Aktuality

Zvyšujeme si kvalifikaci ...

Zvyšujeme si kvalifikaci ...

10.10.2015

Kolega z Oddělení technologií - Ing. Martin Mészáros, Ph. D. obhájil disertační práci na téma "Výběr nejvhodnějších klonů odrůdy 'Velkopavlovická' a jejich genetická variabilita", stejně tak kolegyně z Oddělení ochrany rostlin - RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D. obhájila disertační práci na téma "Towards modern revision of cyanobacteria, critically important prokaryotic phyllum", čímž úspěšně dokončili doktorská studia na Mendelově univerzitě v Brně a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Blahopřejeme!