SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH SE VYDAŘILYSLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH SE VYDAŘILY

Publikováno: 25.10.2021


V sobotu 23. 10. 2021 se konaly u příležitosti 70. let vzniku VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY s.r.o.Slavnosti ovoce v Holovousích.  Program začal ráno Seminářem pro pěstitele, kde zazněla témata: výživa a hnojení ovocných dřevin, odrůdy ovoce vyšlechtěné v Holovousích, monitoring a ochrana ovoce proti škodlivým organismům, netradiční druhy ovoce do zahrádek. Seminář byl určen široké pěstitelské veřejnosti.

Po slavnostním zahájení program pokračoval prohlídkovými okruhy, a to jednak vnitřními a jednak venkovními. Ve vnitřním prohlídkovém okruhu si návštěvníci prohlédli výstavu včel a včelaření, ochutnávku výrobků z našeho ovoce, laboratoře ochrany rostlin laboratorního komplementu, prvkovou laboratoř a skleníky.

Návštěvníci mohli shlédnout představení středních zemědělských a potravinářských škol z regionu, se kterými VŠÚO spolupracuje. Bylo možné vidět práci žáků, představeny byly obory, které jsou na jednotlivých školách.

Z venkovních expozic byly bezesporu zajímavé a málo k vidění prostorové a technické izoláty, výsadby mladého sadu Holovouského malinového, školky a výstava techniky v prostoru u skleníků.

Největší úspěch měla výstava odrůd jablek, hrušek a netradičního ovoce ze zdrojů našich genofondů. Celkem se podařilo shromáždit 540 exponátů, což je úctyhodné číslo a obdobná výstava je vzácností. Výstava byla komentovaná prof. Dr. Ing. Borisem KRŠKOU, který je významným odborníkem genofondových odrůd ovoce v ČR.

V průběhu odpoledne probíhaly soutěže a animační program pro děti i dospělé, za které výherci obdrželi „ovocné ceny“.

Slavnostně byly předány certifikáty „PODKRKONOŠÍ regionální produkt®“ a tyto výrobky pak bylo možné i ochutnat a zakoupit v rámci „Holovouského minifestivalu“- výrobky z ovoce, medu, ovoce a ovocné stromky, koláče, sýry a další regionální produkty. 

IMG_7789
IMG_8062 (1)
img-7944.
img-7978.
img-8157 (1).
IMG_8031
IMG_8142 (1)
IMG_7950 (1)
IMG_7992 (1)
IMG_8129 (1)
IMG_8051
IMG_8014
IMG_8240_2
IMG_8195 (1)
IMG_7948 (1)
IMG_7974 (1)
IMG_8154
IMG_8111
img-8224.
img-8216.
img-8240 (1).
IMG_7734 (1)
IMG_8038
IMG_7767 (1)
IMG_7775 (1)
IMG_7938 (1)
IMG_7799
IMG_7922 (1)
IMG_8144 (1)
IMG_8058

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO