Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Nabízíme smluvní výzkum v oblasti ochrany ovoce, výživy a hnojení, pěstitelských technologií a školkařské produkce.

Rozbory půdy a rostlinné hmoty

Rozbory půdy a rostlinné hmoty

Tuto službou poskytuje analytická laboratoř, která se zabývá anorganickými rozbory půdy a rostlinné hmoty.

Signalizační služba

Signalizační služba

Tato služba je poskytována u jádrovin a peckovin.

Testování zdravotního stavu ovocných plodin

Testování zdravotního stavu ovocných plodin

Provádí laboratoře v rámci Laboratorního komplementu, které se dlouhodobě zabývájí testováním zdravotního stavu ovocných plodin.

MAPA STRÁNEKMAPA STRÁNEK METEOSTANICE HOLOVOUSYMETEOSTANICE HOLOVOUSY FACEBOOKFACEBOOK

KALENDÁŘ AKCÍ

SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH

23. říjen 2021 10:19 hod.

SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH

PROBĚHLÉ AKCE

WORKSHOP MEZINÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

7. říjen 2021

Dne 7.10. 2021  v 10:00 hod.se ve VŠÚO Holovousy  koná workshop Mezinárodní dotační programy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
více informací...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO