Vědecká rada a Rada uživatelů


Vědecká rada

je poradním orgánem jednatelů společnosti pro oblast vědy a výzkumu, která sleduje naplňování vědeckého programu, hodnotí průběh realizace výsledků a posuzuje správnost a účelnost čerpání finančních prostředků a využívání infrastruktury společnosti. Jedná zpravidla dvakrát ročně.
 

Rada uživatelů

Připomnkuje strategii vědeckých programů ve vztahu k jejich aplikačnímu potenciálu a potřebám uživatelské sféry.
Poskytuje podněty pro tvorbu strategického výzkumného plánu.
Poskytuje zpětnou vazbu ohledně využití v minulosti dosažených výsledků.
Připomínkuje úroveň dosažených výsledkůvýzkumných programů a poskytovat podněty pro zlepšení transferu výsledků z hlediska zvýšení potenciálu jejich využití v praxi.
 

Seznam členů Vědecké rady

 • Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.předseda Rady - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Pavol Hauptvogel, Ph.D. - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, Slovenská republika
 • RNDr. Alena Gajdošová, CSc. - Ústav genetiky a biotechnológií rostlin Slovenskej akadémie vied, Nitra, Slovenská republika
 • Ing. Michal Hnízdil - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
 • Ing. Vojtěch Holubec, CSc. - Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., genová banka Praha – Ruzyně
 • Ing. Vít Kavan, CSc. - Praha
 • prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. - Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc
 • Ing. Josef Patzak, Ph.D. - Chmelařský institut Žatec, s.r.o.
 • prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Roman Chaloupka - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Jana Kloutvorová - Ovocnářská unie České republiky, z.s., SISPO
 • Ing. Jan Blažek, CSc. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Jan Náměstek, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Bronislava Hortová, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 

Seznam členů Rady uživatelů

 • Ing. Luděk Laňar - předseda Rady - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o     
 • Ing. Jiří Andr, Ph.D., MBA - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Tomáš Letocha - Ökoplant International s.r.o., Jaroslavice
 • Ing. Václav Koběluš, Ph.D. - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Petr Kareš - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Bc. Milan Hanč - Jahodárna Vraňany, Mělník
 • Ing. Roman Chaloupka - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Pavel Vondráček - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Mgr. Jiří Koňařík - Rudolf Jelínek sady s.r.o., Vizovice
 • Pavel Kašpárek - Ekofrukt Slaný spol. s.r.o.
 • Ing. Martin Ludvík - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Jaroslav Mačkal - ZD Senice na Hané
 • Jaroslav Muška - Zemcheba s.r.o.,
 • Bc. Ivo Pokorný - Pomona Těšetice a.s.,
 • Jan Šenk - Sady spol. s r.o., Bílé Podolí
 • Martin Šrytr - Galafruit s.r.o., Sady Žernov
 • Bc. Pavel Vodseďálek - Unisad Plus s.r.o., Medlov

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO