Inovace pěstování ovocných plodin

Z obsahu

»M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková, H. Darebníková

Hodnocení vhodnosti vybraných rezistentních odrůd jablek ke strupovitosti pro zpracování na dětskou výživu

 

»J. Kloutvorová, M. Lánský, J. Hajšlová, V. Kocourek, J. Tichá, P. Hejzlar, K. Holý

Degradace pesticidů thiram, dodin a trifloxystrobin v jablkách určených pro dětskou výživu v letech 2005 a 2006

 

»F. Paprštein, J. Sedlák, P. Zeman, L. Svobodová, J. Polák, M. Hassan

Předběžné výsledky ozdravování jabloně a hrušně metodou chemoterapie in vitro

 

»J. Patzak, A. Henychová, F. Paprštein

Využiti molekulárních metod pro hodnocení resistence ke spále rázovitých (Erwinta amylovora) u jabloní (Malus x domestica) a hrušni (Pyrus communis)

 

»J. Suchá, L. Talácko, P. Lauterer, M. Navrátil, R. Fialová

Molekulární determinace přítomnosti pear decline fytoplazmy v merách vyskytujících se ve výsadbě hrušní v České republice - předběžná zpráva

 

»J. Suchá, R. Karešová, M. Navrátil, P. Válová

Sezónní výskyt pear decline phytoplazmy v hrušních v České republice

 

»J. Kloutvorová, J. Kupková, V. Nečesaný

Srovnání účinností pesticidů Horizon 250 EW a Teldor 500 SC proti moniliové hnilobě plodů třešní v roce 2007

 

»J. Blažek, J. Kloutvorová, A. Víšková

Testování odolnosti vůči skládkovým chorobám u vybraných odrůd a genotypů jablek sklizených v letech 2005 a 2006

 

»J. Blažek, I. Pištěková, A. Matějíček, M. Hnátek

Hmotnostní ztráty u vybraných odrůd jablek během dlouhodobého skladování v podmínkách ULO

 

»J. Blažek, I. Pištěková

Ztráty způsobené hnilobami plodů u vybraných odrůd jablek během dlouhodobého skladování v podmínkách ULO

 

»J. Blažek, I. Pištěková

Předpověď obsahu Ca v jablkách odrůdy 'Golden Delicious' s použitím rozborů listů a plůdků v červnu

 

»R. Vávra, J. Blažek

Metodické postupy určování sklizňové zralosti u jabloní na základě tvorby etylenu v plodech

 

»J. Kosina

Růst a plodnost čtyř odrůd hrušní na osmi klonech kdouloni

 

»J. Kosina

Růst a plodnost pravokořenných a štěpovaných stromů tří odrůd švestek

 

»J. Kosina

Růst a plodnost dvou odrůd jabloní na vybraných podnožích

 

»I. Hlušičková, J. Blažková

Vliv stanovištních podmínek na růst třešní v prvních letech po výsadbě při použití zakrslých podnoží

 

»J. Blažková, I. Hlušičková

Vliv závlahy na růst stromů, nástup plodnosti a kvalitu plodů třešní na třech podnožích v prvních letech po výsadbě

 

»J. Sedlák, F. Paprštein

In vitro množení nových odrůd hrušně

 

»J. Sedlák, F. Paprštein

In vitro množení kanadské borůvky

 

»J. Kosina

Množitelnost některých méně rozšířených ovocných plodin bylinnými řízky

 

»M. Pražák

Zhodnocení ekonomické a biologické efektivnosti integrovaných systémů regulace plevelů

 

»I. Bohačenko, J. Pinkrová, V. Erban, F. Paprštein

Vodní aktivita jako indikátor mikrobiální kontaminace pro skladování povidel a sušených plodů z vybraných odrůd švestek a pološvestek

 

»I. Bohařenko, J. Pinkrová, J. Komárkova, F. Paprštein

Vztah mezi obsahem zkvasitelných cukrů a produkcí ethanolu u vybraných druhů slivoní

 

»F. Paprštein, A. Matějíček, J. Kaplan

Degustace povidel, sušených plodů a kompotů odrůd slivoně

 

»V. Holubec, K. Štolc, F. Paprštein

Genetické zdroje zimolezu kamčatského (Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark.), přírodní podmínky a variabilita populací