KONTAKTY

 

Vedení společnosti

Ing. Jaroslav VÁCHA

jednatel společnosti

 

tel.: 491 848 216
info@vsuo.cz
mobil: 734 676 310

Ing. Tomáš ZMEŠKAL

jednatel společnosti

 

tel.: 491 848 215
info@vsuo.cz
mobil: 739 310 321

Marta NOŽIČKOVÁ

sekretariát

 

tel.: 491 848 205
info@vsuo.cz

Oddělení genetiky a šlechtění

Ing. Lubor ZELENÝ

Vedoucí oddělení

 • Šlechtění, skladování, zpracování a agrotechnika ovoce
 • Vnitřní kvalita plodů a spektroskopické metody NIR
 • Komercionalizace odrůd VŠÚO

tel.: 491 848 209
Lubor.ZELENY@vsuo.cz
mobil: 731 659 008

Ing. Jan BLAŽEK, CSc.

Samostatný vědecký pracovník

 • Šlechtitelský výzkum u jádrovin a slivoní
 • Výzkum pěstitelských technologií u jabloní a slivoní
 • Hodnocení odrůd jabloní
 • Šlechtění ovocných plodin
 • Poradenství

tel.: 491 848 251
Jan.BLAZEK@vsuo.cz
mobil: 603 213 708

RNDr. Aneta BÍLKOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratoře
 • Detekce významných obsahových látek v ovoci

tel.: 491 848 244
Aneta.BILKOVA@vsuo.cz
mobil: 777 588 826

Ing. Veronika NEKVINDOVÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratoře
 • Raná selekce pomocí molekulárních markerů
 • Studium exprese genů

tel.: 491 848 245
Veronika.NEKVINDOVA@vsuo.cz
mobil: 732 253 915

Ing. Ivana PIŠTĚKOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Šlechtění a pěstování slivoní
 • Skladování v řízených podmínkách
 • Ekologická produkce jahod

tel.: 491 848 208
Ivana.PISTEKOVA@vsuo.cz
mobil: 739 726 277

Ing. Adéla SKŘIVANOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Šlechtění, hodnocení a technologie pěstování třešní, višní a meruněk

tel.: 491 848 249
Adela.SKRIVANOVA@vsuo.cz
mobil: 731 866 157

Ing. Pavol SURAN

Výzkumný a vývojový pracovník

 • Hodnocení a technologie pěstování třešní
 • Pomocné rostlinné a půdní přípravky pro produkci třešní
 • Skladování plodů

tel.: 491 848 295
Pavol.SURAN@vsuo.cz
mobil: 739 300 175

Ing. Martina ŠUBRTOVÁ

Výzkumný a vývojový pracovník

 • Vnitřní kvalita plodů a spektroskopické metody NIR
 • Výzkum zpracování ovoce

tel.: 491 848 252
Martina.SUBRTOVA@vsuo.cz

Ing. Radek VÁVRA, Ph.D.

Senior researcher

 • Šlechtění jabloní (rezistence, prodloužená skladovatelnost)
 • Technologické postupy pěstování ovocných druhů se zaměřením na ekologickou produkci
 • Hodnocení provozních nákladů různých systémů pěstování ovoce

tel.: 491 848 242
Radek.VAVRA@vsuo.cz
mobil: 731 982 255

Ing. Ivona ŽĎÁRSKÁ

Výzkumný a vývojový pracovník

 • Laboratoře
 • Raná selekce pomocí molekulárních markerů
 • Studium exprese genů
 • In vitro kultury

tel.: 491 848 250
Ivona.ZDARSKA@vsuo.cz
mobil: 737 991 353
 

Miroslava ŠECOVÁ

Samostatný technik

 • Prodej stromků a ovoce

tel.: 491 848 248
Miroslava.SECOVA@vsuo.cz
mobil: 605 530 995

David KORBEL

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 205
David.KORBEL@vsuo.cz

Jana KŘELINOVÁ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 246
Jana.KRELINOVA@vsuo.cz
mobil: 603 452 532

Olga SLEZÁKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205
Olga.SLEZAKOVA@vsuo.cz

Martin SUCHÝ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 205
Martin.SUCHY@vsuo.cz

Jana ŠAFRÁNKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205
Jana.SAFRANKOVA@vsuo.cz

Lucie WESTFÁLOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205
Lucie.WESTFALOVA@vsuo.cz

Jan PIŠTĚK

Zahradník - ovocnář

  tel.: 491 848 205
Zdeněk SOUKUP

Zahradník - ovocnář

  tel.: 491 848 205
Ivana ELEROVÁ Zahradník - ovocnář  

tel.: 491 848 205

Oddělení genofondů

Ing. František PAPRŠTEIN, CSc.

Vedoucí oddělení

 • Genofondy ovocných dřevin
 • Monitorování lokálních odrůd
 • Koordinace projektů
 • Poradenství

tel.: 491 848 202
fp@vsuo.cz
mobil: 603 225 635

Ing. Jiří SEDLÁK, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník

 • Kryoprezervace
 • Ozdravování perspektivních odrůd jádrovin a peckovin
 • Koordinace multiplikace (in vitro kultury)

tel.: 491 848 204
Jiri.SEDLAK@vsuo.cz
mobil: 739 015 602

Ing. Aleš MATĚJÍČEK, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník

 • Moderní technologie skladování (Ultra Low Oxygen)
 • Koordinace skladovacích pokusů
 • Genofondy ovocných dřevin
 • Poradenství

tel.: 491 848 293
am@vsuo.cz
mobil: 731 659 386

RNDr. Jana ČMEJLOVÁ, Ph.D. Samostatný vědecký pracovník  

tel.: 491 848 235
Jana.CMEJLOVA@vsuo.cz
mobil: 733 424 518

Ing. Jiří KAPLAN

Junior researcher

 • Genofondy jádrovin, peckovin a méně známého ovoce
 • Poradenství

tel.: 491 848 240
Jiri.KAPLAN@vsuo.cz
mobil: 739 188 970

Ing. Marcela KAPLANOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Moderní technologie skladování (Ultra Low Oxygen)
 • Genofondy jádrovin a drobného ovoce

tel.: 491 848 240
Marcela.KAPLANOVA@vsuo.cz
mobil: 605 411 271

Ing. Pavla ŽIDOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratorní činnost, kryoprezervace, lyofilizace
 • Genofondy drobného ovoce

tel.: 491 848 239
Pavla.ZIDOVA@vsuo.cz
mobil: 733 289 669

Ing. Alena KŘENOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratorní činnost
 • Chromatografické metody

tel.: 491 848 239
Alena.KRENOVA@vsuo.cz
mobil: 739 196 740

Renata ŠTĚRBOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 231
Renata.STERBOVA@vsuo.cz

Ondřej HÁTLE

Zahradník - včelař

 

tel.: 491 848 230
Ondrej.HATLE@vsuo.cz
mobil: 733 430 104

Petra CHUDOBOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 231
Petra.CHUDOBOVA@vsuo.cz
mobil: 605 336 127

Libor BAUDYŠ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 237

Zbyněk  BYDŽOVSKÝ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 237

Michaela HAVELKOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 234

Jana MENCOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 235

Kristýna POSTOLKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 236

Jiřina RACHOTOVÁ

Laborant

 

tel: 491 848 233

Eliška ŠKVRNOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 232

Milan TRNKA

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 229

Iveta TRNKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 229

Oddělení technologií

Ing. Jan NÁMĚSTEK, Ph.D.

Vedoucí oddělení

 • Agrotechnika ovocných sadů
 • Údržba příkmenných pásů
 • Testování podnoží
 • Herbicidy

tel.: 491 848 201
Jan.NAMESTEK@vsuo.cz
mobil: 732 659 806

Ing. Hana BĚLÍKOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum výživy a hnojení ovocných sadů
 • Fertigace, foliární aplikace hnojiv
 • Stanovení minerálního složení rostlinných a půdních vzorků

tel.: 491 848 226
Hana.BELIKOVA@vsuo.cz
mobil: 731 938 892

RNDr. Patrik ČONKA, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum v oblasti agrochemie
 • Stanovení minerálního složení rostlinných a půdních vzorků, včetně těžkých kovů

tel.: 491 848 227
Patrik.CONKA@vsuo.cz
mobil: 739 724 111

Ing. Luděk LAŇAR

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Technologie školkařské výroby
 • Testování podnoží
 • Tvarování a řez ovocných plodin
 • Regulace růstu a plodnosti
 • Další agrotechnická opatření

tel.: 491 848 224
Ludek.LANAR@vsuo.cz
mobil: 605 853 395

Ing. Martin MÉSZÁROS, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník

 • Výzkum výživy a hnojení ovocných sadů
 • Výzkum vlivu agrotechnických opatření na vývoj ovocných plodin
 • Fenotypové projevy ovocných plodin v závislosti na vnějších faktorech (řez, závlaha, hnojení)

tel.: 491 848 228
Martin.MESZAROS@vsuo.cz
mobil: 739 310 490

Lenka PÁCALOVÁ Laborant  

Lenka.PACALOVA@vsuo.cz

Milena BAUDYŠOVÁ

Samostatný technik

 • Prodej stromků a ovoce

tel: 491 848 225
Milena.BAUDYSOVA@vsuo.cz
mobil: 739 311 357

Vladimír SUCHÝ Samostatný technik   tel.: 491 848 205
Lukáš NICHTA Zahradník - ovocnář   tel.: 491 848 205
Miroslav HNÁTEK Samostatný technik   tel.: 491 848 205
Martin MÁDLE Zahradník - ovocnář   tel.: 491 848 205

Oddělení ochrany ovocných plodin

Ing. Jana KLOUTVOROVÁ

Vedoucí oddělení

 • Výzkum integrované ochrany ovoce
 • Testování rezistence hub k fungicidům
 • Poradenství

tel.: 491 848 200
Jana.KLOUTVOROVA@vsuo.cz
mobil: 739 690 106

Ing. Miroslav LÁNSKÝ

Tajemník SISPO Holovousy

 • Výzkum integrované ochrany ovoce proti houbovým chorobám
 • Aplikační technika
 • Poradenství

tel.: 491 848 212
Miroslav.LANSKY@vsuo.cz

RNDr. Markéta BOHUNICKÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum virologie
 • Testování, ozdravování

tel.: 491 848 205
Marketa.BOHUNICKA@vsuo.cz

RNDr. Radek ČMEJLA, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník

 • Výzkum virologie
 • Testování, ozdravování

tel.: 491 848 222
Radek.CMEJLA@vsuo.cz
mobil: 739 197 729

Ing. Bronislava HORTOVÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 •  

tel.: 491 848 214
Bronislava.HORTOVA@vsuo.cz
mobil: 733 293 260

Ing. Pavlína JAKLOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Ochrana ovoce proti houbovým chorobám

tel.: 491 848 214
Pavlina.JAKLOVA@vsuo.cz
mobil: 739 727 470

Ing. Jana OUŘEDNÍČKOVÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Ochrana ovoce proti živočišným škůdcům
tel.: 491 848 211
Jana.OUREDNICKOVA@vsuo.cz
mobil: 605 808 870

Ing. Michal SKALSKÝ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Ochrana ovoce proti živočišným škůdcům

tel.: 491 848 275
Michal.SKALSKY@vsuo.cz
mobil:  776 332 803

Ing. Jana SUCHÁ

Samostatný vědecký pracovník

 • Výzkum virologie
 • Testování, ozdravování
 • Poradenství

tel.: 491 848 219
Jana.SUCHA@vsuo.cz
mobil: 732 569 987

Mgr. Lucie VALENTOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum virologie
 • Testování, ozdravování

tel.: 491 848 221
Lucie.VALENTOVA@vsuo.cz
mobil: 739 310 642

Lenka KŘIVOHLÁVKOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 221
Lenka.KRIVOHLAVKOVA@vsuo.cz

Lucie ZÁLEŠÁKOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 205
Lucie.ZALESAKOVA@vsuo.cz

Vladimír BABEC

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 217
Vladimir.BABEC@vsuo.cz
mobil: 733 384 942

Jana KUPKOVÁ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 210
Jana.KUPKOVA@vsuo.cz
mobil: 732 477 866

Vilém NEČESANÝ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 213
Vilem.NECESANY@vsuo.cz
mobil: 731 060 870

Ivana SILOVSKÁ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 205
Iva.SILOVSKA@vsuo.cz

Jana KRÁČMAROVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205
Jana.KRACMAROVA@vsuo.cz

Michal KUPKA

Zahradník - ovocnář

 

Michal.KUPKA@vsuo.cz
mobil: 731 940 171

Dagmar NOVÁKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205
Dagmar.NOVAKOVA@vsuo.cz

Miloslav VELICH

Zahradník - ovocnář

  tel.: 491 848 205

Účtárna

Josef Marek

Projektový manažer

 

tel.: 491 848 206
Josef.MAREK@vsuo.cz

Ing. Marta HANUŠOVÁ

Účetní

 

tel.: 491 848 253
Marta.HANUSOVA@vsuo.cz
mobil: 733 444 599

Irena KUBÁTOVÁ

Účetní

 

tel.: 491 848 253
Irena.KUBATOVA@vsuo.cz

Ing. Lenka VONDRÁČKOVÁ Projektový manažer  

tel.: 491 848 293
Lenka.VONDRACKOVA@vsuo.cz
mobil: 731 981 673

Knihovna

Anna PAPRŠTEINOVÁ

Knihovnice

 • Knihovnická činnost
 • Zpracování rešerší z databáze HORTCD

tel.: 491 848 241
Anna.PAPRSTEINOVA@vsuo.cz

Bc. Markéta VOJTÍŠKOVÁ Knihovnice
 • Knihovnická činnost

tel.: 491 848 241
Marketa.VOJTISKOVA@vsuo.cz

Podpůrní pracovníci

Ing. Jiří MATOUŠ

Správa budov

 

tel.: 491 848 205
Jiri.MATOUS@vsuo.cz
mobil: 777 209 900

Ing. Daniel CHROBOK

Bezpečnost práce

 

info@chrobok.cz
mobil: 608 833 855

Gabriel KOÓS

Správa IT

 

tel.: 491 848 205
Gabriel.KOOS@vsuo.cz
mobil: 604 515 730

Lubomír HOUŽVIČKA

Údržbář - skladník

 

tel.: 491 848 205
Lubomir.HOUZVICKA@vsuo.cz
mobil: 739 198 761

Veronika SEDLATÁ

Obsluha výdejny jídla

 

tel: 491 848 264
Veronika.SEDLATA@vsuo.cz

Jitka NOŽIČKOVÁ Uklízečka  

tel.: 491 848 205

Stanislav HRADECKÝ

Údržbář

  tel.: 491 848 205
mobil: 733 221 204

Stanislav SOUKUP

Údržbář

 

tel.: 491 848 205
Stanislav.SOUKUP@vsuo.cz
mobil: 739 197 214