Projekt SLARA

 

OP VaVPI

 

 

SLARA - Oborová knihovna
zemědělského aplikovaného výzkumu

 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o.
je partnerem projektu v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,
výzva 4.3 – Vybavení odborných a vědeckých oborových knihoven.

 

Název projektu:
Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu - SLARA
(Specialised Library of Applied Research in Agriculture)

 

CZ.1.05/3.2.00/12.0236

 

Doba řešení: 1.3.2013 – 30.4.2015
Příjemce: Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.  (http://www.vuchs.cz/OPVaVpI-knihovna)
Hlavní řešitel: Ing. Ondřej Kopp
Projektový manažer partnera: Ing. František Paprštein, CSc.
Kontakt:  fp@vsuo.cz
493 691 066
Knihovník: Anna Papršteinová
Kontakt:  ap@vsuo.cz
493 692 826

 

 

Partneři projektu:

  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
  • Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
  • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  • Agritec Plant Research s.r.o.
  • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s


Tisková zpráva projektu 

Tisková zpráva po ukončení projektu 

Informační leták o projektu 

Nebojte se EIZ (elektronických informačních zdrojů) 

Fotogalerie