní, zejména odrůd vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy, včetně prohlídky sadů, společenského večera a návštěvy komerční výsadby třešní firmy Fytos fruit ve Vlkově nad Lesy.

V rámci prvního bloku přednášek bylo možné shlédnout prezentace Dr. Gézy Bujdosó z maďarské Ovocnářské výzkumné instituce v Budapešti s názvem Přehled o produkci třešní, používaných podnožích a pěstovaných odrůdách v Evropě, prof. Jana Goliáše z Mendelovy univerzity v Brně na téma Detekce těkavých látek a hodnocení dalších fyzikálně-chemických vlastností sedmi kultivarů třešní během posklizňového skladování a Dr. Petra Sedláka z České zemědělské univerzity v Praze na téma Molekulární identifikace odrůd třešní.

Druhý blok přednášek se zabýval technologií pěstování třešní. Přednáška pana Ferdinanda Sailera z německé firmy VOEN se věnovala Inovacím v nadkrývání sadů a na ni navazovala prezentace na téma Možnosti tvarování koruny stromů a výběr podnoží pro moderní výsadby třešní Dr. Martina Balmera, který zastupoval německý institut DLR Rheinpfalz. Na závěr přednáškového bloku byla Ing. Jitka Blažková ředitelem VŠÚO Holovousy Ing. Jaroslavem Váchou oceněna za celoživotní práci a přínos ve šlechtění třešní.

Poté měli všichni účastníci možnost degustovat všechny významné holovouské odrůdy třešní, jakými jsou například Tamara, Justyna, Early Korvik, Vanda, Kasandra, Irana včetně perspektivních novošlechtění, a to jak při degustaci moderovanou Ing. Adélou Skřivanovou v prostorách přednáškového sálu, tak i během prohlídky šlechtitelských a selekčních výsadeb třešní. V předsálí prezentovali svoje produkty firmy Plantex, Fytos a Voen. Před budovou vystavovala firma Hrot mechanizaci pro ovocnáře včetně setřásače višní.

Převážná většina účastníků semináře se v rámci večerního společenského programu přesunula do prostor pivovaru Lindr v Mžanech, kde byla připravena degustace piva s prohlídkou pivovaru, večeře a volná zábava, při které bylo možné vyměňovat informace o šlechtění a selekci nových odrůd, porovnávat pěstitelské úspěchy, diskutovat a domlouvat možnosti spolupráce.

Seminář pokračoval druhý den v prostorách firmy Fytos fruit ve Vlkově nad lesy, kde Ing. Pavel Voráček představil firmu a seznámil účastníky s provozními výsadbami třešní, ve kterých využívá nadkrývací systém proti dešti od německé firmy Voen. Komunikačním jazykem celého semináře byla angličtina.

 

Organizační tým Czech Sweet Cherry Day 2016 se setkal s kladnými ohlasy všech 42 účastníků z ČR, Slovenska, Polska, Německa, Chorvatska, Maďarska, Norska, Belgie a Chile. Účastníci byli seznámeni s mnoha zajímavými a užitečnými informacemi, diskutovali o možnostech spolupráce. Rádi Vás přivítáme na dalších akcích pořádaných ve VŠÚO Holovousy.

 

Přednášky ze semináře k nahlédnutí a ke stažení v PDF: 

 

Overview on production, rootstock, and variety usage of sweet cherry in Europe

Bujdosó G., Fruticulture Research Institute, Maďarsko

 

Molecular identification in cherry cultivars

Sedlák P., Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Improvements in covering orchards

Sailer F., VOEN, Německo

 

Training options and rootstock choice for modern sweet cherry orchards

Balmer M., DLR Rheinpfalz, Německo

 

 

Popisy prezentovaných holovouských odrůd třešní v angličtině ZDE