Vědecké práce ovocnářské 19/2005


Obsah čísla:

»J. Blažek, R. Vávra, I. Hlušičková
Výsledky hodnocení plodů nových odrůd slivoní v pokusné výsadbě na dvou podnožích v Holovousích v letech 2000-2004

»R. Vávra, J. Blažek, J. Mazánek, L. Bartoníček
Hodnocení odrůd slivoní ve dvou provozních výsadbách v letech 2001-2004

»M. Lánský, V. Nečesaný, J. Kloutvorová, J. Kupková
Vyvolání rezistence Venturia inaequalis Cke. Aderh. ke strobilurinovým a DMI fungicidům při ochraně jabloní proti strupovitosti

»J. Kosina
Hodnocení některých hrušňových podnoží série OHxF v sadu

»J. Kosina, F. Paprštein, A. Bilavčík, J. Zámečník
Dlouhodobé uchování vegetativně množených ovocných plodin

»J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dvou termínů řezu na růst stromů, výnosy a hmotnost plodů třešní

»J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv mulčování půdy na růst třešní vysazených v extrémně suchém roce 2003

»J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dusíkatého hnojení na obsah živin, v listech, růst a vývoj třešní na zakrslých podnožích

»M. Pražák, T. Litschmann
Řizení kapkové závlahy u třešní půdními měřiči Virrib

»M. Pražák, S. Prosa
Efektivnost pěstování jabloní při kapkové závlaze s přihnojováním

»J. Kučerová, R. Karešová, M. Erbenová, H. Vacková
První výsledky sledování dynamiky výskytu fytoplazmy proliferace jabloně (AP) v jabloních

»F. Paprštein, R. Karešová, M. Navrátil
Výskyt šarky v genofondu slivoní po umělé infekci

»F. Paprštein, J. Korba, J. Šillerová
Odolnost českých odrůd hrušní k spále růžovitých rostlin (Erwinia amylovora)

»V Kneifl, K. Prskavec, V. Falta
Možnosti využití přirozené predační schopnosti sýkor (Paridae) v regulaci výskytu přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) v produkčních sadech

»S. Boček, V. Řezníček
Výsledky hodnocení vybraných genotypů jabloní z VŠÚO Holovousy v podmínkách jižní Moravy

»M. Pražák, T. Litschmann, I. Oukropec, E. Klementová
Potřeba závlahové vody meruněk a broskvoní s přihlédnutím k podmínkám Slovenska

»J. Blažek, J. Křelinová
Předběžné hodnocení nových letních odrůd jabloní z Holovous

»J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Regina'

»J. Blažek
Nová letní odrůda 'Zita'

»J. Blažek
Nová letní odrůda 'Mivibe'

»J. Blažek
Nová letní odrůda 'Miodar'

»J. Blažek
Nová letní odrůda 'Dima'

»F. Paprštein, J. Kloutvor
Zimní odrůda hrušní 'David'

»F. Paprštein, J. Kloutvor
Letní odrůda hrušní 'Izolda'

»F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Elektra'

»F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Manon'

»Bibliografie (2003)