Vědecké práce ovocnářské 18/2003


Obsah čísla:

»J. Blažek, J. Křelinová, I. Hlušičková
Výsledky pokusu se 17 vybranými odrůdami jabloní vyšlechtěnými v České republice, který byl hodnocen v letech 1996-2002 v Holovousích

»J. Blažek, V Falta, I. Pištěková, A. Varga
Efekty vlivu řezu kmene a kořenů aplikovaných u starších stromů jabloní odrůdy 'Idared' rostoucích na podnožích A2 a M4

»J. Blažek, J. Vondráček, R. Vávra
Výnosy a intenzita růstu stromů u odrůd hrušní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy

»J. Kosina
Vliv probírky na kvaliku plodů jabloní

»J. Sedlák, M. Erbenová, F. Paprštein, I. Sedláček
Potlačení bakteriálních komtaminací při množení zakrslých podnoží řady P-HL pro třešně metodou in vitro

»J. Blažková, M. Erbenová
Předběžné výsledky použití metod in vitro pro získání hybridních semenáčků třešní

»M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Ochrana před houbovými chorobami skladovaných jablek

»J. Kloutvorová, M. Lánský
Ověření účinnosti přípravku HORIZON 250 EW proti koletotrichové hnilobě višní

»J. Kloutvorová, J. Kupková
První zkušenosti s využitím fungicidu HORIZON 250 EW v ochraně proti Monilia laxa (Aderh. et. Ruhl.) Honey na slivoních v podmínkách ČR

»R. Karešová, H. Vacková, F. Paprštein
Průzkum výskytu virů jahodníku přenosných mšicemi a jejich testování

»V. Falta, M. Pražák
Stanovení ekonomických prahů škodlivosti plevelů ve výsadbách jabloní

»V. Kneifl, J. Kňourková
Vizuálně-teplotní metoda signalizace doby chemické ochrany před vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi L.)

»J. Blažková, L. Kučera, D. Wagnerová, J. Ovesná, I. Hlušičková
Fylogenetická studie odrůd třešní (Prunus avium L.) s využitím molekulárních markerů

»F. Paprštein, J. Kloutvor
Mapování lokálních odrůd třešní a višní v České republice

»J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Aranka'

»J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Halka'

»J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Horka'

»J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Marta'

»J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Sylvana'

»J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Vilma'

»J. Blažek
Odrůda jabloně 'Rubimeg'

»F. Paprštein, J. Kučera, J. Plášilová
Nová odrůda jabloně 'Šampion Red'

»J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Honeoye'

»J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Pegasus'

»A. Papršteinová
Využívání databáze HORTCD pro potřeby výzkumu a vývoje v ovocnářství

»Bibliografie (2000-2002)