Aktuality

Ovocnářské dny 2019

Ovocnářské dny 2019

24.1.2019 | V Kongresovém centru Aldis Hradec Králové se 15. a 16. ledna uskutečnil šedesátý druhý ročník Ovocnářských dnů, který navštívilo 403 účastníků. Pozvání Výzkumného a šlechtitelského ústavu OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOVOUSY s.r.o. a Ovocnářské unie České Republiky, z. s. přijali mimo jiné náměstek ministra zemědělství Petr Jílek, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, viceprezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček, ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka, ústřední ředitel SZPI Martin Klanica a místopředseda zemědělského výboru PS PČR Ing. Josef Kott.

Dvoudenní seminář byl bohatý na zajímavé tuzemské i zahraniční přednášky rozdělené do pěti bloků, po kterých byl prostor pro diskuzi a otázky z publika.

Zahájení Ovocnářských dnů a celý úvodní dopolední blok se již tradičně věnoval zhodnocení aktuální situace v ovocnářství ať už z pozice samotných pěstitelů nebo zástupců orgánů statní správy. Proběhlou sklizeň ovoce hodnotil předseda Ovocnářské Unie Martin Ludvík celkově jako mírně nadprůměrnou, avšak u jednotlivých ovocných druhů jako jahodníků, třešní a jabloní byla sklizeň značně postižena nadprůměrným suchem. Dotační systém reagující na klimatické změny představil náměstek ministerstva zemědělství Martin Jílek.

Po přestávce na oběd program pokračoval představením možností ochrany pěstitelů díky nabídce zemědělského pojištění společnosti Česká pojišťovna a RENOMIA AGRO. V první zahraniční přednášce programu poobědového bloku byly představeny nové odrůdy a podnože slivoní pro prosperující produkci v oblastech s výskytem šarky panem Neumüllerem z Bavorského ovocnářského centra zastupující soukromou sféru v Německu dlouhodobě se zabývající šlechtěním slivoní, jabloní a hrušní.

Po krátké přestávce byl poslední přednáškový blok prvního dne semináře zahájen Richardem Weissem z jedné z nejvýznamnějších firem dodávající zastřešovací systémy ovoce – firmy VOEN. V přednášce byly představeny všechny jejich možnosti zastřešení, které jsou v dnešní době klíčovým prvkem sadu každého úspěšného producenta ovoce. Systémy pěstování ovoce s nadkrývacími systémy patří k pokročilým prvkům a zajištění vysoké tržní kvality plodů z důvodu větší velikosti, hmotnosti a kvality, nejsou způsobeny ztráty praskáním plodů, hnilobami a jsou využívány i jako ochrana proti mrazům v případě jarních mrazíků. To v navazující prezentaci s již konkrétními výsledky pěstování třešní a drobného ovoce pod tímto krycím systémem potvrdil Radek Vávra z VŠÚO HOLOVOUSY. V poslední přednášce prvního dne semináře představil Tim Belien z belgického PC Fruit, dlouhodobě se zabývající způsoby regulace původních invazních škůdců, možnosti ochrany hrušní proti meře hrušňové a její vliv na výskyt přirozených nepřátel. Byl popsán vývojový cyklus mery, zdůrazněn její monitoring a určení správného termínu zásahu s ohledem na přítomnost predátorů (pavouci, ploštice, škvoři, sametky). Zazněly výsledky pokusů a vlivu vybraných přípravků na tyto predátory.

Tím byl program 1. dne Ovocnářských dnů 2019 vyčerpán a pro zájemce z řad účastníků i vystavovatelů byl připraven společenský večer s hudbou v hotelu Černigov.

Druhý den Ovocnářských dnů 2019 byl zahájen přednáškou na téma stanovení zralosti a kvality ovoce a ovocných produktů pomocí NIR spektroskopie Martiny Šubrtové z VŠÚO HOLOVOUSY, která se tématy neinvazivních možností stanovení kvality ovoce dlouhodobě zabývá. Další výzkumný pracovník z VŠÚO HOLOVOUSY Luděk Laňar navázal na program prezentací výsledků z pokusu zabývající se možnostmi chemické regulace plodnosti, faktory ovlivňující tuto regulaci, způsoby stanovení potřeby regulace a konkrétní zkušenosti s aplikací.

Dalším v programu byl opět Tim Belien z Belgie, který přehledně popsal škůdce Octomilku japonskou (Drosophila Suzuki), jeho vývojový cyklus, monitoring a škodlivost. Pozornost ve své prezentaci věnoval především možnostem ochrany, ať už preventivním, tak kurativním. První zkušenosti s fumigací půdy přípravek Tripicrin v České republice byly prezentovány zástupcem italské dceřiné firmy TRIS International nadnárodního konsorcia americké společnosti Trical, která se zabývá profesionální fumigací půdy. Jan Pecina prezentoval výsledky dlouholeté vzájemné spolupráce s VŠÚO HOLOVOUSY při testování významu fumigace v ovocné výrobě.   

Po krátké přestávce byly účastníkům představeny Michaelem Neumüllerem odrůdy jabloní s červenou dužninou a hypoalergenní odrůdy jabloní vyšlechtěné v Bavorském ovocnářském centrum. Dále Alois Bilavčík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.  v Praze seznámil posluchače s problematikou mrazového poškození ovocných dřevin. V přednášce se zaměřil na fyzikální východiska, fyziologické aspekty a praktické poznatky. V závěru uvedl možná opatření proti mrazovému poškození. Programu se účastnil i Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), který se zabývá výzkumem všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, studiem biologické rozmanitosti a její ochrany, odbornou podporu ochrany přírody a péče o krajinu a zabývá se rovněž výzkumem v oblasti okrasného zahradnictví. Marcela Mrázková přednesla příspěvek, který byl zaměřen charakteristiku hub rodu Phytophtora, které patří mezi významné původce chorob kořenů a krčků ovocných dřevin. V rámci přednášky byly podrobně popsány symptomy, které tyto patogeny způsobují včetně odběru vzorků a diagnostických metod. Byla vyhodnocena druhová diverzita hub rodu Phytophtora na území ČR a navržena možná ochranná opatření vůči nim. Na závěr Ovocnářských dnů vystoupil jeden z nejvýznamnějších českých virologů Milan Navrátil z Univerzity Palackého s přednáškou na téma shrnutí škodlivosti virů ovocných plodin jádrovin a peckovin, které jsou testovány a zhodnocení rizik souvisejících s jejich výskytem a možnostmi ochranných opatření proti nim.

Organizátory, tuzemskými i zahraničními hosty a účastníky byl 62. ročník Ovocnářských dnů hodnocen jako úspěšný a již nyní se začíná připravovat další ročník, který proběhne ve dnech 14.-15. ledna 2020 a na který jste srdečně zváni.

 

Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje