Aktuality

Nová kniha o Šlechtění ovoce v Holovousích

Nová kniha o Šlechtění ovoce v Holovousích

3.12.2019 | VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. vydal v těchto dnech novou knihu s názvem Šlechtění ovoce v Holovousích, autor Lubor Zelený a kolektiv.

Kniha shrnuje šlechtitelskou činnost Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích a její výsledky v podobě vyšlechtěných odrůd ovocných druhů do roku 2019. Jsou zde uvedeny dřívější i současné používané metody vedoucí k nalezení nové odrůdy. Tyto metody zahrnují selekci v juvenilních fázích vývoje semenáčů, polní selekci i postupné zapojení a využívání molekulárně asistované selekce hybridních semenáčů. Z doprovodných selekčních mechanismů nabývá stále více na významu vhodnost k dlouhodobému skladování, obsah zdraví prospěšných látek i zpracovatelské charakteristiky ovoce.

Jedná se tedy o ucelenou monografii o šlechtění jádrovin a peckovin s popisem 97 odrůd původem z Holovous. Šlechtitelská činnost pokračuje nadále a ve Státní odrůdové zkušebně se nachází několik dalších novošlechtění v registračním řízení.

Všechny odrůdy popsané v knize jsou zároveň uchovávány a jejich rozmnožovací materiál je udržován pro další množení. Odrůdy jsou nabízeny školkařům a ovocnářům v ČR, EU i mimo EU. Cílem je vyšlechtit odrůdy pro využití pěstitelskou praxí na co možná největším území. Významná jsou tedy z hlediska budoucího rozšíření odrůd strategická partnerství dohodnutá v EU a v USA.

Kniha vyšla za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Za tuto vydařenou publikaci děkujeme všem, kteří se na jejím vzniku podíleli.