Seznam řešených výzkumných projektů NAZV

 

VŠÚO Holovousy s.r.o. jako příjemce – koordinátor

 

Číslo, název, roky řešení a cíl projektu Další organizace projektového týmu

QJ1510001
Výzkum genofondu třešně využitím molekulárně genetických metod
(2015 - 2018)

 

Cílem projektu je charakterizovat stávající genetické zdroje třešně pomocí molekulárně genetických metod. Dále nalézt genetické příbuznosti, eliminovat duplikace, zmapovat variabilitu S-lokusu a zabezpečit kolekci s co největším rozsahem variability a doporučit vhodné odrůdy pro šlechtitelské programy třešně na základě hodnocení fenotypových znaků a genetických analýz.

Chmelařský institut s.r.o.
Pavel Vondráček


 

 

VŠÚO Holovousy s.r.o. jako řešitel – spolupříjemce

 

Číslo, název, roky řešení a cíl projektu Další organizace projektového týmu

QJ1610186
Přenos rezistence z GM odrůdy švestky ´HoneySweet´ do odrůdy ´Domácí velkoplodá´, hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky
(2016-2018)

 

Cílem projektu je výzkum vedoucí k získání odrůdy švestky rezistentní k PPV s kvalitou a vlastnostmi pokud možno identickými s odrůdou Domácí velkoplodá, která je velmi kvalitní, ale k PPV silně náchylná. Dále získání výsledků každoročního výzkumu a hodnocení polního pokusu GM švestky cv. HoneySweet, a vyhodnocení nepřenosnosti PPV mšicemi třech vybraných netransgenních genotypů odrůd slivoně rezistentních k PPV.

Mendelova univerzita v Brně
VÚRV v.v.i.
Petr Kareš