Contact

Holovousy 129, 508 01 Holovousy, Czech Republic

The company is registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Hradec Králové, Section C, Insert 11778
phone: +420 491 848 205, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ČSOB bank account, account number: 249408669/ 0300
Company ID: 25271121
VAT reg. no.: CZ25271121
web: www.vsuo.cz
ID: ds5uxah

Company management


MANAGING DIRECTOR

Ing. Tomáš ZMEŠKAL


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 491 848 215
GSM: +420 739 310 321

Directory of economic and project department, Library

MANAGING DIRECTOR

Ing. Jaroslav VÁCHA


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 491 848 216
GSM:+420 734 676 310

COMPANY ACCOUNTANT

Ing. Lenka VONDRÁČKOVÁ


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 491 848 203
GSM:+420 731 981 673

SECRETARIAT

Radka JIŘIČKOVÁ


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 491 848 205
  

Department of Genetics and Breeding


HEAD OF DEPARTMENT

Ing. Lubor ZELENÝ


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 491 848 209
GSM: +420 731 659 008

Directory of the Department of Genetics and Breeding

Laboratory complement


HEAD OF DEPARTMENT

RNDr. Radek ČMEJLA, Ph.D.


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: tel.: +420 491 848 222
GSM:mobil: +420 739 197 729

Directory of Laboratory Complement

Technology Department


HEAD OF DEPARTMENT

Ing. Jan NÁMĚSTEK, Ph.D.


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: tel.: +420 491 848 201
GSM:mobil: +420 732 659 806

Directory of the Technology Department

Department of Fruit Crop Protection


HEAD OF DEPARTMENT

Ing. Michal SKALSKÝ


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: tel.: +420 491 848 275
GSM:mobil: +420 776 332 803

Directory of the Department of Fruit Crop Protection

Gene Pools Department


HEAD OF DEPARTMENT

Prof. Dr. Ing. Boris KRŠKA


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +420 491 848 293

Gene pools Department Directory

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. deals výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO