1. Demonstrační farma VŠÚO Holovousy v roce 2024

1. Demonstrační farma VŠÚO Holovousy v roce 2024

Publikováno: 26.03.2024

Dne 19.3.2024 se konala 1. demonstrační farma VŠÚO Holovousy. v roce 2024.
Seminář BIOSAD

Seminář BIOSAD

Publikováno: 15.03.2024

V úterý 12. března proběhl v jednacím sále ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY seminář pro ovocnáře zajišťovaný spolkem Biosad.

EUFRIN

EUFRIN

Publikováno: 26.02.2024

Ve dnech 29. února až 2. března se ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY uskutečnilo výroční zasedání evropské sítě ovocnářských výzkumných organizací EUFRIN.

Degustace moštů ve Skalském  dvoře

Degustace moštů ve Skalském dvoře

Publikováno: 16.02.2024

Ve dnech 31.1 - 1.2. 2024 v rámci semináře Ovocnářské unie Moravy a Slezska proběhl již druhý ročník senzorického hodnocení moštů vyrobených převážně členy oblastní unie.
Návštěva ministra zemědělství ve VŠUO Holovousy

Návštěva ministra zemědělství ve VŠUO Holovousy

Publikováno: 15.02.2024

V pondělí 12. února tohoto roku navštívil náš ústav ministr zemědělství pan Mgr. Marek Výborný. 
66. ročník Ovocnářských dnů

66. ročník Ovocnářských dnů

Publikováno: 22.01.2024

Ve dnech 16. - 17. 1 .2024 se konal již  66. ročník Ovocnářských dnů.
55. ROČNÍK ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK

55. ROČNÍK ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK

Publikováno: 04.01.2024

Tradiční degustace zimních odrůd a novošlechtění jablek se uskutečnila na VŠÚO Holovousy 4. ledna 2024. Organoleptického hodnocení v konferenčním sále se letos zúčastnilo 83 hodnotitelů.

Pozvánka na tradiční degustaci jablek

Pozvánka na tradiční degustaci jablek

Publikováno: 22.12.2023

Dovolujeme si Vás pozvat na organoleptické hodnocení odrůd a novošlechtění jablek, které se uskuteční 4. 1. 2024 v konferenčním sále VŠÚO Holovousy s.r.o.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO