Kontakty

Kontakty

Holovousy 129, 508 01 Holovousy, Česká republika

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11778
tel.: +420 491 848 205, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu: 249408669/ 0300
IČ: 25271121
DIČ: CZ25271121
web: www.vsuo.cz
ID: ds5uxah

 

Vedení společnosti


Jednatel společnosti

Ing. Tomáš ZMEŠKAL


Email: zmeskal@vsuo.cz
Tel.: 491 848 215
GSM: 739 310 321

Jednatel společnosti

Ing. Jaroslav VÁCHA


Email: vacha@vsuo.cz
Tel.: 491 848 216
GSM:734 676 310

Ekonom společnosti

Ing. Lenka VONDRÁČKOVÁ


Email: lenka.vondrackova@vsuo.cz
Tel.: 491 848 203
GSM:731 981 673

Sekretariát

Miroslava MAKOVCOVÁ


Email: info@vsuo.cz
Tel.: 491 848 205
  

Oddělení genetiky a šlechtění


Vedoucí oddělení

Ing. Lubor ZELENÝ


Email: lubor.zeleny@vsuo.cz
Tel.: 491 848 209
GSM:731 659 008

Laboratorní komplement


Vedoucí oddělení

RNDr. Radek ČMEJLA, Ph.D.


Email: radek.cmejla@vsuo.cz
Tel.: 491 848 222
GSM:739 197 729

Oddělení technologií


Vedoucí oddělení

Ing. Jan NÁMĚSTEK, Ph.D.


Email: jan.namestek@vsuo.cz
Tel.: 491 848 201
GSM:732 659 806

Oddělení ochrany ovocných plodin


Vedoucí oddělení

Ing. Jana OUŘEDNÍČKOVÁ, Ph.D.


Email: jana.ourednickova@vsuo.cz
Tel.: 491 848 211
GSM:605 808 870

Oddělení genofondů


Vedoucí oddělení

Prof. Dr. Ing. Boris KRŠKA


Email: boris.krska@vsuo.cz
Tel.: 491 848 293
GSM:733 289 669

Ostatní kontakty


Kompletní adresář ke stažení


Kompletní adresář společnosti VŠÚO


Kontakt pro vnitřní oznamovací systém dle ustanovení § 9 zákona č. 171/2023 sb.: whistleblowing@vsuo.cz


VŠÚO výslovně vylučuje příjem oznámení od oznamovatelů, kteří pro ně nevykonávají práci či obdobnou činnost. (tj. obchodní partneři a třetí strany)

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO