Vědecká rada a Rada uživatelů


Vědecká rada

je poradním orgánem jednatelů společnosti pro oblast vědy a výzkumu, která sleduje naplňování vědeckého programu, hodnotí průběh realizace výsledků a posuzuje správnost a účelnost čerpání finančních prostředků a využívání infrastruktury společnosti. Jedná zpravidla dvakrát ročně.
 

Rada uživatelů

Připomnkuje strategii vědeckých programů ve vztahu k jejich aplikačnímu potenciálu a potřebám uživatelské sféry.
Poskytuje podněty pro tvorbu strategického výzkumného plánu.
Poskytuje zpětnou vazbu ohledně využití v minulosti dosažených výsledků.
Připomínkuje úroveň dosažených výsledkůvýzkumných programů a poskytovat podněty pro zlepšení transferu výsledků z hlediska zvýšení potenciálu jejich využití v praxi.
 

Seznam členů Vědecké rady

 • Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.předseda Rady - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Pavol Hauptvogel, Ph.D. - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, Slovenská republika
 • RNDr. Alena Gajdošová, CSc. - Ústav genetiky a biotechnológií rostlin Slovenskej akadémie vied, Nitra, Slovenská republika
 • Ing. Michal Hnízdil - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
 • Ing. Vojtěch Holubec, CSc. - Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., genová banka Praha – Ruzyně
 • Ing. Vít Kavan, CSc. - Praha
 • prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. - Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc
 • Ing. Josef Patzak, Ph.D. - Chmelařský institut Žatec, s.r.o.
 • prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Roman Chaloupka - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Jana Kloutvorová - Ovocnářská unie České republiky, z.s., SISPO
 • Ing. Jan Blažek, CSc. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Jan Náměstek, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Bronislava Hortová, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 

Seznam členů Rady uživatelů

 • Ing. Luděk Laňar - předseda Rady - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o     
 • Ing. Jiří Andr, Ph.D., MBA - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Tomáš Letocha - Ökoplant International s.r.o., Jaroslavice
 • Ing. Václav Koběluš, Ph.D. - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Petr Kareš - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Bc. Milan Hanč - Jahodárna Vraňany, Mělník
 • Ing. Roman Chaloupka - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Pavel Vondráček - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Mgr. Jiří Koňařík - Rudolf Jelínek sady s.r.o., Vizovice
 • Pavel Kašpárek - Ekofrukt Slaný spol. s.r.o.
 • Ing. Martin Ludvík - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Jaroslav Mačkal - ZD Senice na Hané
 • Jaroslav Muška - Zemcheba s.r.o.,
 • Bc. Ivo Pokorný - Pomona Těšetice a.s.,
 • Jan Šenk - Sady spol. s r.o., Bílé Podolí
 • Martin Šrytr - Galafruit s.r.o., Sady Žernov
 • Bc. Pavel Vodseďálek - Unisad Plus s.r.o., Medlov

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO