Zpět na kalendář

17. ročník Slavností Holovouských Malináčů

Sobota 5.10.2019 12:00 hod.

Slavnosti Holovouských malináčů 2019 se konaly v sobotu 5. října 2019. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský jako spolupořadatel měl na starosti jako tradičně ve svých  prostorách den otevřených dveří, výstavku starých odrůd ovoce, netypické druhy ovoce, nové odrůdy a komerční odrůdy. Dále výstavu jablek Holovouských malináčů a výstavu moučníků pečených z jablek od občanů obce, ochutnávky jablek a smoothie z ovoce. Ke zhlédnutí byla i laboratoř Oddělení ochrany ovocných plodin a přehlídka strojového vybavení před budovou VŠÚO.

Ve stánku VŠÚO na návsi se prodávala jablka, hrušky a švestky a všechny produkty, které se z ovoce vyrábí. Zároveň fungovala i podniková prodejna. Velkým hitem Slavností byl prodej stromků Holovouského malináče.

Celá akce odstartovala ve 13:00 oficiálním zahájením,  vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší moučník a nejlepší jablko Holovouského malináče a předáním certifikátů ochranné známky „PODKRKONOŠÍ regionální produkt“.  Vše doprovázel zajímavý hudební a kulturní program, který končil v pozdních nočních hodinách.

Ve vyzdobených prostorách VŠÚO jsme přivítali na prohlídku hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. J. Štěpána PhD., radní za školství Mgr. M. Berdychovou a starostku obce Holovousy Z. Brádlovou, kteří si prohlédli vystavené exponáty, ochutnali naše ovoce, prohlédli si laboratoř a obdivovali práci žáků Střední školy služeb, obchodu a gastronomie, která se tu prezentovala vlastnoručně vyrobenými moučníky z jablek a vazbou květin.

Přestože počasí celé akci v letošním roce nepřálo, akce se vydařila, za což patří všem, kteří se podíleli na organizaci velké poděkování.

Fotogalerii z akce: