Aktuality

Závěrečná zpráva projektu Programu rozvoje venkova

Závěrečná zpráva projektu Programu rozvoje venkova

5.12.2017 | Dne 30.10.2017 bylo ukončeno řešení projektu Programu rozvoje venkova s názvem „Vzdělávací program na podporu a inovaci pěstování ovoce v České republice“.

Řešení projektu bylo zahájeno  14.2.2017 a bylo založeno na uspořádání školících dnů - seminářů, které byly zaměřeny na výklad odborných témat včetně inovací. Součástí semináře byla i sekce zaměřená na otázky. Po ukončení teoretické části a zodpovězení dotazů následovala diskuze na dané téma. Semináře byly organizovány dle tematických skupin (jádroviny, třešně a višně, slivoně a ostatní peckoviny, drobné a méně známé ovoce). Po seminářích byl vždy uspořádán polní den, kdy byli uchazeči provedeni provozem VŠÚO Holovousy s.r.o. - pokusné výsadby, sbírky odrůd, sklady a skleníky. V uvedených prostorách byly provedeny praktické ukázky a předvedeny návrhy řešení aktuálních problémů účastníků.

V rámci projektu bylo uspořádáno 7 přednáškových akcí a 7 exkurzí ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY, s.r.o., dále 2 exkurze v Zemědělském družstvu Dolany a u Ing. Jiřího Mazánka v Proseči.

Exkurse v Dolanech s názvem „Inovace, postupy a technologie v pěstování červených peckovin, jabloní a hrušní“ navazovala na teoretickou část s názvem „Inovace, postupy a technologie v pěstování třešní a višní“. Exkurze u Ing. Jiřího Mazánka s názvem Inovace, postupy a technologie v pěstování jádrovin navazovala na seminář Inovace, postupy a technologie v pěstování jádrovin.

Semináře byly určeny především pro cílovou skupinou z řad zaměstnanců ovocnářských podniků, přičemž přínosem bylo převzetí inovací a nových poznatků a zkušeností z oboru.