Pro média64. Ovocnářské dny

Ovocnářské dny jsou významnou vědeckou konferencí v oblasti ovocnářství.  V letošním roce 2022 se koná již 64. ročník. Organizátory akce jsou VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. spolu s Ovocnářskou unií České republiky, z.s. a další partneři.
Ovocnářské dny jsou konferencí, kde se potkávají odborníci z Česka, ale i ze zahraničí s našimi ovocnáři a předávají si zkušenosti z vědy, výzkumu a praxe. Zároveň se akce účastní celá řada vystavovatelů z řad podniků, které dodávají do ovocnářství stroje a techniku, přípravky na výživu a ochranu a poskytují služby pro ovocnáře.
V tomto roce se budou Ovocnářské dny 2022 konat ve dnech 15. – 16. března 2022 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Návštěvníci se mohou těšit na cca 20 odborných příspěvků v rámci konference, výstavu jablek, výstavu strojů, ochutnávky produktů z jablek, prodej odborné literatury a prodej ovoce a výrobků z něho. 

Pozvánka      Tisk      1 Fota      2 Fota


 

V úterý 4.8.2020 se konal 3. den otevřených dveří  a skupinová demonstrační akce
Demonstrační farmy Holovousy. 


 

3. den otevřených dveří Demonstrační farmy Holovousy    

Pozvánka

Program:

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PROTI ŠKODLIVÝM ČINITELŮM V SADECH – aktuální přehled přípravků na ochranu rostlin k jednotlivým škodlivým činitelůmIng.
Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy

 
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM VČEL V OVOCNÝCH SADECH
Ing. Dalibor Titěra, CSc., Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
 
ROZPOZNÁVÁNÍ SAVCŮ ŠKODÍCÍCH V SADECH
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D., MENDELU v Brně
 
MANAGEMENT HERBICIDNÍHO PÁSU
ukázka kultivace příkmenného pásu
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Miriama Ruseňáková, VŠÚO Holovousy

MANAGEMENT MEZIŘADÍ
statická ukázka stroje Green Manager; aktuální stav výsevu bylinných směsí
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D., VŠÚO Holovousy

MONITORING A IDENTIFIKACE ŠKŮDCŮ OVOCNÝCH PLODIN – praktické ukázky monitorovacích pomůcek; rozpoznávání jednotlivých druhů škůdců
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy

PRAKTICKÉ POUŽÍVÁNÍ KAPKOVÉ ZÁVLAHY V OVOCNÝCH SADECH
Ing. Martin Mészáros, Ph.D., VŠÚO Holovousy

 

Skupinová demonstrační akce                                       Pozvánka

Program dne pokračoval skupinovou demonstrační akcí na téma AKTUÁLNÍ ŠKŮDCI V OVOCNÝCH SADECH A OCHRANA PROTI NIM (mšice, štítenky, obaleči).

Hlavními lektory byli Ing. Michal Skalský a Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. (VŠÚO Holovousy)

Obě akce se setkaly s úspěchem zúčastněných, kteří si vyslechli řadu přednášek, vyzkoušeli své znalosti v poznávání chorob a škůdců a viděli v sadu práci techniky. 
 


DNE 9.6.2020 BYL ZAHÁJEN  PRODEJ TŘEŠNÍ VE VŠÚO HOLOVOUSY 


23. 6. 2020 - Demonstrační farma VŠÚO Holovousy - integrovaná ochrana v ovocných sadech

 

VŠÚO pořádá seminář s praktickými ukázkami ve výsadbách s názvem Demonstrační farma VŠÚO Holovousy - integrovaná ochrana v ovocných sadech. Akce se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. 2020 v 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti VŠÚO. Nejprve začnou teoretické přednášky v konferenčním sále a následně se účastníci přesunou do sadů, kde budou teoretické poznatky předvedeny v praxi.

PROGRAM:

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PROTI ŠKODLIVÝM ČINITELŮM V SADECH – aktuální přehled přípravků na ochranu rostlin k jednotlivým škodlivým činitelům
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy
 
DOPADY SOUČASNÉHO STAVU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY NA ŠKODY ZPŮSOBENÉ SUCHEM
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. – Výzkumný ústav zemědělských meliorací a ochrany půdy, v. v. i . 
 
VYUŽITÍ SAMOTÁŘSKÝCH VČEL V OVOCNÝCH SADECH
doc. Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 
MANAGEMENT HERBICIDNÍHO PÁSU – ukázka kultivace příkmenného pásu; ošetřování plevelů přírodními herbicidními látkami 
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.;Ing. Miriama Ruseňáková, VŠÚO Holovousy
 
MANAGEMENT MEZIŘADÍ – statická ukázka stroje Green Manager; aktuální stav výsevu bylinných směsí
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D., VŠÚO Holovousy
 
PROBLEMATIKA PROBÍRKY HRUŠNÍ – ukázka probírky hrušní v roce 2020
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D., VŠÚO Holovousy
 
MONITORING A IDENTIFIKACE ŠKŮDCŮ OVOCNÝCH PLODIN – praktické ukázky monitorovacích pomůcek; rozpoznávání jednotlivých druhů škůdců
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy
 

Občerstvení a oběd zajištěn
Pokud Vás naše akce zaujme a budete se chtít zúčastnit, přihlaste se prosím, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 18.. 6. 2020. Z organizačních důvodů je registrace nutná
Akce se uskuteční v rámci projektu Demonstrační farmy, podporované MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

10. 6.2020 - RANÉ TŘEŠNĚ

VŠÚO pořádá seminář spojený s ukázkami ve výsadbách  a ochutnávkami třešní. Akce se uskuteční 10.6.2020 v 9:00 hod v prostorách konferenčního sálu. Návštěvníkům bude představen sortiment raných třešní, vlastnosti odrůd starých i nových a vše bude doplněno ochutnávkou, pak bude následovat exkurze do výsadeb třešní  VŠÚO Holovousy. Garantem akce je prof. Dr. Ing. Boris Krška, vedoucí Oddělení genofondů VŠÚO Holovousy, který seznámení účastníky s genofondovou kolekcí Národního programu genetických zdrojů rostlin.
Občerstvení zajištěno
V případě Vašeho zájmu, se prosím, registrujte na  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Z organizačních důvodů je Vaše registrace nutná, a to nejpozději do 5. 6. 2020

Akce je podpořena  Ministerstvem zemědělství 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

28. 5. 2020 - Demonstrační farma VŠÚO Holovousy - integrovaná ochrana v ovocných sadech

VŠÚO pořádá seminář s praktickými ukázkami ve výsadbách s názvem Demonstrační farma VŠÚO Holovousy - integrovaná ochrana v ovocných sadech. Akce se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti VŠÚO. Nejprve začnou teoretické přednášky v konferenčním sále a následně se účastníci přesunou do sadů, kde budou teoretické poznatky předvedeny v praxi.
Program:

 • PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PROTI ŠKODLIVÝM ČINITELŮM V SADECH – aktuální přehled přípravků na ochranu rostlin k jednotlivým škodlivým činitelů
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D.
 • VOLNĚ ŽIJÍCÍ DRUHY SAVCŮ ZPŮSOBUJÍCÍCH ŠKODY V OVOCNÝCH SADECH
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
 • MANAGEMENT HERBICIDNÍHO PÁSU – ukázka kultivace příkmenného pásu; ošetřování plevelů přírodními herbicidními látkami.
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
 • MANAGEMENT MEZIŘADÍ – praktická ukázka stroje Green Manager; aktuální stav výsevu bylinných směsí.
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
 • PROBLEMATIKA PROBÍRKY JABLONÍ – ukázka probírky jabloní v roce 2020.
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D.
 • MONITORING A IDENTIFIKACE ŠKŮDCŮ OVOCNÝCH PLODIN – praktické ukázky monitorovacích pomůcek; rozpoznávání jednotlivých druhů škůdců.
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D.

Občerstvení a oběd zajištěn

Pokud Vás naše akce zaujme a budete se chtít zúčastnit, přihlaste se prosím, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 25. 5. 2020. Z organizačních důvodů je registrace nutná. Akce se uskuteční v rámci projektu Demonstrační farmy, podporované MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Prodej jahod

z letošní sklizně VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY bude  zahájen v pátek 22. 5 . 2020. Jahody je možné zakoupit v prodejních hodinách ve firemní prodejně areálu ústavu. Jahody budou prodávány za cenu 120,- Kč/ kg.


...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................     

19. - 20. 1. 2021 - OVOCNÁŘSKÉ DNY 2021

pořádají VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. a Ovocnářská unie České republiky, z.s. v Hradeci Králové – Kongresovém centru Aldis, 19. – 20. ledna 2021
Organizační zabezpečení:

Ing. Jaroslava NEKVASILOVÁ, VŠÚO Holovousy s. r. o.
Telefon: 491 848 241
mobil:702 103 048
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z programu OD 2021:

Vystoupí ministr zemědělství ČR, hejtman Královéhradeckého kraje, prezident AK ČR,zástupci pořadatelů a další hosté

Budou podány informace z oblastí:

 • činnost SZPI pří kontrolách ovoce
 • dopady změny klimatu na ovocnářství
 • problematika reziduí pesticidů v ovoci a vize do budoucnosti v prodeji ovoce
 • nové odrůdy jablek a trendech ve světě
 • predikce tolerance ovocných plodin na sucho pomocí laboratorních metod
 • novinky v ochraně jádrovin

V další odborné části získají účastníci nové poznatky z problematiky diagnostiky patogenů, invazních škůdců ovocných plodin a pěstování třešní v polopouštních podmínkách.
Budou představeny možnosti pojištění úrody v ovocných sadech.
Přednášet budou nejen odborníci z České republiky, ale také zahraniční hosté.
V předsálí bude prezentace firem.

Podrobný program i přihlašovací formulář naleznete na www.vsuo.cz nebo www.ovocnarska-unie.cz

 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO