Aktuality

61. ročník Ovocnářských dnů

61. ročník Ovocnářských dnů

2.2.2018 | V Kongresovém centru Aldis Hradec Králové se 16. a 17. ledna uskutečnily Ovocnářské dny. Pozvání Výzkumného a šlechtitelského ústavu OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOVOUSY s.r.o. a Ovocnářské unie České Republiky, z. s. přijali mimo jiné například ministr zemědělství Jiří Milek, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek, ústřední ředitel SZPI Martin Klanica nebo ředitel odboru zemědělské statistiky ČSÚ Jiří Hrbek.

Setkat se s nimi mohl každý, kdo dorazil na šedesátý první ročník Ovocnářských dnů.

Celkem se letošních Ovocnářských dnů zúčastnilo 484 účastníků a 51 firem, jejichž zástupci nabízeli své výrobky a služby z pozice vystavovatelů.

Oba dva dny byly bohaté na zajímavé příspěvky rozdělené do pěti bloků, po kterých byl rovněž prostor pro diskuzi a otázky z publika.

Úvodní dopolední blok se již tradičně věnoval zhodnocení aktuální situace v ovocnářství ať už z pozice samotných pěstitelů nebo zástupců orgánů statní správy. Své aktivity za uplynulý rok ve svých vystoupeních shrnuli představitelé Ministerstva zemědělství, Ovocnářské unie a Výzkumného a šlechtitelského ústavu OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOVOUSY. S výsledky strukturálního šetření týkajících se ovocných sadů přítomné seznámil zástupce ČSÚ.

Po přestávce na oběd program pokračoval, tentokrát na téma protimrazové ochrany a aktualit v pojištění.

Ředitelka Odboru zemědělského pojištění České pojišťovny a.s. Alena Stiborová a zástupci společnosti RENOMIA AGRO a.s. představili účastníkům své novinky v oblasti zemědělského pojištění.

Luděk Laňar z VŠÚO HOLOVOUSY ve své přednášce představil možnosti a principy protimrazové ochrany ovocných sadů. Přednáška zaměřená na ochranu proti vegetačním mrazům uváděla souhrnný přehled v současnosti využívaných přímých i nepřímých metod. Důraz byl kladen na principy, na kterých jsou založeny, se zmíněním výhod a nevýhod při jejich použití. Na toto téma navazovala další přednáška, kterou přednesl zástupce společnosti AKP Michael Trtilek, rovněž shrnovala poznatky v oblasti ochrany proti vegetačním mrazům se zaměřením a detailním popisem strojů Frostguard a Frosbuster, jichž je společnost distributorem.

Po krátké přestávce na kávu následovaly dvě přednášky zahraničního hosta Martina Balmera z německého institutu DLR Rheinpfalz, které se zabývaly pěstováním třešní. První prezentace s názvem „Nové způsoby tvarování třešní“ byla zaměřena na tvarování korun třešní a vliv různých systémů na velikost produkce, podíl plodů s velikostí nad 28 mm s ohledem na vložené investice, celkovou potřebu lidské práce a včasného nástupu plodnosti. Druhá prezentace „Představení nových podnoží v Německu“ byla věnována novým podnožím pro třešně. Prezentováno bylo využití podnoží, jejich přednosti a nedostatky. Zajímavé byly zejména výsledky hodnocení vhodnosti podnoží v unavené půdě při výsadbě na pozemku, kde již byly třešně pěstovány a též hodnocení vhodnosti pěstitelských tvarů pro mechanizovaný řez. Možnosti využití závlahových a retenčních nádrží v ovocných sadech nám představil zástupce firmy AquaHop s.r.o., Rakovník, pan Martin Rosa. Velmi poutavou přednášku zabývající se aktuálním tématem v zemědělství, konkrétně suchem v souvislosti s kvalitou půdy představil Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze.

Ukončení 1. dne Ovocnářských dnů 2018 proběhlo v přátelském duchu a pro zájemce z řad účastníků i vystavovatelů byl připraven společenský večer v hotelu Černigov.

Druhý den hned ráno nás paní Lucie Valentová z VŠÚO HOLOVOUSY seznámila s virózami jahodníků a borůvek. V této přednášce bylo možné získat informace o tom, co jsou viry, jak se přenáší, jak se lze proti nim chránit, jaké existují virózy jahodníků a borůvek. Zúčastněným byly nabídnuty služby Laboratorního komplementu VŠÚO Holovousy. Dalším v programu byl zahraniční host z Velké Británie, odborník v řezu ovocných stromů, Leon Jahae, který nám přednesl nové poznatky v mechanizovaném řezu výsadeb. Byl představen například řez UFO, Spanish bush, Kym-Green-Bush (KGB), atd. Pan František Mašek z firmy Agroefekt s.r.o. publikum seznámil s hnojivy společnosti COMPO Expert. Byly popsány jednotlivé přípravky, jejich přínosy a účinky. Profesor Stano Pekár z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně přednesl možnosti využití pavouků aktivních v zimě pro regulaci přezimujících škůdců v jádrovinách, konkrétně s významnou rolí pavouků druhu Anyphaena a Philodromus v redukci škůdců.

Po krátké přestávce byly účastníkům Michalem Skalským z VŠÚO Holovousy představeny nové poznatky o rozšíření invazních škůdců ovoce (Eurytoma schreinerii, Drosophila suzukii, Rhagoletis cingulata, Rhagoletis batava) v České republice.

Na závěr Pavlína Jaklová z VŠÚO Holovousy ve své přednášce shrnula teoretické poznatky o rezistenci V. inaequalis (strupovitost jabloně)  k fungicidům a zásady antirezistentní strategie. Byly představeny metody, kterými byly testovány vzorky populací V. inaequalis z produkčních výsadeb v ČR k DMI (triazoly), QoI (strobiluriny) fungicidům a anilinopyrimidinům.

Z řad organizátorů i účastníků byl 61. ročník Ovocnářských dnů hodnocen jako zdařilý a již nyní se začíná připravovat další ročník, který proběhne ve dnech 15.-16. ledna 2019 a na který jste srdečně zváni.