Zpět na kalendář

Eucarpia Fruit 2019

Pondělí 3.6.2019 8:00 hod.

Ve dnech 3. - 7. června 2019 se bude konat v Praze 15. ročník sympózia o šlechtění a genetice

XV EUCARPIA Fruit Breeding and Genetics Symposium

VŠÚO Holovousy s.r.o. zvítězil v soutěži o pořádání mezinárodní konference, která se koná v intervalu 4 let. Je to poprvé, kdy se konference ovocnářské sekce EUCARPIA koná v České republice.

Tematicky  bude sympózium  zaměřeno  na  studium  genetické  diversity  kulturních  odrůd  a genotypů  ovocných  plodin,  šlechtění a reakci odrůd ovocných plodin vůči biotickým a abiotickým stresům v podmínkách měnícího se klimatu. Součástí bude i odborná exkurze do špičkových ovocnářských podniků, VŠÚO Holovousy s.r.o. a prohlídka Prahy. Předpokládá  se  účast  180  vědeckých,  výzkumných  a  odborných  pracovníků  z  celého  světa.

Jednání bude rozděleno na 5 tematických sekcí:    

  • Biodiverzita a genetické zdroje     
  • Šlechtění ovocných plodin
  • Molekulární genetika a biotechnologie
  • Rezistence genotypů ovoce vůči biotickým a abiotickým stresům
  • Kvalita a bezpečnost ovoce a výrobků z ovoce

Ve spolupráci se společností ISHS budou vybrané příspěvky publikovány v Acta Horticulturae.
Vítána je i účast sponzorských firem z oblasti produktů molekulární biologie, chemických firem a distributorů pesticidů apod.

Spolupořadatelé  budou  EUCARPIA  (European  Association  for Research  on  Plant  Breeding)  a  ISHS  (International Society for Horticultural Science) a Česká zemědělská univerzita v Praze.

Místo konání: Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum (SIC)

Informační leták PDF

Odkaz na web akce: https://www.eucarpiafruit2019.org/