Vědecké práce ovocnářské 21/2009


Obsah čísla:

»J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení nových odrůd jabloní ve dvou systémech tvarování stromů

»M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Vliv smáčedel na účinnost fungicidů při ochraně jabloní a višní

»J. Kloutvorová, M. Lánský, J. Kupková, R. Vávra, A. Svoboda, S. Boček
Monitoring citlivosti populací houby Venturia inaequalis k vybraným pesticidům

»J. Kloutvorová, J. Kupková
Laboratorní testy citlivosti houby Colletotrichum acutatum k fungicidům

»J. Ouředníčková, I. Silovská
Ochrana proti merám (Sternorrhyncha, Psyllidae) v hrušňových sadech

»J. Ouředníčková
Testování nových přípravků proti vrtuli třešňové (Rhagoletis cerasi)

»R. Vávra, S. Boček
Symptomy strupovitosti jabloní na odrůdách a genotypech nesoucí různé geny rezistence

»J. Kosina
Regulace růstu jabloní přípravkem Regalis

»A. Matějíček, F. Paprštein
Porovnání výsledků degustace odrůd jablek skladovaných v různých podmínkách ULO atmosféry

»J. Blažková, I. Hlušičková, H. Drahošová
Růst, plodnost a kvalita plodů třešní odrůdy ´Kordia´ na podnoži Gisela 5 ve dvou variantách mulčování půdy a na herbicidním úhoru

»F. Paprštein, J. Sedlák, L. Talácko, V. Svobodová, J. Polák, P. Zeman
Eliminace virů jádrovin pomocí termoterapie a in vitro kultur

»J. Sedlák, F. Paprštein
Množení brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) v kultuře

»J. Sedlák, F. Paprštein
Teplotní odolnost in vitro rostlin hrušně v procesu termoterapie

»J. Sedlák, F. Paprštein, L. Talácko, L. Svobodová
In vitro chemoterapie a testování odrůd jádrovin

»R. Vávra
Chemická probírka násady květů a plůdků draselnými soli NAA u odrůd slivoní

»M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv velikosti závlahové dávky a fertigace na výnos jabloní

»M. Pražák, L. Knězáček
Uplatnění integrovaných systémů regulace plevelů v intenzivních sadech

»M. Pražák, T. Litschmann
Zhodnocení poloprovozního pokusu s kapkovou závlahou a přihnojováním hrušní

»S. Boček, L. Odstrčilová
Vliv pomocných rostlinných přípravků Synergin® a Lignohumát B na kvantitu a kvalitu sklizně jahodníku v simulované ekologické produkci

»Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2006-2008