KONTAKTY

 

Vedení společnosti

Ing. Jaroslav VÁCHA

Jednatel společnosti

 

tel.: 491 848 216

mobil: 734 676 310

Ing. Tomáš ZMEŠKAL

Jednatel společnosti

 

tel.: 491 848 215

mobil: 739 310 321

Marta NOŽIČKOVÁ

Sekretariát

 

tel.: 491 848 205

Prof. Dr. František ŠVEC

Vedoucí vědecký pracovník

 

tel.: 491 848 205

Ekonomika a projekty

Ing. Lenka VONDRÁČKOVÁ Ekonom společnosti  

tel.: 491 848 203

mobil: 731 981 673

Ing. Marta HANUŠOVÁ

Účetní

 

tel.: 491 848 253

mobil: 733 444 599

Irena KUBÁTOVÁ

Účetní

 

tel.: 491 848 253

mobil: 739 192 707

Ing. Jaroslava NEKVASILOVÁ Manažer pro vědu a výzkum  

tel.: 491 848 241

mobil: 702 103 048

Ondřej HOLCMAN

Referent pro vnitřní záležitosti
Projektový manažer

 

tel.: 491 848 253

mobil: 739 727 846

Knihovna

Bc. Markéta VOJTÍŠKOVÁ Knihovnice
 • Knihovnická činnost
 • Zpracování rešerší z databáze HORTCD

tel.: 491 848 241

Oddělení genetiky a šlechtění

Ing. Lubor ZELENÝ

Vedoucí oddělení

 • Šlechtění, skladování, zpracování a agrotechnika ovoce
 • Vnitřní kvalita plodů a spektroskopické metody NIR
 • Komercionalizace odrůd VŠÚO

tel.: 491 848 209

mobil: 731 659 008

Ing. Jan BLAŽEK, CSc.

Samostatný vědecký pracovník

 • Šlechtitelský výzkum u jádrovin a slivoní
 • Výzkum pěstitelských technologií u jabloní a slivoní
 • Hodnocení odrůd jabloní
 • Šlechtění ovocných plodin
 • Poradenství

tel.: 491 848 251

mobil: 603 213 708

RNDr. Aneta BÍLKOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratoře
 • Detekce významných obsahových látek v ovoci

tel.: 491 848 244

mobil: 777 588 826

Ing. Veronika DANKOVÁ

Výzkumný a vývojový pracovník

 

tel.: 491 848 243

mobil: 739 731 411

Ing. Veronika NEKVINDOVÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratoře
 • Raná selekce pomocí molekulárních markerů
 • Studium exprese genů

tel.: 491 848 245

mobil: 732 253 915

Bc. Michaela STRÁNSKÁ

Výzkumný a vývojový pracovník

 

tel.: 491 848 283

mobil: 739 196 740

Ing. Ivana NOVOTNÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Šlechtění a pěstování slivoní
 • Skladování v řízených podmínkách
 • Ekologická produkce jahod

tel.: 491 848 208

mobil: 739 726 277

Ing. Adéla SKŘIVANOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Šlechtění, hodnocení a technologie pěstování třešní, višní a meruněk

tel.: 491 848 249

Ing. Martina ŠUBRTOVÁ

Odborný výzkumný a vývojový pracovník

 • Vnitřní kvalita plodů a spektroskopické metody NIR
 • Výzkum zpracování ovoce

tel.: 491 848 252

mobil: 734 146 214

Ing. Pavol SURAN

Výzkumný a vývojový pracovník

 • Hodnocení a technologie pěstování třešní
 • Pomocné rostlinné a půdní přípravky pro produkci třešní
 • Skladování plodů

tel.: 491 848 295

mobil: 739 300 175

Ing. Radek VÁVRA, Ph.D.

Senior researcher

 • Šlechtění jabloní (rezistence, prodloužená skladovatelnost)
 • Technologické postupy pěstování ovocných druhů se zaměřením na ekologickou produkci
 • Hodnocení provozních nákladů různých systémů pěstování ovoce

tel.: 491 848 242

mobil: 731 982 255

Ing. Ivona ŽĎÁRSKÁ

Výzkumný a vývojový pracovník

 • Laboratoře
 • Raná selekce pomocí molekulárních markerů
 • Studium exprese genů
 • In vitro kultury

tel.: 491 848 250

mobil: 737 991 353
 

Ing. Pavlína KNAPOVÁ

Výzkumný
a vývojový pracovník

 • laboratoře
 • kapalinová
  chromatografie
 • detekce obsahových látek v ovoci

tel.: 491 848 249

mobil: - - -

Renata ŠTĚRBOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 233

Michaela HAVELKOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 234

Miroslava ŠECOVÁ

Samostatný technik

 • Prodej stromků a ovoce

tel.: 491 848 248

mobil: 605 530 995

David KORBEL

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 205

mobil: 732 501 254

Jana KŘELINOVÁ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 246

mobil: 603 452 532

Martin SUCHÝ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 205

mobil: 731 866 157

Jana ŠAFRÁNKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205

Lucie WESTFÁLOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205

Jan PIŠTĚK

Zahradník - ovocnář

  tel.: 491 848 205
Zdeněk SOUKUP

Zahradník - ovocnář

  tel.: 491 848 205
Ivana ELEROVÁ Zahradník - ovocnář  

tel.: 491 848 209

Lucie DRBOHLAVOVÁ Zahradník - ovocnář  

tel.: 491 848 245

Oddělení genofondů

Prof. Dr. Ing. Boris KRŠKA

Vedoucí oddělení
Vedoucí vědecký pracovník

 • Genofondy ovocných dřevin
 • Monitorování lokálních odrůd
 • Koordinace projektů
 • Poradenství

tel.: 491 848 293

Ing. Jiří SEDLÁK, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník

 • Kryoprezervace
 • Ozdravování perspektivních odrůd jádrovin a peckovin
 • Koordinace multiplikace (in vitro kultury)

tel.: 491 848 204

mobil: 739 015 602

Ing. Jiří KAPLAN

Junior researcher

 • Genofondy jádrovin, peckovin a méně známého ovoce
 • Poradenství

tel.: 491 848 240

Mgr. Petra JIROUTOVÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 

tel.: 491 848 239

Ing. Lenka DRBOHLAVOVÁ

Výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratorní činnost

tel.: 491 848 239

mobil: 733 430 104

Ing. Andrea PEŠAVOVÁ

Výzkumný
a vývojový pracovník

 • Laboratorní činnost

tel.: 491 848 239

mobil: 733 234 319

Ondřej HÁTLE

Zahradník - včelař

 

tel.: 491 848 230

Petra CHUDOBOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 231

mobil: 605 336 127

Libor BAUDYŠ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 237

Zbyněk  BYDŽOVSKÝ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 237

Jana MENCOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 236

Kristýna POSTOLKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 236

Jiřina RACHOTOVÁ

Laborant

 

tel: 491 848 233

Eliška ŠKVRNOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 232

Milan TRNKA

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 229

Iveta TRNKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 229

Oddělení technologií

Ing. Jan NÁMĚSTEK, Ph.D.

Vedoucí oddělení

 • Agrotechnika ovocných sadů
 • Údržba příkmenných pásů
 • Testování podnoží
 • Herbicidy

tel.: 491 848 201

mobil: 732 659 806

Bc. Ing. Hana HNÁTKOVÁ Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum výživy a hnojení ovocných sadů
 • Fertigace, foliární aplikace hnojiv
 • Stanovení minerálního složení rostlinných a půdních vzorků

tel.: 491 848 226

mobil: 731 938 892

RNDr. Patrik ČONKA, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum v oblasti agrochemie
 • Stanovení minerálního složení rostlinných a půdních vzorků, včetně těžkých kovů

tel.: 491 848 227

mobil: 739 724 111

Ing. Klára SCHÁŇKOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Precizní zemědělství
 • Regulace plodnosti
 • Management sadů

tel.: 491 848 228

mobil: 739 188 970

Ing. Luděk LAŇAR

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Technologie školkařské výroby
 • Testování podnoží
 • Tvarování a řez ovocných plodin
 • Regulace růstu a plodnosti
 • Další agrotechnická opatření

tel.: 491 848 224

mobil: 605 853 395

Ing. Pavel HUSIČKA

Výzkumný a vývojový pracovník

  tel.: 491 848 224

Ing. Martin MÉSZÁROS, Ph.D.

Samostatný vědecký pracovník

 • Výzkum výživy a hnojení ovocných sadů
 • Výzkum vlivu agrotechnických opatření na vývoj ovocných plodin
 • Fenotypové projevy ovocných plodin v závislosti na vnějších faktorech (řez, závlaha, hnojení)

tel.: 491 848 228

mobil: 739 310 490

Lenka PÁCALOVÁ Laborant  

tel.: 491 848 205

Jana VÁVROVÁ Laborant  

tel.: 491 848 227

Milena BAUDYŠOVÁ

Samostatný technik

 • Prodej stromků a ovoce

tel: 491 848 225

mobil: 739 311 357

Vladimír SUCHÝ Samostatný technik   tel.: 491 848 205
Pavel BRZEK Zahradník - ovocnář   tel.: 491 848 224
Oldřich NOSEK Zahradník - ovocnář   tel.: 491 848 224
Zdeněk TEJCHMAN Zahradník - ovocnář   tel.: 491 848 224

Oddělení ochrany ovocných plodin

Ing. Michal SKALSKÝ

Vedoucí oddělení

 • Ochrana ovoce proti živočišným škůdcům

tel.: 491 848 275

mobil:  776 332 803

Ing. Jana OUŘEDNÍČKOVÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Ochrana ovoce proti živočišným škůdcům

tel.: 491 848 211

mobil: 605 808 870

Ing. Pavlína JAKLOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Ochrana ovoce proti houbovým chorobám

tel.: 491 848 214

mobil: 739 727 470

RNDr. Markéta BOHUNICKÁ, Ph.D.

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum virologie
 • Testování, ozdravování

tel.: 491 848 205

Ing. Jan FOUSEK, Ph.D.

Samostatný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum virologie
 • Testování, ozdravování

tel.: 491 848 212

mobil: 733 221 204

RNDr. Petra LIŠKOVÁ, Ph.D.

Samostatný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Výzkum bakteriologie a virologie
 • Testování, ozdravování

tel.: 491 848 210

Mgr. Michaela KRACÍKOVÁ

Výzkumný
a vývojový pracovník

 • Ochrana ovoce proti houbovým chorobám

Ing. Marián VARGA

Výzkumný
a vývojový pracovník

 

Vladimír BABEC

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 217

mobil: 733 384 942

Jana KUPKOVÁ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 210

mobil: 732 477 866

Vilém NEČESANÝ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 213

mobil: 731 060 870

Ivana SILOVSKÁ

Samostatný technik

 

tel.: 491 848 210

Jana KRÁČMAROVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205

Michal KUPKA

Zahradník - ovocnář

 


mobil: 731 940 171

Dagmar NOVÁKOVÁ

Zahradník - ovocnář

 

tel.: 491 848 205

Jan ZEMÁNEK

Zahradník - ovocnář

  tel.: 491 848 205
Miloslav VELICH

Zahradník - ovocnář

  tel.: 491 848 205

Laboratorní komplement

RNDr. Radek ČMEJLA, Ph.D.

Vedoucí oddělení
Manažer kvality

 • Diagnostika patogenů
 • Virologie
 • Genetika ovocných plodin

tel.: 491 848 222

mobil: 739 197 729

RNDr. Jana ČMEJLOVÁ, Ph.D. Samostatný vědecký pracovník
 • Genetika ovocných plodin

tel.: 491 848 235

mobil: 733 424 518

Mgr. Lucie VALENTOVÁ

Odborný výzkumný
a vývojový pracovník

 • Diagnostika patogenů
 • Virologie

tel.: 491 848 221

mobil: 739 310 642

Ing. Martina REJLOVÁ

Výzkumný
a vývojový pracovník

 • Diagnostika patogenů
 • ELISA

tel.: 491 848 220

mobil: 734 278 681

Lenka TŮMOVÁ

Laborant  

tel.: 491 848 219

Lenka KŘIVOHLÁVKOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 221

Lucie ZÁLEŠÁKOVÁ

Laborant

 

tel.: 491 848 205

Podpůrní pracovníci

Ing. Jiří MATOUŠ

Správa budov

 

tel.: 491 848 205

mobil: 777 209 900

Ing. Daniel CHROBOK

Bezpečnost práce

 


mobil: 608 833 855

Gabriel KOÓS

Správa IT

 

tel.: 491 848 205

mobil: 737 230 799

Lubomír HOUŽVIČKA

Údržbář - skladník

 

tel.: 491 848 205

mobil: 739 198 761

Veronika SEDLATÁ

Obsluha výdejny jídla

 

tel: 491 848 264

Stanislav SOUKUP

Údržbář

 

tel.: 491 848 205

mobil: 739 197 214