EUFRIN

EUFRIN

Publikováno: 26.02.2024

Ve dnech 29. února až 2. března se ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích uskuteční výroční zasedání evropské sítě ovocnářských výzkumných organisací EUFRIN.

Degustace moštů ve Skalském  dvoře

Degustace moštů ve Skalském dvoře

Publikováno: 16.02.2024

Ve dnech 31.1 - 1.2. 2024 v rámci semináře Ovocnářské unie Moravy a Slezska proběhl již druhý ročník senzorického hodnocení moštů vyrobených převážně členy oblastní unie.
Návštěva ministra zemědělství ve VŠUO Holovousy

Návštěva ministra zemědělství ve VŠUO Holovousy

Publikováno: 15.02.2024

V pondělí 12. února tohoto roku navštívil náš ústav ministr zemědělství pan Mgr. Marek Výborný. 
66. ročník Ovocnářských dnů

66. ročník Ovocnářských dnů

Publikováno: 22.01.2024

Ve dnech 16. - 17. 1 .2024 se konal již  66. ročník Ovocnářských dnů.
55. ROČNÍK ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK

55. ROČNÍK ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK

Publikováno: 04.01.2024

Tradiční degustace zimních odrůd a novošlechtění jablek se uskutečnila na VŠÚO Holovousy 4. ledna 2024. Organoleptického hodnocení v konferenčním sále se letos zúčastnilo 83 hodnotitelů.

Pozvánka na tradiční degustaci jablek

Pozvánka na tradiční degustaci jablek

Publikováno: 22.12.2023

Dovolujeme si Vás pozvat na organoleptické hodnocení odrůd a novošlechtění jablek, které se uskuteční 4. 1. 2024 v konferenčním sále VŠÚO Holovousy s.r.o.
Vánoční provoz laboratoří

Vánoční provoz laboratoří

Publikováno: 04.12.2023

Do laboratoří budou poslední vzorky přijímány v pátek 15.12.2023. Plný provoz laboratoří bude zahájen v úterý 2. ledna 2024.
Seminář pěstitelů ovoce 2023

Seminář pěstitelů ovoce 2023

Publikováno: 24.11.2023

Tradiční listopadový Seminář pěstitelů ovoce se v letošním roce konal prezenční formou 23. listopadu v jednacím sále VŠÚO Holovousy s.r.o. Prezentovány zde byly především výsledky řešení projektů NAZV a DKRVO. Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. V úvodní přednášce představili RNDr. Aneta Bílková a Ing. Aleš Vávra, Ph.D. služby Oddělení laboratorního komplementu VŠÚO Holovousy, které mimo jiné nabízí ovocnářům akreditované laboratorní rozbory – rezidua pesticidů a obsah těžkých kovů v ovoci.

MAPA STRÁNEKMAPA STRÁNEK METEOSTANICE HOLOVOUSYMETEOSTANICE HOLOVOUSY FACEBOOKFACEBOOK

KALENDÁŘ AKCÍ

EUFRIN

29. únor 2024 10:00 hod.

EUFRIN

Třešňový den - Německo - Pilnitz

25. červen 2024 10:00 hod.

Třešňový den - Německo - Pilnitz

PROBĚHLÉ AKCE

Webinář - Agrotechnika v moderní zemědělské produkci

5. prosinec 2023

Dne 5. 12. 2023 od 9:30 se uskuteční v kongresovém sále VŠÚO webinář na téma "Agrotechnika v moderní zemědělské produkci". více informací...Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO