SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH SE VYDAŘILYSLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH SE VYDAŘILY

Publikováno: 2021-10-25


V sobotu 23. 10. 2021 se konaly u příležitosti 70. let vzniku VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o.Slavnosti ovoce v Holovousích.  Program začal ráno Seminářem pro pěstitele, kde zazněla témata: výživa a hnojení ovocných dřevin, odrůdy ovoce vyšlechtěné v Holovousích, monitoring a ochrana ovoce proti škodlivým organismům, netradiční druhy ovoce do zahrádek. Seminář byl určen široké pěstitelské veřejnosti.

Po slavnostním zahájení program pokračoval prohlídkovými okruhy, a to jednak vnitřními a jednak venkovními. Ve vnitřním prohlídkovém okruhu si návštěvníci prohlédli výstavu včel a včelaření, ochutnávku výrobků z našeho ovoce, laboratoře ochrany rostlin laboratorního komplementu, prvkovou laboratoř a skleníky.

Návštěvníci mohli shlédnout představení středních zemědělských a potravinářských škol z regionu, se kterými VŠÚO spolupracuje. Bylo možné vidět práci žáků, představeny byly obory, které jsou na jednotlivých školách.

Z venkovních expozic byly bezesporu zajímavé a málo k vidění prostorové a technické izoláty, výsadby mladého sadu Holovouského malinového, školky a výstava techniky v prostoru u skleníků.

Největší úspěch měla výstava odrůd jablek, hrušek a netradičního ovoce ze zdrojů našich genofondů. Celkem se podařilo shromáždit 540 exponátů, což je úctyhodné číslo a obdobná výstava je vzácností. Výstava byla komentovaná prof. Dr. Ing. Borisem KRŠKOU, který je významným odborníkem genofondových odrůd ovoce v ČR.

V průběhu odpoledne probíhaly soutěže a animační program pro děti i dospělé, za které výherci obdrželi „ovocné ceny“.

Slavnostně byly předány certifikáty „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“ a tyto výrobky pak bylo možné i ochutnat a zakoupit v rámci „Holovouského minifestivalu“- výrobky z ovoce, medu, ovoce a ovocné stromky, koláče, sýry a další regionální produkty. 

IMG_7789
IMG_8062 (1)
img-7944.
img-7978.
img-8157 (1).
IMG_8031
IMG_8142 (1)
IMG_7950 (1)
IMG_7992 (1)
IMG_8129 (1)
IMG_8051
IMG_8014
IMG_8240_2
IMG_8195 (1)
IMG_7948 (1)
IMG_7974 (1)
IMG_8154
IMG_8111
img-8224.
img-8216.
img-8240 (1).
IMG_7734 (1)
IMG_8038
IMG_7767 (1)
IMG_7775 (1)
IMG_7938 (1)
IMG_7799
IMG_7922 (1)
IMG_8144 (1)
IMG_8058

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO