Vědecké práce ovocnářské 22/2011


Obsah čísla:

»J. Blažek
Rajonizační požadavky odrůd jabloní podle hodnocení jejich pěstitelů v ČR

»A. Matějíček, F. Paprštein
Senzorické hodnocení plodů odrůdy ´Lucasova´ skladovaných společně s jablky v ULO atmosféře

»F. Paprštein, J. Sedlák, V. Svobodová, J. Polák, S. Gadiou, P. Zeman
Eliminace virů u ovocných dřevin a dlouhodobé sledování jejich zdravotního stavu

»H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Využití listových hnojiv ve výsadbách třešní

»J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek
Hodnocení účinnosti vybraných pomocných prostředků proti houbovým chorobám jabloní

»J. Kosina
Chemická probírka u hrušní (předběžné výsledky)

»J. Náměstek, M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv kapkové závlahy s fertigací na výnos hrušní

»M. Lánský, J. Kloutvorová, L. Knězáček, V. Nečesaný, J. Urbanová, J. Hajšlová
Vliv pomocných látek a listových hnojiv na rozklad reziduí u vybraných fungicidů

»H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Hodnocení praskání plodů třešní

»J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování nových odrůd slivoní

»H. Ludvíková, J. Suchá, L. Křivohlávková, W. Jelkmann
Diagnostika maloplodosti třešně (Little cherry disease-LChD)

»J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák
Výběr virulentních bakteriálních kmenů Erwinia amylovora pro testování umělé infekce spály na jádrovinách

»J. Kosina
Růst a plodnost tří odrůd slivoní na vybraných podnožích

»J. Sedlák, F. Paprštein
Mikropropagace odrůd třešně

»J. Sedlák, F. Paprštein
Ověření fenotypové stability jádrovin po ozdravovacím procesu

»J. Kloutvorová, J. Urbanová, L. Knězáček, J. Hajšlová
Sledování reziduí pesticidů v jahodníku v modelových systémech ošetření v roce 2009

»J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Ochrana rybízu proti vlnovníkovi rybízovému Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1896)

»J. Sedlák, F. Paprštein
Eliminace vlnovníka rybízového ve výsadbovém materiálu nechemickou cestou

»J. Sedlák, F. Paprštein, J. Špak, J. Přibylová, L. Svobodová
Ozdravování odrůd rybízu

»I. Pištěková, S. Boček, L. Odstrčilová, P. Salaš, H. Sasková
Vliv biologických fungicidních přípravků Supresivit a Polyversum na sklizeň a zdravotní stav jahodníku v simulované ekologické produkci

»J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Účinnost vybraných přípravků proti květopasu jahodníkovému (Anthonomus rubi, Herbst, 1795)

»J. Kosina, M. Baudyšová
Množení méně známých ovocných plodin řízkováním

»J. Sedlák, F. Paprštein
Sterilizace počátečních explantátů a množení růže dužnoplodé v podmínkách in vitro kultury

»A. Matějíček, J. Kaplan
Porovnání senzorických ukazatelů sedmnácti kulturních odrůd bezu černého

»M. Vespalcová, H. Grulichová, A. Matějíček, J. Kaplan
Bez černý (Sambucus nigra L.) jako zdroj významného flavonoidu rutinu

»J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky odrůd jabloní sloupcového růstu vyšlechtěných ve VŠÚO v Holovousích

»J. Blažek
´Herald´ - nová odrůda jabloně sloupcového charakteru růstu s odolností proti chorobám

»J. Blažek
Nová podzimní odrůda ´James Grieve Super Compact´

»J. Blažek
Nová rezistentní odrůda jabloně ´Cumulus´ sloupcového charakteru růstu

»Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2009-2010