Aktuality

Ovocnářské dny 2017 - 60. ročník

Ovocnářské dny 2017 - 60. ročník

23.1.2017 | Jubilejní 60. ročník tradičních OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ se konal ve dnech 17. a 18. ledna 2017 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Organizátory již tradičně byli Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. a Ovocnářská unie České republiky s přispěním dalších firem a mediálních partnerů. Mezi vzácné hosty a vystupující patřil ministr zemědělství M. Jurečka, hejtman Královéhradeckého kraje J. Štěpán, ústřední ředitel SZPI M. Klanica a viceprezident Agrární komory V. Hlaváček.
Ovocnářských dnů se zúčastnilo téměř 450 návštěvníků z řad české i zahraniční odborné veřejnosti a více než 40 firem, představující své výrobky a služby.
Dvoudenní seminář by rozdělen do pěti přednáškových bloků.
Úvodní blok byl zahájen slovy hejtmana J.Štěpána, na kterého navázali jednatelé VŠÚO Holovousy. První přednáškou M. Ludvíka na téma Zhodnocení situace v ovocnářství byla posouzena současná situace ovocnářství. Budoucností ovocnářského sektoru v ČR se ve své prezentaci zabýval ministr zemědělství ČR M. Jurečka. Aktuální problémy zemědělství v ČR shrnul viceprezident Agrární komory a práci SZPI v sektoru ovoce a zeleniny představil M. Klanica. Na závěr úvodního bloku byly vyhlášeni čestní členi Ovocnářské unie ČR.
Po obědě navázali na úvodní blok přenášek prezentace představující možnosti zemědělského pojištění a protimrazovou ochranou zajišťované Českou pojišťovnou a.s., Renomií Agro a.s. a AquaHop s.r.o. z Rakovníku. Slovo dostal také předseda Ovocinárskej únie SR z Plantexu v Piešťanech M. Varga a to v oblasti praktických zkušeností s ochranou proti mrazu v sadech na Slovensku z roku 2016.
V posledním přednáškovém bloku prvního dne představil nové trendy v produkci ovoce s přípravky firmy Atlántica Agricola M. Martinéz ze španělské firmy Atlántica Agricola. Na něj navázal další zahraniční účastník, prof. Jerry Cross z East Mallingu ve Velké Británii, přednáškou na téma Využití systému LiDAR k optimalizaci struktury korun a ke zvýšení produkčního potenciálu sadů.
Ukončení prvního dne jubilejního ročníku Ovocnářských dnů 2017 proběhlo v přátelském duchu a pro zájemce z řad účastníků a vystavovatelů byl připraven společenský večer v hotelu Černigov.
Program druhého dne Ovocnářských dnů 2017 byl zahájen přednáškou L. Zeleného na téma Skladování genotypů třešní a meruněk v MAP obalech, kdy byly prezentovány především výsledky pokusů prováděných ve VŠÚO. S problémy Hodnocení zdravotního stavu rostlin z pohledu praktického využití účastníky seznámila J. Suchá také z VŠÚO. První blok přednášek uzavíral opět prof. Cross přednáškou na téma Význam členovců v ekosystémech ovocných sadů a jejich ekonomický přínos.
Po přestávce byl otevřen poslední blok přednášek panem Walrevenem z nizozemských školek Fleuren představením perspektivních odrůd a klonů jabloní, hrušní, slivoní a třešní. Novinky v ochraně proti strupovitosti a padlí jádrovin firmy BASF spol. s.r.o. z Prahy představila D. Musilová. Poté R. Chaloupka z Ovocnářské unie ČR pro účastníky zhodnotil ve své prezentaci Aktuální situaci v produkci, odbytu a spotřebě jablek v Evropské unii. Celý přednáškový program zakončil P. Voráček z firmy Fytos, Plzeň představením nových trendů, odrůd a klonů pěstovaných v ovocných výsadbách.
Na vydařený jubilejní 60. ročník Ovocnářských dnů 2017 naváže tým organizátorů i v roce 2018, konkrétně ve dnech 16. a 17. ledna, na který jsou všichni srdečně zváni.