Drosophila suzukii                                  Drvopleň hrušňový - Zeuzera pyrina              Květopas hrušňový - Anthonomus pyri

 

            

            Pilatka třešňová - Caliroa cerasi              Plodomorka hrušňová - Contarinia pyrivora    Nesytka rybízová - Synanthedon tipuliformis

 

            

   Bejlomorka hrušňová - Dasineura pyri                  Drtník ovocný - Xyleborus dispar           Květopas jabloňový - Anthonomus pomorum

 

            

Listohlod podlouhlý - Phyllobius oblongus              Mera skvrnitá - Cacopsylla pyri                            Mšice jabloňová - Aphis pomi

 

             

        Obaleč jablečný - Cydia pomonella                Obaleč jabloňový - Hedya nubiferana      Nesytka jabloňová - Synanthedon myopaeformis

 

             

      Obaleč švestkový - Cydia funebrana            Obaleč zimolezový - Adoxophyes orana        Pilatka jablečná - Hoplocampa testudinea

Fotografie jsou chráněny autorskými právy. V případě zájmu o použití obrázků napište na michal.skalsky@vsuo.cz