Aktuality

VŠÚO oceněn na výstavě Flora Olomouc 2017

VŠÚO oceněn na výstavě Flora Olomouc 2017

11.10.2017 | Na olomouckém výstavišti Flora se ve dnech od 5. do 8. října konala tradiční výstava Flora Olomouc 2017 - podzimní etapa. Nově byla součástí i mezinárodní přehlídka ovoce Europom. Hlavním cílem byla propagace a podpora rozmanitosti ovocných druhů, jejich zachování a využití. Pořadatelem se stal Český zahrádkářský svaz za naší podpory v podobě poskytnutí vzorků jablek pro účely této přehlídky.

VŠÚO Holovousy s.r.o. dále prezentovala ve vlastní expozici nejen výsledky výzkumu, ale rovněž novinky ve šlechtění a vystavil sortiment vyšlechtěných jablek a krajových odrůd z genofondových sbírek. Zájemcům bylo poskytnuto rovněž poradenství.

Expozice byla odbornou komisí oceněna čestným uznáním.