SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH SE VYDAŘILYSLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH SE VYDAŘILY

Publikováno: 25.10.2021


V sobotu 23. 10. 2021 se konaly u příležitosti 70. let vzniku VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o.Slavnosti ovoce v Holovousích.  Program začal ráno Seminářem pro pěstitele, kde zazněla témata: výživa a hnojení ovocných dřevin, odrůdy ovoce vyšlechtěné v Holovousích, monitoring a ochrana ovoce proti škodlivým organismům, netradiční druhy ovoce do zahrádek. Seminář byl určen široké pěstitelské veřejnosti.

Po slavnostním zahájení program pokračoval prohlídkovými okruhy, a to jednak vnitřními a jednak venkovními. Ve vnitřním prohlídkovém okruhu si návštěvníci prohlédli výstavu včel a včelaření, ochutnávku výrobků z našeho ovoce, laboratoře ochrany rostlin laboratorního komplementu, prvkovou laboratoř a skleníky.

Návštěvníci mohli shlédnout představení středních zemědělských a potravinářských škol z regionu, se kterými VŠÚO spolupracuje. Bylo možné vidět práci žáků, představeny byly obory, které jsou na jednotlivých školách.

Z venkovních expozic byly bezesporu zajímavé a málo k vidění prostorové a technické izoláty, výsadby mladého sadu Holovouského malinového, školky a výstava techniky v prostoru u skleníků.

Největší úspěch měla výstava odrůd jablek, hrušek a netradičního ovoce ze zdrojů našich genofondů. Celkem se podařilo shromáždit 540 exponátů, což je úctyhodné číslo a obdobná výstava je vzácností. Výstava byla komentovaná prof. Dr. Ing. Borisem KRŠKOU, který je významným odborníkem genofondových odrůd ovoce v ČR.

V průběhu odpoledne probíhaly soutěže a animační program pro děti i dospělé, za které výherci obdrželi „ovocné ceny“.

Slavnostně byly předány certifikáty „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“ a tyto výrobky pak bylo možné i ochutnat a zakoupit v rámci „Holovouského minifestivalu“- výrobky z ovoce, medu, ovoce a ovocné stromky, koláče, sýry a další regionální produkty. 

IMG_7789
IMG_8062 (1)
img-7944.
img-7978.
img-8157 (1).
IMG_8031
IMG_8142 (1)
IMG_7950 (1)
IMG_7992 (1)
IMG_8129 (1)
IMG_8051
IMG_8014
IMG_8240_2
IMG_8195 (1)
IMG_7948 (1)
IMG_7974 (1)
IMG_8154
IMG_8111
img-8224.
img-8216.
img-8240 (1).
IMG_7734 (1)
IMG_8038
IMG_7767 (1)
IMG_7775 (1)
IMG_7938 (1)
IMG_7799
IMG_7922 (1)
IMG_8144 (1)
IMG_8058

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO