Vědecké práce ovocnářské 20/2007


Obsah čísla:

»M. Lánský, V. Nečesaný
Sledování klimatických podmínek - nezbytná součást prognózy vývoje chorob a škůdců v ovocných sadech

»V. Falta, I. Silovská, J. Kupková
Využití metody dezorientace v ochraně slivoní proti obaleči švestkovému (Cydia funebrana L.)

» J. Kloutvorová, J. Kupková
Využití metod umělé infekce jablek patogenem Pezicula alba v procesu šlechtění jabloní

»K. Prskavec, V. Falta, V. Kneifl, J. Kňourková, J. Kupková
Vliv zimních teplot na predaci přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) sýkorami (Paridae)

»F. Paprštein, J. Ludvíková
Hodnocení odrůd kanadské borůvky (Vaccinium corymbosum L.)

»J. Kosina
Afinita některých českých odrůd hrušní s kdouloňovou podnoží ve školce

»J. Kosina
Růst a plodnost některých jabloňových podnoží

»J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky kvality plodů nových odrůd jabloní vyšlechtěných v Holovousích ve srovnání s pěstovanými kultivary

»J. Blažek, I. Pištěková
Průběh růstu plodů a sklizňové zralosti u třech odrůd jabloní v letech 2005 a 2006

»J. Sedlák, F. Paprštein, V. Svobodová, J. Polák, M. Hassan, M. Bryxiová
Předběžné výsledky ozdravování jabloní a hrušní metodou termoterapie in vitro

»J. Kučerová, L. Talácko, R. Karešová
Ověřování dřevinných indikátorů pro certifikační schéma ovocných dřevin v klimatických podmínkách České republiky

»L. Talácko, J. Sedlák, F. Paprštein
Předběžné výsledky testování jabloní a hrušní rychlými diagnostickými metodami (PCR, RT-PCR, DAS-ELISA) v průběhu ozdravovacího procesu

»J. Blažková, I. Hlušičková
Rentabilita závlahy při pěstování výsadbového materiálu třešní na slabě rostoucích podnožích

»M. Pražák, T. Litschmann
Přínos fertigace hrušní pro výnosovou stabilizaci a kvalitu produkce

»F. Paprštein, J. Kloutvor
Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin v České republice

»J. Pinkrová, I. Bohačenko, I. Pavlíčková, F. Paprštein
Předběžné analytické a senzorické hodnocení odrůd slivoní

»F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, J. Kaplan
Odrůda slivoně 'Hanita'

»F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Herman'

»F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová
Odrůda slivoně 'Tophit'

»F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Veeblue'

»J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Adélka'

»J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Justyna'

»J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Rucla'

»J. Blažek
Odrůda jabloně 'Vysočina'

»J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Clijo'

»Bibliografie
VŠÚO Holovousy s.r.o. 2004-2005