SEMINÁŘ OCHRANY OVOCNÝCH PLODIN

SEMINÁŘ OCHRANY OVOCNÝCH PLODIN

Publikováno: 09.07.2020

V úterý 4.8. 2020 v 8:30 hod.se bude konat Seminář ochrany ovocných plodin v konferenčím sále VŠÚO Holovousy.

3. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

3. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

Publikováno: 09.07.2020

V úterý 4.8. 2020 ve 13:00 hod se koná 3. Den otevřených dveří demonstrační farmy Holovousy.

UNIKÁTNÍ  QR KÓDY U PRODUKTŮ VŠÚO HOLOVOUSY

UNIKÁTNÍ QR KÓDY U PRODUKTŮ VŠÚO HOLOVOUSY

Publikováno: 03.07.2020

Naskenováním kódu zákazník jednoduše ověří, že si kupuje původní odrůdu z VŠÚO Holovousy a dozví se  informace o zakoupené odrůdě.

MED JAK MÁ BÝT

MED JAK MÁ BÝT

Publikováno: 02.07.2020

je ochranná známka pro med nejvyšší kvality. Tento certifikát získal i med z VŠÚO Holovousy.

2. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

2. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

Publikováno: 25.06.2020

V úterý 23. 6. 2020 se konal 2.Den otevřených dveří ve VŠÚO Holovousy.

NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE

NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE

Publikováno: 12.06.2020

Dne 10.6.2020 se v Holovousích uskutečnilo Zasedání Řídícího výboru Biotechnologického centra pro genotypování rostlin 

SEMINÁŘ RANÉ TŘEŠNĚ

SEMINÁŘ RANÉ TŘEŠNĚ

Publikováno: 12.06.2020

Ve středu 10.6.2020 se ve VŠÚO Holovousy uskutečnil serminář na téma Rané třešně.SKLIZEŇ TŘEŠNÍ ZAČALA

SKLIZEŇ TŘEŠNÍ ZAČALA

Publikováno: 09.06.2020

Dne 9.6.2020 byla zahájena sklizeň třešní, a zároveň i prodej v naší prodejně.
Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO